Hyppää sisältöön
Usein kysyttyä
 • Kuhasalontie (mt 5013) on pääreitti Joensuun satamaan ja Vehkalahden asuinalueelle. Tiehankkeessa toteutetaan Joensuu-Parikkala -radan ylittävä uusi Peltolan ylikulkusilta, joka mahdollistaa raidelisäykset Joensuun ratapihalla. Samalla Kuhasalontietä uudelleen päällystetään välillä Näädänkatu-Vehkataival sekä tien valaistus uusitaan valtatie 6:lle asti. Turvallisemman ja sujuvamman jalankulku- ja pyöräilyväylän takaamiseksi rakennetaan Tapion alikulkukäytävä sekä kunnostetaan käytössä olevaa Vehkaniemen alikulkukäytävää.

  Urakka käynnistyi maaliskuun puolivälissä puuston poistolla. Kuhasalontie suljetaan liikenteeltä välillä Näädänkatu-Vehkataival 11.4.2019 ja Peltolan silta puretaan 15.4.-15.5.2019. Äänekkäimmät työvaiheet ajoittuvat välille 27.4.-15.5. Hankkeen arvioitu valmistumisaika on lokakuun 2019 lopussa.

 • Kuhasalontie välillä Vehkataival – Näädänkatu suljetaan 11.4. alkaen noin kuuden kuukauden ajaksi. Tänä aikana kaikki liikenne ohjataan työmaan ohi Penttilän kautta.

  Rakennusvaiheesta aiheutuu normaalia työmaamelua, mutta liikenne- ja meluhaitat jäävät alueella mahdollisimman lyhytaikaisiksi kokonaisurakan ollessa lyhytkestoinen.

 • Liikenne ohjataan työmaan ohi kiertotien kautta. Ajoneuvoliikenne ohjataan valtatieltä 6 satamaan ja radan länsipuolelle Vehkalahden ja Penttilän alueille Kettuvaaran liittymän kautta, jatkaen reittiä Kettuvaarantie-Itäranta-Penttilänkatu-Peltolankatu-Pyhäselänkatu. Reitti merkitään maastoon satamaopastein.

  Jalankulkijoille ja pyöräilijöille on kaksi vaihtoehtoista reittiä. Kiertoreitit kulkevat alikulkukäytävien kautta reittejä Hukantaival-Petäikkölänkatu-Sulkuniementie-Vehkataival ja Näädänkatu-Tapionkatu-Koski-Jaakonkatu-Korpi-Jaakonkatu-Tyyneläntie-Mintunkatu.

  Kuhasalontien sulkeminen vaikuttaa myös joukkoliikenteen linjan 3 liikennöintiin Vehkalahdessa ja Hukanhaudalla. Liikennejärjestelyjen poikkeuskartat löytyvät täältä.

   

 • Kuhasalontie on pääreitti Joensuun satamaan ja Vehkalahden asuinalueelle. Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Nykyisen tien päällyste on huonossa kunnossa, johon parannustyöt tuovat muutoksen. Jalankulkijat ja pyöräilijät saavat uuden alikulkuyhteyden Kuhasalontien ali radan pohjoispuolelle Tapionkadun kohdalle.

 • Työmaa-alue erotetaan liikenteellä olevista väylistä ja rakentamisen ajaksi osoitetaan selkeät kiertoreitit. Lasten turvalliseen liikkumiseen rakentamisaikana on kiinnitetty erityistä huomiota olemalla yhteydessä kouluihin, päiväkoteihin ja koteihin. Korostamme niiden yhteydessä erityisesti turvallista liikkumista kiertoreittejä pitkin. Radan ylittäminen ei missään tilanteessa ole sallittua.

 • Ratapihahanke on erillinen hanke, josta ei ole vielä tehty päätöstä. Ajankohta selviää myöhemmin.

 • Hanke toteutetaan Väylän, Joensuun kaupungin ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteishankkeena. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 5,1 M euroa.