Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Aluepäällikkö, projektien toteutus

Juhan Tyrväinen

  • 029 534 3891

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen välillä Akola-Suppilo-Makkarakankaan metsätie, ratasuunnitelma; Ii

Ratahanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Väylävirasto laatii ratasuunnitelmaa rataosuudella Oulu - Laurila tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi.

Tasoristeys.

Hankkeen tausta

Väylävirasto julkaisi Oulu–Laurila tarveselvityksen maaliskuussa 2022, jossa kirjattu tasoristeysten turvallisuuden parantamistoimenpiteitä Oulu- Laurila ratasuuden tasoristeyksille.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Ratasuunnitelman tavoitteena on myös tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeykset voidaan parantaa tai poistaa ja kulku järjestää joko korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/2014) kriteerit. 

Aikataulu

Ratasuunnitelmasta on laadittu suunnittelupäätös helmikuussa 2023. 

Suunnittelun vuorovaikutus

Ratasuunnitelmasta järjestetään yleisötilaisuus arviolta vuoden 2023 aikana. 
Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.