Hyppää sisältöön

Tampere–Pori tasoristeysten poisto ja parantaminen

Ratahanke Käynnissä Satakunta Pirkanmaa

Tasoristeykset muodostavat rautateiden selkeimmän turvallisuusriskin. Hankkeen alussa vuonna 2020 Tampere-Pori rataosuudella oli 43 tasoristeystä, joista kesäkuuhun 2024 mennessä on poistettu 7 tasoristeystä.

Tampere-Pori tasoristeysten poisto ja parantaminen -hankkeen kartta, jossa näkyy tasoristeysten sekä tulevien siltojen toimenpiteet.
  • Esisuunnittelu
  • Yksityistietoimitukset
  • Suunnittelu (rata- ja tiesuunnittelu)
  • Rakentaminen on aloitettu

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2020-2026
Yhteistyökumppanit
Hankealueen kunnat ja kaupungit, rakennuttaja- ja suunnitteluttajakonsultti Ramboll CM Oy
Kustannukset
46,3 miljoonaa euroa
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet

Lisätä tieliikenne- ja rataturvallisuutta Tampereen ja Porin välillä.

Hankkeen taustat

Tasoristeykset muodostavat tällä hetkellä selkeimmän turvallisuusriskin rautateillä. Turvallisuusriski ei ole yksinomaan tienkäyttäjien, vaan kyse on myös rataliikenteen ja sitä kautta junamatkustajien turvallisuudesta.

Kaukolantien tasoristeys Sastamalassa junaradalta katsoen

Hankkeen tavoitteet ja sisältö

Tampere–Pori tasoristeyksien poisto ja parantaminen -hankkeen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta poistamalla mahdollisimman monta rataosuuden tasoristeystä sekä parantaa turvallisuutta kustannustehokkailla keinoilla. Nykyiset tasoristeykset korvataan ensisijaisesti tie- tai siltajärjestelyillä. Toissijaisesti tasoristeykset varustetaan turvalaitteilla tai parannetaan muilla tavoin turvallisiksi. Rataosuudella on tällä hetkellä 36 tasoristeystä ja viisi laituripolkua. Tasoristeyksistä 24 on ilman puomi- tai äänivaroituslaitosta.

Laaja hanke sijoittuu kuuden kunnan alueelle, ja yhteistyö kuntien kanssa on tiivistä. Ensimmäisen tasoristeyksen korvaavan ylikulkusillan rakentaminen aloitettiin vuoden 2023 lopussa. Tällä hetkellä Sastamalassa on käynnissä rakennusurakka, jossa suljetaan Kaukolantien ja Vinkkiläntien tasoristeykset. Näiden tilalle rakennetaan yksi uusi ylikulkusilta sekä korvaavia tieyhteyksiä. Rutunan silta Kokemäellä avattiin liikenteelle helmikuussa 2024.

Lisäksi Ulvilaan on laadittu ratasuunnitelma, jonka perusteella suljetaan kahdeksan tasoristeystä Haistilan ja Yli-Rantalan välisellä alueella. Poistettavien tasoristeysten tilalle rakennetaan korvaavia tieyhteyksiä sekä yksi uusi silta, Haistilan alikulkusilta. Liikenne- ja viestintävirasto on hyväksynyt ratasuunnitelman, joka ol yleisesti nähtävillä 31.5.2024 saakka. Ratasuunnitelma on lainvoimainen. Työt Haistilassa on tarkoitus aloittaa syksyllä 2024. Kohdekohtaisista aikatauluista ja sisällöistä on saatavilla päivittyvää tietoa Suunnittelu-alasivulla. Hanke valmistuu vuoden 2026 loppuun mennessä.

Hankkeen eteneminen

  • Hankkeen valmistelevat työt ja suunnittelu 2020-2024
  • Rakentamistyöt 2022-2026
  • Yksityistietoimitukset 2020-2024

Yksityisteiden tasoristeysten poistojen edellyttämät tietoimitukset käynnistettiin kesällä 2020 ja rakentamissuunnittelu niiden osalta käynnistyi alkuvuodesta 2021. Muissa kohteissa hallinnollinen suunnittelu käynnistyi vuoden 2021 alussa ja se jatkuu vuoteen 2025.

Rata-, tie- ja katusuunnitelmat ovat lain edellyttämiä hallinnollisia suunnitelmia, joilla varataan alueet rakentamista varten. Rakentamissuunnittelussa laaditaan tarkat ja yksityiskohtaiset suunnitelmapiirustukset ja työselostukset työn toteuttamiseksi. Rakentaminen aloitettiin kesällä 2022 ja ensimmäiset tasoristeykset suljettiin loppuvuodesta 2022. Koko hankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2026 loppuun mennessä.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen kustannusarvio on 46,3 miljoonaa euroa.

Kuvia hankkeelta

Hankkeen kuvia kootaan Flickr-kuvapankkiin. Hankkeen kuvakokoelmaan pääset tutustumaan tämän linkin kautta. 

Kuvat ovat median vapaasti käytettävissä hankkeesta viestittäessä. Kuvaajatiedoksi riittää Väylävirasto.

Anna palautetta hankkeesta

Kaikki palaute hankkeesta on tervetullutta!
Jos haluat vastauksen kysymykseesi, ilmoitathan myös sähköpostiosoitteesi.