Metsä-Fibren Oy:n tehdashankkeeseen liittyen on käynnistetty kaksi erillistä suunnitelmaa:

- Lisäraide Kemin ratapiha - Karihaaranväylä, ratasuunnitelma, Kemi, Väylävirasto

- Sahansaaren yksityisraide, ratasuunnitelma, Kemi, Metsä-Fibre Oy

Ratasuunnitelmien edellyttämien kaavamuutoksien laadinta on käynnistynyt vuonna 2019. Ratasuunnitelmassa raiteiden sijainti sekä raideliikenteen vaikutukset esitetään osin tarkemmin mitä käynnissä oleva kaavamuutoksissa ja Biotuotetehtaan ympäristövaikutuksien arvioinnissa (YVA).

Väylävirasto vastaa valtion omistaman raiteen ja Metsä-Fibre Oy yksityisraiteen ratasuunnitelman laadinnasta. Väyläviraston suunnittelemaa lisäraidetta voidaan tehdasliikenteen lisäksi hyödyntämään esim. junakohtauksiin poikkeustilanteessa. Lisäraiteen hyödynnettävyys kasvaa, mikäli lisäraide päätetään myöhemmässä vaiheessa jatkaa etelään tai pohjoiseen. Lisäraiteen jatkaminen edellyttää erillisiä päätöksiä hallinnollisia suunnitelmia, esimerkiksi kaavamuutoksia ja ratasuunnitelmaa.

Lisäraide suunnitellaan nykyisen raiteen länsipuolelle alkaen Kemi, Lapintien tasoristeyksestä ja päättynen noin 200 m Karihaaranväylän pohjoispuolelle. Lisäraide sähköistetään. Nykyinen raideyhteys Sahansaareen ja Pajunsaareen jää tarpeettomaksi uuden yhteyden valmistuttua. Nykyisen ratayhteyden lakkauttamisesta päätetään erikseen.

Suunnitelman aikataulu:

- Väylän kuulutus ratasuunnitelman käynnistämisestä 5.2.2020 https://vayla.fi/-/kuulutus-lisaraide-kemin-ratapiha-karihaaranvayla-ratasuunnitelma-kemi 

-  Yksityisraiteen ratasuunnitelman käynnistämisestä on kuulutettu Kemin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 27.1. - 18.2.2020. http://dynasty.kemi.fi/djulkaisu/kuulutus/202022608.PDF

Ratasuunnitelmien yhteinen yleisötilaisuus järjestettiin tiistaina 10.3.2020 Kemin Kulttuurikeskuksessa

Ratasuunnitelmat ovat valmistuneet ja asetettu nähtäville.  Nähtävilläoloaikana asianomaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta.

Tavoitteena on hyväksyä ratasuunnitelmat kesällä 2020.

 

Kartta ratasuunnitelmista.

reaktionapit
Sivu päivitetty 02.08.2020