Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Kari Partiainen

  • 029 534 3580

Väylävirasto

Projekti-insinööri

Elina Keränen

  • 029 5343 637

Vt 8, Turku–Pori

Tiehanke Valmistunut Varsinais-Suomi Satakunta

Turun ja Porin välinen osuus valtatiestä 8 on Lounais-Suomen merkittävä väylä sekä tavara- että muulle liikenteelle.  Vuonna 2014 alkaneessa hankkeessa parannetaan yhteysvälin turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta.

Sisältöosio

Hankkeen taustat

Turun ja Porin välinen osuus valtatiestä 8 on merkittävä tavaraliikenneväylä Lounais-Suomessa. Tieosuuden painoarvoa nostavat sen varrella sijaitsevat viisi satamaa ja ratayhteyden puuttuminen. Vilkkaalla väylällä on myös runsaasti työmatkaliikennettä.

Tieosuuden ensisijainen ongelma on heikko liikenneturvallisuus. Vuosittain henkilöonnettomuuksia tapahtuu yli 30.

 

Hankkeen tavoitteet

Liikenteen turvallisuus ja sujuvuus paranevat merkittävästi peruskorjauksen myötä. Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen olosuhteet paranevat. Matka-ajat lyhenevät ja niitä voi ennakoida paremmin. Myös ympäristön pilaantumisriskit pienenevät, kun pohjavesialueet suojataan.

 

 

Hankkeen eteneminen

Rakennustyöt käynnistyivät alkuvuonna 2014, ja pääosin hanke valmistui vuonna 2018. Nousiaisen ja Kurjenmäen välin sekä Söörmarkun erillishankkeet tulivat valmiiksi vuoden 2019 aikana. Kaikkialla ei rakennettu koko ajan, vaan töitä tehtiin vaiheittain. 

Ensimmäisessä urakassa Raision ja Maskun välinen tieosuus muutettiin moottoritieksi. Rakennustyöt valmistuivat heinäkuussa 2016. Toisessa urakassa moottoritietä jatkettiin Raisio–Masku -osuuden jälkeen Nousiaisiin asti. Työt alkoivat huhtikuussa 2015 ja urakka valmistui joulukuussa samana vuonna. Muita valmistuneita urakoita ovat Isomäen risteyssillan urakka Porissa, joka valmistui keväällä 2016 sekä Luostarinkylän erillisurakka Raumalla, joka valmistui marraskuussa 2016. 

Kesällä 2016 alkoivat rakennustyöt Hangassuon ja Niittymaan välillä, ja ne valmistuivat kevään 2018 aikana. Kevään ja kesän 2017 aikana alkoi lisäksi monta uutta urakkaa:

  • Kämpän liittymän kohdalla Eurajoella tehtiin mm. liittymäjärjestelyjä. 
  • Mynämäen kohdalla liikenteen turvallisuutta parannettiin porrastamalla ja kanavoimalla paikallisteiden liittymiä sekä rakentamalla keskisaarekkeita. Urakka alkoi toukokuussa 2017.
  • Mynämäki–Vermuntila-välillä rakennettiin uutta tievalaistusta niille osille, joilta se vielä puuttuu. Työt maastossa alkoivat toukokuussa 2017. 
  • Nousiainen–Kurjenmäki-välille rakennettiin ohituskaistapari vuosien 2017–2019 aikana. Urakkaan kuului myös muita tie- ja liittymäjärjestelyjä sekä riista-aidan rakentaminen Mynämäelle asti. 
  • Söörmarkun eritasoliittymä ja Söörmarkun kylän eritasoliittymä rakennettiin vuosien 2018–2019 aikana.

Hankkeen kustannukset

Kokonaisuudessaan hanke on arvoltaan 102,5 miljoonaa euroa. Sen hyöty-kustannussuhde on 1,6 eli hankkeeseen investoitava raha saadaan tällä kertoimella yhteiskunnalle takaisin sillä saavutettujen hyötyjen kautta. 

Raisio–Masku-välisen urakan arvo on 45 miljoonaa euroa. Urakoitsijana toimi Skanska Infra. Masku–Nousiainen-osuuden arvo on puolestaan vajaa 20 miljoonaa euroa, ja urakoitsijana oli Destia. Destia oli urakoitsijana myös HangassuoNiittymaa -urakassa Porin päässä sekä Raumalla sijaitsevassa Luostarinkylän erillisurakassa, joka on arvoltaan 9,3 miljoonaa euroa. Kämpän liittymän urakassa urakoitsijana oli VRJ Etelä-Suomi Oy ja Mynämäen urakassa Lemminkäinen Infra Oy. Mynämäki–Vermuntila -välin sekä Nousiainen–Kurjenmäki -välin urakat toteutettiin ST-urakoina, eli ne sisälsivät rakentamisen lisäksi myös suunnittelutyön.

 

 

 

 

Ajankohtaista hankkeessa