Hyppää sisältöön

Lappeenranta-Muukko kaksoisraide. ratasuunnitelma, Lappeenranta

  • Aloituskuulutus 10/2022
  • Yleisötilaisuus 1/2023
  • Nähtävilläolo 2/2024
  • Hyväksyminen 4/2024

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2022-2024
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet

Parantaa välityskykyä, palvelutasoa ja toimintavarmuutta. 

Hankkeen sisältö

Suunnittelukohde sijaitsee Lappeenrannan kaupungin alueella. Suunnittelu sisältää hallinnollisen ratasuun­nitelman laatimisen Lappeenranta ­Muukko rataosan kaksoisraiteesta. Suunnittelualue on 9.4 km ja ratakilometreinä noin kmv 287+726 ­ 297+112, Lappeenrannan liikenne­paikan pohjoispuolelta Muukon liikennepaikalle. Suunnittelun tavoitteena on mm. parantaa rataosan välityskykyä sekä palvelutasoa ja toimintavarmuutta. Suunnitelma yhteensovitetaan alueen maankäytön suunnitelmien kanssa.

Ratasuunnitelma nähtävillä

Suunnitelma nähtävillä 27.2.-28.3.2024. Linkki kuulutussivulle:
https://vayliensuunnittelu.fi/suunnitelma/1.2.246.578.5.1.2212640314.4001254948