Hyppää sisältöön

Oulu-Laurila parantaminen

Ratahanke Käynnissä Pohjois-Pohjanmaa Lappi

Hanke toteutetaan Oulu-Laurila-rataosuudella, joka kuuluu Euroopan laajuiseen Euroopan unionin määrittelemään liikenteen ydinverkkoon eli TEN-T-verkkoon. 

Hankkeen tavoitteet ja toteutus

Hankkeen tavoitteena on poistaa rautatieinfran pullonkauloja, jotka aiheuttavat rataosuudella turvallisuusriskejä ja kapasiteettirajoitteita.

Hankkeessa toteutetaan mm.:

  • Siltojen korjauksia ja uusimisia (30),
  • Kellon liikennepaikan rakentaminen, junien kohtaamispaikka,
  • Tasoristeysturvallisuuden parantaminen; poistamalla tai parantamalla tasoristeyksiä (16),
  • Suunnittelu ja työnaikaiset asiantuntijapalvelut, sisältää mm 11 tasoristeyksen suunnittelun.

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

Hanke toteutetaan 1.10.2023–31.12.2026 välisenä aikana.

Hankkeen rahoitus on yhteensä 32,9 M€, josta on Euroopan unionin osarahoittama osuus on 16,7 M€. 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä.