Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö / Siltainsinööri

Jari Mikkonen

  • 0295 024 703

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Teemu Saastamoinen

  • 0295 026 761

Siltatyöt

Tiehanke Käynnissä Keski-Suomi

(Vuoden 2021 kohteet päivitetään tälle sivulle arviolta maaliskuun aikana.)

Merkittävät siltojen korjaus- ja uusimishankkeet Keski-Suomen maanteillä vuonna 2020

Akkalan risteys- ja ylikulkusilta, Jyväskylä

Akkalan silta ilmakuva. Maantie 6112 Akkala - Kuokkala ja 26505 Akkalan rampit
 

 

 

 Ramppisiltojen peruskorjaus.
 Alustava korjausaikataulu: 03 - 11/2020

Huonokuntoisten siltojen peruskorjaus tehdään kolmessa vaiheessa: Akkalan risteys- ja ylikulkusillan  peruskorjaus tehtiin vuosina 2018-2019.

Korjaustyöt aiheuttavat merkittävää haittaa liikenteelle. 

 

 

Kuuhankaveden silta, Hankasalmi

Kuuhankaveden silta. Valtatie 9 Jyväskylä-Kuopio tieosa 309

 

 

 

 

 

 

 Huonokuntoisen vesistösillan peruskorjaus.

 Alustava korjausaikataulu: 05- 11/2020

Korjaustyöt aiheuttavat merkittävää haittaa liikenteelle. 

 

 

Korkeakoskentien risteyssilta, Jyväskylä


Korkeakosken silta sivulta kuvattuna. Valtatie 19 Petäjävesi-Jyväskylä tieosa 50, Keljonkeskus

 

 

 

 

 

 

 Huonokuntoisen sillan peruskorjaus.

 Alustava korjausaikataulu: 05-11/2020

Korjaustyöt aiheuttavat merkittävää haittaa liikenteelle.

 

 

Hännilänsalmen silta, Viitasaari

 

Hännilänsalmen silta kannelta kuvattuna. Valtatie 4 Jyväskylä-Oulu tieosa 318

 

 

 Sillan kannen kuivatusrakenteiden korjaus.
 Alustava korjausaikataulu: 05-11/2020 (tarkkaa aikataulua vuodelle 2021 ei pystytä vielä arvioimaan)

Alkuperäisen suunnitelman mukaan päällystettä oli tarkoitus purkaa vain metrin levyiseltä kaistalta reunakiven vierestä ja parantaa veden kulkua kuivatuslaitteiden läpi. Päällysteen purun yhteydessä kuitenkin havaittiin, että suoja-asfaltti oli melko haperoa ja kermi ei ollut kunnolla kiinni sillan kannessa. Työn aikana sovittiin, että koko sillan kannen osalta päällyste puretaan ja kermieristys uusitaan. Työmäärät kasvoivat siinä määrin, että urakoitsija ehtii tehdä vuoden 2020 puolella ajoradan toisen puolikkaan. Toinen puoli jätetään vuodelle 2021, jotta eristystyö ja päällystystyö saadaan tehtyä hyvien kelien aikana laadukkaasti.

 

 

Muut sillankorjauskohteet:

 

Korjaustöiden alustava aikataulu 05/2020- 12/2020. Korjaustyöt aiheuttavat haittaa liikenteelle. Työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedotetaan myöhemmin. Korjauskohteet:

1. Kantatie 58 (tieosa 20) Likolammen silta, Keuruu. Teräsputkisillan uusiminen

2. Valtatie 13 (tieosa 202) Haukkasuon silta, Laukaa. Teräsputkisillan uusiminen

3. Yhdystie 16777 (tieosa 4) Sääkspään silta, Saarijärvi. Teräsputkisillan uusiminen

4. Yhdystie 16922 (tieosa 1) Pasalansalmen silta, Viitasaari. Puisen palkkisillan peruskorjaus

Lisäksi urakkaan kuuluu muut urakan aikana tilaajan osoittamat siltojen ylläpitokorjaustyöt ja esille tulevat pikaista korjausta vaativat siltavaurioiden korjaustyöt (esim. liikenneturvallisuutta vaarantavat vauriot). 

Linkki: Kartta Keski-Suomen ELY-keskuksen vuoden 2020 tienrakennus-, silta- ja päällystyskohteisiin

tilanne 02/2020

Lue lisää: