Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Janne Jaatinen

  • 0295 024 683

Destia Oy

Työmaapäällikkö

Kyösti Körkkö

  • 0400 354 970

Vt 9 Säyrylän eritasoliittymä, Jämsä

Tiehanke Käynnissä Keski-Suomi

Uuden eritasoliittymän rakennustyöt ovat käynnissä valtatiellä 9 Jämsän Himoksen kohdalla. Hankkeen rakennuttajana toimii Keski-Suomen ELY-keskus ja urakoitsijana Destia Oy. Eduskunta on myöntänyt eritasoliittymän rakentamiselle erillisrahoituksen. Koko hankkeen kustannusarvio on noin 9,0 miljoonaa euroa.

Toimenpiteet ja niiden vaikutukset

Valtatie 9 (E63) on osa TEN-T kattavaa verkkoa ja raskaan liikenteen runkoyhteyttä. Valtatie 9 on merkittävä länsi-itäsuuntainen poikittaisyhteys, joka yhdistää Tampereen ja Jyväskylän kasvavat kaupunkiseudut toisiinsa. Hankkeen tavoitteena on parantaa valtatien 9 liikenneturvallisuutta sekä liikenteen sujuvuutta Säyrylän kohdalla muuttamalla Himoksen nelihaarainen tasoliittymä eritasoliittymäksi. Hankkeessa parannetaan myös joukkoliikenneinfraa sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita.

Rakentaminen

Rakentaminen on aloitettu kesäkuussa 2021 puuston, kasvillisuuden ja pintamaiden poistolla. Kesäkauden aikana on tehty maanleikkaus- ja massanvaihtotöitä sekä päätien sivuun jäävien yksityisteiden ja ramppien rakennekerroksia. Syksyn aikana jatketaan massanvaihtoja valtatien 9 ja Patalahden välisellä alueella sekä aloitetaan paalulaattojen rakentaminen. Urakka on 2-vuotinen ja esim. siltojen rakentaminen ajoittuu vasta vuodelle 2022. Koko hanke valmistuu syksyllä 2022. 

Haitat liikenteelle

Alkuvaiheessa maanrakennustöitä tehdään pääsääntöisesti valtatien sivussa eikä merkittävää liikennehaittaa 9-tien liikenteelle synny. Nopeusrajoituksia lasketaan tarvittaessa silloin, kun rakennustyöt tai niihin liittyvät kuljetukset tapahtuvat lähellä valtatietä. ELY-keskus toivoo kaikilta tiellä liikkujilta varovaisuutta työmaa-alueen kohdalla.

Linkki hankkeen suunnittelusivulle: https://vayla.fi/vt-9-himoksen-kohdalla-jamsa