Hyppää sisältöön

Kupittaa–Turku-ratahankkeen asukastilaisuus 24.5.2023

Tilaisuudessa kysymyksiin vastasivat projektipäällikkö Erkki Mäkelä ja osastonjohtaja Jussi Lindberg Väylävirastosta sekä projektijohtaja Antero Mäkilä ja hankepäällikkö Mika Rajala Turun kaupungilta. Lisäksi kysymyksiin vastasivat uuden liikenteen johtaja Juho Hannukainen VR:ltä, rakennuttajakonsultit Olli Rantanen ja Kimmo Koskinen Rejlersiltä, rakennuttajakonsultit Suvi Salmela ja Ossi Peltokangas Arkokselta sekä vastaava työmaapäällikkö Teemu Kallio GRK:lta.

Tilaisuuden esitys (pdf) 

Tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja vastaukset
 • Nykyinen Koulukadun alikulkusilta uusitaan nykyiselle paikalleen. Vanha silta puretaan pois ja uusi silta rakennetaan tilalle kahdessa osassa. Kun silta puretaan ja rakennetaan kahdessa osassa, varmistetaan junaliikenteen kulkeminen satamaan ja Uuteenkaupunkiin myös siltatöiden aikana.

  Muutama lyhyt katko voi junaliikenteeseen tulla ja ensi vuoden (2024) heinäkuussa on tiedossa 8,5 vuorokauden katko, jolloin junalla ei pääse satamaan saakka. Tuona aikana on käytössä junia korvaava bussiyhteys satamaan.

 • Koulukadun alikulkusillan muuttuvat liikennejärjestelyt alkavat heinäkuussa ja kestävät useamman kuukauden kerrallaan. Vanha alikulkusilta puretaan ja uusi silta rakennetaan vaiheittain. Eteläinen puolikas sillasta uusitaan 7/2023–3/2024 ja pohjoinen puolestaan 9/2024–7/2025.  

  Koulukadulla suljetaan ajokaistoja sekä jalankulun ja pyöräilyn reitti. Koulukadun ajoneuvoliikennettä ei missään vaiheessa suljeta kokonaan. Muuttuvista liikennejärjestelyistä tiedotetaan hyvissä ajoissa ennen töiden alkamista. 

 • Koulukadun alikulkusillan alituskorkeus tulee pysymään ennallaan. Hanke kartoitti useita vaihtoehtoja alituskorkeuden muuttamiseksi, mutta sillan neljän raiteen ja usean vaihteen vuoksi korkeuden kasvattaminen ei valitettavasti ole mahdollista. Uusi alikulkusilta kuitenkin suunnitellaan niin, että tulevaisuudessa Koulukadun madaltaminen on mahdollista. 

 • Yhteensä hankkeessa paalutetaan useita kilometrejä terästä. Jokaiseen hankkeessa rakennettavaan siltaan tulee useita porapaaluja, ja lisäksi paalutetaan Aurajoen rannan tukiseiniä. Aurajoen ratasillan porapaalut pontitetaan. Lisäksi Aurajoen ratasillan ja Nummen alikulkusillan välisen radan alle, Aurajoen ratasillan länsipuolelle, Nummen alikulkusillan itäiselle puolelle ja Uraputken ympärille rakennetaan huomattava määrä paalulaattaa. 

 • Aurajoen sillat paalutetaan noin 20 metrin syvyyteen. 

 • Kupittaa–Turku-ratahanke on hankkinut Aurajoen siltatyömaan töitä varten vesiluvan, jonka mukaan työnaikaisiin rakenteisiin tulee jättää kulkuaukko melojille ja soutajille. Hanke on tehnyt kulkuaukon tätä tarkoitusta varten. Suosittelemme kuitenkin melojia ja veneilijöitä käyttämään muita reittejä ja ohittamaan kohdan etenkin työaikana maitse.

  Ratasillan kohta on työmaa-aluetta, jolla liikkuu raskaita työkoneita ja jossa käytetään työvälineitä. Ratasillan paalutus- ja purkutöistä tulee jokeen samentumista, jota pyritään vähentämään jokeen pystysuoraan asennetulla silttiverholla. Silttiverho kulkee joessa koko leveydeltä, myös kulkuaukkojen kohdalla. Työmaa-alueen ja silttiverhon vuoksi muiden reittien käyttö etenkin työaikana on suositeltavaa.

 • Raunistulan pyöräily- ja jalankulkusillan suunnittelu on vielä kesken. Yksi esillä olleista vaihtoehdoista on kuuden metrin leveys, mutta vaihtoehtojen kartoittamista jatketaan.  

 • Raunistulan pyöräily- ja jalankulkusilta on tällä hetkellä suunnitteluvaiheessa. Turun kaupunki päättää sillan toteutusvaiheeseen siirtymisestä elokuun 2023 loppuun mennessä. Toteutusvaiheeseen siirtyminen edellyttää, että kaupunki on saanut Traficomilta myönteisen päätöksen rahoituksen siirtämisestä hankkeen rakentamisaikataulun mukaiseksi. Jos toteutusvaiheeseen siirrytään ja Kupittaa–Turku-ratahanke rakentaa pyöräily- ja jalankulkusillan, silta valmistuu syksyllä 2024.

 • Raunistulan pyöräily- ja jalankulkusillan lisäksi alueelle on suunniteltu puistopolkuja, jotka kulkisivat Aurajoen ratasillan ja Raunistulan pyöräily- ja jalankulkusillan kohdalla. Puistopolkuja pitkin pääsisi nousemaan uusille silloille ja muille jalankulun ja pyöräilyn väylille. 

 • Kairispolun sulku kestää ensi kesään asti. Nummenkadun alikulkusilta puretaan, uutta siltaa paalutetaan ja tulevalle sillalle tehdään muottitöitä. Turvallisuuden varmistamiseksi alueella käytetään samoja jalankulun ja pyöräilyn kiertoreittejä siltatöiden ajan. Kun siltamuotit on purettu, Kairispolku avataan liikkujille. 

 • Tuttu ja turvallinen reitti saattaa olla poissa käytössä, mutta varmaa on, että asukkaat pääsevät kulkemaan jotakin reittiä pitkin pihoilleen. 

 • Kyllä. Uusi raide rakennetaan Helsingintien ja nykyisen raiteen väliin. Sähköratapylväitä ja meluseiniä laajennetaan myös raiteen toiselle puolelle. 

 • Säilyy. Logomonsillan kulkuleveyttä joudutaan väliaikaisesti kaventamaan, kun laiturien porrasyhteyksiä rakennetaan. Kulkuyhteys sillalle säilyy koko rakentamisen ajan. 

 • Ei täydy. Tulevat laituriportaat ja hissit kantavat oman kuormansa, eivätkä ne aiheuta sillalle lisäkuormitusta. 

 • Rata-alueella töitä tehdään junaliikenteen ehdoilla, ja siksi laitureita ei voida rakentaa yhdellä kertaa. Tampereen suunnan junat kulkevat koko hankkeen ajan Turkuun ja Turusta pois, ja laiturien rakentaminen täytyy sovittaa junien aikatauluihin. 

 • Väliaikaisten asemapalvelujen järjestelyjä suunnitellaan Väyläviraston, Turun kaupungin ja VR:n yhteisessä työryhmässä. Palvelut valmistuvat viimeistään heinäkuussa 2024, kun Tampereen suunnan junaliikenne siirtyy uusille laitureille. Kupittaa–Turku-ratahanke vastaa tämän järjestelyn toteuttamisesta. 

  Ensimmäisen vaiheen väliaikaisten asemapalveluiden minimivaatimuksiin kuuluvat odotus- ja saniteettitilat. Tulevista palveluista tiedotetaan, kun suunnitelmat ovat varmistuneet ja toimivin ratkaisu on löydetty. 

 • Maamassoja tarvitaan työmaalla niin paljon, että työmaaliikennettä ajaa alueelle useasta suunnasta. Tarkoista reiteistä neuvotellaan vielä. Työmaaliikenne kasvaa Ratapihankadulla sekä mahdollisesti myös Logomon läheisyydessä Köydenpunojankaarella. 

 • Turun asemalla ei louhita vaan Iso-Heikkilän tavararatapihalla. Louhinta tehdään virka-aikaan. Rata-alueella louhintaa tehdään junaliikenteen ehdoilla, ja siksi osa louhinta- ja kuljetustöistä voidaan joutua tekemään virka-ajan ulkopuolella.

 • Pääsääntöisesti paikkoja on riittänyt junamatkustajille hyvin. Teollisuuskadun liityntäpysäköinti palvelee junamatkustajia koko hankkeen ajan, ja lisäksi käytössä on alkuvuodesta valmistunut, yksityinen ParkCity-pysäköintilaitos. 

 • Väyläviraston ja Turun kaupungin tilaama uuden satamaraiteen hankeselvitys on käynnissä ja valmistuu kevään ja kesän taitteessa 2023. Yhteistyöllä varmistetaan riittävän laadukkaat asemapalvelut matkustajille. 

  Hankkeen toteutuksesta päätetään myöhemmin erikseen. Satamaraide valmistuu tavoitteellisesti sataman uuden yhteisterminaalin ”Ferry Terminal Turku” käyttöönottoon mennessä.

 • Matkustajaliikenteen osalta toimintoja ei ole tarkoitus vähentää. Haluamme palvella turkulaisia ja Turkuun saapuvia jatkossakin hyvin. Valtakunnassa kaukojunien kunnossapitotoiminnot on keskitetty Helsingin varikolle jo ennen projektia. Operatiivisia kunnossapitotoimintoja, kuten vesityksiä, saniteettitilojen tyhjennyksiä ja ravintolavaunujen täydennyksiä, suoritetaan jatkossa laitureiden yhteydessä uusilla paikoilla. Lisäksi kaukojunien kalustoa yöpyy tulevaisuudessakin Turussa. 

  Kupittaa–Turku-ratahankkeella ei ole mitään suoraa vaikutusta tavaraliikenteen toimintojen määrään. Toimintojen painopiste toki siirtyy projektin seurauksena enemmän Heikkilän ratapihalle.

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä.