Hyppää sisältöön

Metsä-Fibren Oy:n tehdashankkeeseen liittyen on hyväksytty kaksi erillistä suunnitelmaa:

- Lisäraide Kemin ratapiha - Karihaaranväylä, ratasuunnitelma, Kemi, Väylävirasto

- Sahansaaren yksityisraide, ratasuunnitelma, Kemi, Metsä-Fibre Oy

Lisäraide on suunniteltu nykyisen raiteen länsipuolelle, alkaen Kemi, Lapintien tasoristeyksestä ja päättynen noin 200 m Karihaaranväylän pohjoispuolelle. Lisäraide sähköistetään. Nykyinen raideyhteys Sahansaareen ja Pajunsaareen jää tarpeettomaksi uuden yhteyden valmistuttua. Nykyisen ratayhteyden lakkauttamisesta päätetään erikseen.

Suunnitelman aikataulu:

Ratasuunnitelma on valmistunut. Toteuttaminen on käynnistynyt vuonna 2021. 

 

Kartta ratasuunnitelmista.