Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Tie- ja rakentamissuunnitteluvastaava

Jouni Heikkilä

  • 029 503 8150

Pyhäjärven kaupunki

Tekninen johtaja

Sami Laukkanen

  • 044 445 7690

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Merja Sivonen

  • 040 876 465

Maantien 7702 jalankulku- ja pyörätie välillä Rinnetie–Laurilantie, Pyhäjärvi

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus aloittaa tiesuunnitelman laatimisen sekä suunnitelman vaatimat maastotyöt ja tutkimukset.  Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Pyhäjärven kaupungin kanssa.

Tiesuunnitelmassa maantielle 7702 (Pyhäjärventie) suunnitellaan jalankulku- ja pyörätie välille Rinnetie–Laurilantie. Suunnitelman tavoitteena on parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. 

Suunnittelutyö aloitetaan maastotöillä ja -inventoinneilla keväällä 2024 ja tiesuunnitelma valmistuu tammikuussa 2025. Loppusyksyllä 2024 järjestetään Pyhäjärvellä avoin vuorovaikutustilaisuus, jossa esitellään suunnitelmaluonnoksia. Vuorovaikutustilaisuudesta tiedotetaan erikseen. 

Hankkeen rakentamissuunnitelma valmistuu toukokuussa 2025. Hanke pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana.
 

Pyhäjärventielle (maantie 7702) suunniteltavan jalankulku- ja pyöräilytien sijainti kartalla.

Suunnittelualueen kartta.