Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Janne Jaatinen

  • 0295 024 683

Destia Oy

Työmaapäällikkö

Kyösti Körkkö

  • 0400 354 970

Vt 9 Säyrylän eritasoliittymä, Jämsä

Tiehanke Käynnissä Keski-Suomi

Uuden eritasoliittymän rakennustyöt ovat käynnissä valtatiellä 9 Jämsän Himoksen kohdalla. Hankkeen rakennuttajana toimii Keski-Suomen ELY-keskus ja urakoitsijana Destia Oy. Eduskunta on myöntänyt eritasoliittymän rakentamiselle erillisrahoituksen. Koko hankkeen kustannusarvio on noin 9,0 miljoonaa euroa.

Toimenpiteet ja niiden vaikutukset

Valtatie 9 (E63) on osa TEN-T kattavaa verkkoa ja raskaan liikenteen runkoyhteyttä. Valtatie 9 on merkittävä länsi-itäsuuntainen poikittaisyhteys, joka yhdistää Tampereen ja Jyväskylän kasvavat kaupunkiseudut toisiinsa. Hankkeen tavoitteena on parantaa valtatien 9 liikenneturvallisuutta sekä liikenteen sujuvuutta Säyrylän kohdalla muuttamalla Himoksen nelihaarainen tasoliittymä eritasoliittymäksi. Hankkeessa parannetaan myös joukkoliikenneinfraa sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita.

Rakentaminen

Rakentaminen on aloitettu kesäkuussa 2021 ja työt ovat edenneet suunnitellun aikataulun mukaisesti. Tällä hetkellä työn alla ovat valtatien ylittävät sillat, minkä takia liikenne ohjataan kulkemaan kiertotietä pitkin. Liikennejärjestelyissä tapahtuu muutoksia vielä loppukesästä, kun kiertotie muutetaan kulkemaan valtatien eteläpuolelle ramppeja R1 ja R2 pitkin. Urakka valmistuu kokonaisuudessaan syksyllä 2022.

Haitat liikenteelle

Siltojen rakentaminen aiheuttaa erityisjärjestelyjä valtatien liikenteelle, joka on siirretty kiertotielle kesäkuun alussa. Kiertotie kulkee tällä hetkellä ramppeja R3 ja R4 pitkin. Kulkureitit Himokselle ja Haapajoelle ovat myös muuttuneet kiertotiejärjestelyjen myötä.

Alla olevat kartat havainnollistavat työmaan kohdan kiertotiejärjestelyjä:

Liikenteenohjaussuunnitelma (pdf)
Liikenteenohjaus (pdf)

ELY-keskus toivoo kaikilta tiellä liikkujilta varovaisuutta työmaan kohdalla.

Linkki hankkeen suunnittelusivulle: https://vayla.fi/vt-9-himoksen-kohdalla-jamsa