Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Hannu Moilanen

  • 0295 029 191

Suunnittelukonsultti Sitowise Oy

Projektipäällikkö

Matti Romppanen

  • 044 3680 682

Valtatie 13 Mikkeli-Lappeenranta

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Karjala

Toimenpidesuunnitelman päivitys 2021-2022

Valtatie 13 on tärkeä maan poikki kulkeva tieyhteys Kokkolasta Jyväskylän ja Mikkelin kautta Lappeenrantaan (Nuijamaalle) ja edelleen valtateille 6 ja 26. Tiellä on suuri merkitys myös lähialueiden kuntien elinvoimaisuuteen, metsäteollisuuden raaka-aineiden ja lopputuotteiden kuljetustarpeisiin sekä alueen muiden yritysten toimintaan ja kilpailukykyyn.

Toimenpidesuunnitelman päivitys Vt 13 välille Mikkeli - Lappeenranta käynnistettiin Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskusten yhteistyönä helmikuussa 2021. Suunnittelualueeseen sisältyy valtatiestä noin 95 kilometrin osuus. Hanke sijaitsee Mikkelin, Savitaipaleen, Lemin ja Lappeenrannan kuntien alueilla. Hankkeen pohjoispäässä suunnittelualue alkaa Annilantien liittymästä kantatien 62 liittymän läheisyydessä. Eteläpäässä suunnittelualue rajautuu vanhaan Mikkelintien liittymään lähellä Vt 6 Selkäharjun eritasoliittymää.

Valtatien laatu on lähes koko suunnittelualueella puutteellinen sen mäkisyyden, mutkaisuuden ja kapean poikkileikkauksen takia. Tietä ei kuitenkaan pyritä parantamaan heti koko yhteysväliltä, vaan pahimmat ongelmakohdat tunnistetaan ja poistetaan kiireellisyysjärjestyksessä rahoituksen mahdollistamassa tahdissa. Aikaisemmassa toimenpidesuunnitelmassa I parannuskohteeksi määritelty Vt 13 Myttiömäen kohta (Savitaipale) valmistuu Väyläviraston toimesta syksyllä 2023.

Hankkeen tavoitteita ja suunnitteluperusteita ovat:

  • liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen (koko valtatiejakso)
  • raskaan liikenteen kuljetusten ympärivuotisen toimivuuden turvaaminen (koko valtatiejakso)
  • tien liikenteellisen sujuvuuden nosto 80 km/h (pääosin koko valtatiejakso, KAS ELYn osalta erityisesti Savitaipale-Lemi-Lappeenranta -osuus)
  • paikallisen sekä kevyen liikenteen tarpeiden huomioiminen (Savitaipale-Lemi- Lappeenranta -osuus)
  • tien parantamisesta ja liikenteestä aiheutuvien ympäristöhaittojen minimointi sekä liikenteen kasvusta aiheutuvien haittojen hallitseminen (koko valtatiejakso)
  • toimenpiteiden toteuttaminen osavaiheittain priorisoinnin pohjalta (KAS ELYn osalta painotus erityisesti Savitaipale-Lemi-Lappeenranta osuudelle)
  • hankkeen yhteiskuntataloudellisuus (koko valtatiejakso)

Vuonna 2022 tarkennetun toimenpidesuunnitelman sisällön pääkohdat