Hyppää sisältöön

Kankaan liikennepaikan parantaminen ratasuunnitelma, Ylivieska

  • Suunnittelun aloituskuulutus syksy 2021
  • Suunnittelun valmistelu
  • Suunnittelu alkaa 8/2022
  • Vuorovaikutustilaisuudet talvi 2023
  • Suunnitelma nähtäville loppuvuosi 2023
  • Suunnitelma hyväksytty 2024

Nykytila

Kankaan liikennepaikka on osa Kokkola ̶Oulu-rataosaa. Se sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Kankaan kylässä Ylivieskassa. Kankaan liikennepaikalla on pääraiteen lisäksi yksi sivuraide. Kankaan liikennepaikka toimii junaliikenteen kohtauspaikkana. 

Rataosan liikennemäärien odotetaan kasvavan, eikä liikennepaikka tarjoa nykyisellään riittävästi väistömahdollisuuksia tulevalle liikenteelle.  

Sisältö ja tavoitteet

Työssä laaditaan Kankaan liikennepaikalle ratasuunnitelma, jossa suunnitellaan liikennepaikalle toinen sivuraide. 

Toinen sivuraide parantaa rataosan välityskykyä sekä liikennepaikan ominaisuuksia junien väistö- ja ohituspaikkana. 

Aikataulu ja kustannukset

Suunnittelu toteutetaan vuosien 2022-2024 aikana. 

Kankaan liikennepaikan alustavat rakentamiskustannukset ovat 1,3 M€ (maanrakennuskustannusindeksi MAKU 130, 2010=10).  Rakentamisesta ei ole päätöstä. 

Ajankohtaista

Suunnittelu on käynnistynyt.

EU-tähtilogo ja teksti "Euroopan unionin osarahoittama"

 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.