Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Tie- ja rakennussuunnitelmavastaava

Jouni Heikkilä

  • 050 396 0328

Oulun kaupunki

Mikko Ukkola

  • 040 557 0891

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Marko Peltomaa

  • 040 359 3604

Maantien 18709 (Kuivasjärventie) jalankulku- ja pyörätie välillä Alakylä–Hämeenjärventie, Oulu

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

 ​​​​​​​Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus aloittaa tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine maastotöineen ja tutkimuksineen yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

​​​​​​​Suunnitelmaan sisältyy uuden jalankulku- ja   pyörätien (pituus noin 2,0 km) suunnittelu maantielle 18709 (Kuivasjärventie) välille Alakylä–Hämeenjärventie. Suunnittelun yhteydessä tarkastellaan myös linja-autopysäkkejä suunnittelualueella. Väylän rakentaminen edellyttää lisäksi vesistösillan rakentamista Nurmiojan kohdalla.

Suunnitelman tavoitteena on parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta sekä joukkoliikenteen edellytyksiä suunnittelualueella.

Suunnittelutyö aloitetaan maastotöillä ja -inventoinneilla alkukesällä 2023 ja tiesuunnitelma valmistuu tammikuussa 2024. Suunnitelmaluonnoksia esitellään suunnittelun aikana, mistä tiedotetaan erikseen. Tiesuunnitelman valmistuttua asettaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus suunnitelman nähtäville verkkosivuillaan 30 päivän ajaksi ja huolehtii nähtävilläolon kuuluttamisesta. Tällöin kansalaiset voivat perehtyä suunnitelmaan ja tarvittaessa jättää siitä muistutuksia. ELY-keskus hankkii tiesuunnitelmasta tarvittavat lausunnot ja suunnitelma toimitetaan lausuntoineen ja mahdollisine muistutuksineen Väylävirastolle ja edelleen liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin hyväksyttäväksi.

Hankkeen rakennussuunnitelma valmistuu syksyllä 2024. Hankkeen kustannusarvio on noin 2,9 miljoonaa euroa (alv 0 %). Hanke pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana.

Suunnitelmaluonnokset