Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

projektipäällikkö

Mikko Heiskanen

  • 029 534 3808

Ramboll CM Oy

Rakennuttajakonsultin projektipäällikkö

Antti Uotila

  • +358 50 5675715

Ramboll CM Oy

Suunnitteluttaja

Sari Koskinen

  • +358 40 5197852

Hankkeen yhteydenotot ja palautteet

Tampere-Pori tasoristeykset sähköposti

Tampere–Pori tasoristeyksien poisto ja parantaminen

Ratahanke Käynnissä Satakunta

Tasoristeykset muodostavat tällä hetkellä selkeimmän rautateiden turvallisuusriskin. Tampere-Pori rataosuudella tasoristeyksiä on 43. Hankkeella parannetaan rataverkon ja tienkäyttäjien turvallisuutta poistamalla mahdollisimman monta tasoristeystä rataosuudelta.

Tasoristeys Merstola, jossa puomit yläasennossa
  • Esisuunnittelu
  • Yksityistietoimitukset
  • Suunnittelu (rata- ja tiesuunnittelu)
  • Rakentaminen alkaa

Hankkeen taustat

Tasoristeykset muodostavat tällä hetkellä selkeimmän turvallisuusriskin rautateillä. Turvallisuusriski ei ole yksinomaan tienkäyttäjien, vaan kyse on myös rataliikenteen ja sitä kautta junamatkustajien turvallisuudesta.

Hankkeen tavoitteet ja sisältö

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta poistamalla mahdollisimman monta rataosuuden tasoristeyksistä sekä parantaa mahdollisimman monen tasoristeyksen turvallisuutta kustannustehokkain keinoin. Nykyiset tasoristeykset korvataan ensisijaisesti tie- tai siltajärjestelyin ja toissijaisesti varustellaan turvalaittein tai parannetaan muilla tavoin turvallisiksi.

Väyläviraston Tampere–Pori tasoristeyksien poisto ja parantaminen -hankkeen kokonaistavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta poistamalla mahdollisimman monta rataosuuden tasoristeystä sekä parantaa turvallisuutta kustannustehokkain keinoin. Rataosuudella on tällä hetkellä yhteensä 43 tasoristeystä ja viisi laituripolkua, joista ilman puomi- tai äänivaroituslaitosta on 24. Nykyiset tasoristeykset korvataan ensisijaisesti tie- tai siltajärjestelyin ja toissijaisesti varustetaan turvalaittein tai parannetaan muilla tavoin turvallisiksi.

”Radan tasoristeyksiä korvaavat alikulkusillat rakennetaan radan sivussa ja siirretään paikalleen roudattomana aikana viikonloppuisin järjestettävissä noin 20 tunnin junaliikenteen katkoissa, joiden aikana matkustajajunat korvataan busseilla. Juhannuksena on mahdollista toteuttaa pidempiä katkoja, kun rautatiekuljetuksia käyttävillä teollisuuslaitoksilla on tuotantokatkoksia. Radan yli rakennettavat sillat eivät edellytä junaliikenteen järjestelyjä.” kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Mikko A. Heiskanen.

Nykyiset tasoristeykset suljetaan vasta sen jälkeen, kun korvaava tieyhteys on otettu käyttöön. Kohteissa, joissa uusi silta rakennetaan nykyisen tasoristeyksen kohdalle, tasoristeys suljetaan jo rakentamisen alkaessa ja liikenne ohjataan väliaikaista korvaavaa reittiä pitkin. Mikäli tasoristeyksiä suljetaan osittain tai hetkellisesti pois käytöstä rakentamisen aikana, kohteeseen järjestetään liikenteenohjaus. Tilapäisistä yhteyksistä tiedotetaan laajasti kohteittain”, lisää Heiskanen.

Hankkeen eteneminen

  • Hankkeen valmistelevat työt ja suunnittelu 2021-2023
  • Rakentamistyöt 2022-2024
  • Yksityistietoimitukset 2021-2022

Hankkeen kustannukset

Hankkeen kustannusarvio on 40 miljoonaa euroa.

Ajankohtaista hankkeessa

Mediatiedote (julkaistu huhtikuussa 2022)

Tampere–Pori tasoristeyksien poisto ja parantaminen -hankkeessa suurin osa rataosan tasoristeyksistä poistetaan turvallisuusriskin vuoksi seuraavan kolmen vuoden aikana. Vuonna 2022 rakentaminen ei vielä vaikuta radan liikennejärjestelyihin.

Yksityisteiden tasoristeysten poistojen edellyttämät tietoimitukset käynnistettiin kesällä 2020 ja rakentamissuunnittelu niiden osalta käynnistyi alkuvuodesta 2021. Muissa kohteissa hallinnollinen suunnittelu käynnistyi vuoden 2021 alussa ja se jatkuu vuoden 2022 loppuun.
”Rata-, tie- ja katusuunnitelmat ovat lain edellyttämiä hallinnollisia suunnitelmia, joilla varataan alueet rakentamista varten. Rakentamissuunnittelussa laaditaan tarkat ja yksityiskohtaiset suunnitelmapiirustukset ja työselostukset työn toteuttamiseksi”, tarkentaa Heiskanen. 
Rakentaminen alkaa kesällä 2022 ja ensimmäiset tasoristeykset suljetaan loppuvuodesta 2022. Koko hankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2024 loppuun mennessä. Kohdekohtaisista aikatauluista ja sisällöstä saa päivittyvää tietoa hankkeen Väyläviraston sivuilta.

Hankekokonaisuus valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä koko rataosalla Tampere -Pori

Rakennuttamis- ja suunnitteluttajakonsulttina toimii Ramboll CM Oy

Suunnittelun vuorovaikutus

Suunnittelun vuorovaikutuksen tiedot ja tapahtumat löytyvät välilehdeltä tie- ja ratasuunnitelmakohteet.