Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

projektipäällikkö

Antti Pönni

  • 029 502 9022

Finnmap Infra Oy

valvoja

Marko Lindholm

  • 050 5088339

Finnmap Infra Oy

turvallisuuskoordinaattori

Tiina Huttunen

  • 050 594 6300

Erkkiheikkilä Oy

työpäällikkö

Aku Korhonen

  • 050 5460 541

Erkkiheikkilä Oy

vastaava työnjohtaja

Pekka Mäkitalo

  • 050 4644 577

Mt 295 Koskisen liittymän siirto, Kärkölä

Tiehanke Valmistunut Päijät-Häme

Maantielle 295 uuden liittymän rakentaminen Koskisen sahalle sekä nykyisen maantien leventämistä ja päällystystöitä n. 500 m pituisella tiealueella.

Koskisen liittymä ennen liittymän parantamista.

Hankkeen taustat ja lähtökohdat

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta päätti joulukuussa 2020 valtion vuoden 2021 talousarvion määrärahalisäyksistä. Yksi määrärahanlisäyksen kohteista on Mt 295 Koskisen liittymä. Liittymän siirtämistä Koskisen Oy:n kohdalta pidettiin tärkeänä panostuksena liikenneturvallisuuteen. Liittymä kytkeytyy tiiviisti Koskisen Oy:n merkittävään sahainvestointiin. Uusi liittymä parantaa turvallisuutta ja sujuvoittaa raskaan liikenteen kulkua alueelle.

Hanke sijaitsee noin kolme kilometriä etelään Kärkölän kunnan kuntakeskuksesta (Järvelästä) maantietä 295 pitkin. Maantiellä 295 liikennemäärä (2019) on noin 1600–2200 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä on noin 10–12 %.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena  on parantaa liikenneturvallisuutta ja sujuvoittaa raskaan liikenteen kulkua Koskisen Oy:n tehdasalueelle sekä maantiellä 295.

Hankkeen aikataulu 

Hanke aloitetaan 30.8.2021 ja se valmistuu 30.11.2021 mennessä.