Hyppää sisältöön

Vt 9 Kanavuori-Hankasalmi

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

 

Valtatie 9 on tärkeä osa valtakunnallista ja kansainvälistä itä-länsisuuntaista poikittaisyhteyttä. Valtatie 9 kuuluu kansainväliseen TEN-T kattavaan verkkoon ja on osa kansallista raskaan liikenteen runkoyhteyttä. 

Valtatie 9 on vilkkaasti liikennöity valtatie, jonka varrella on useita taajamia ja kyliä. Tiellä on tärkeä merkitys sekä kansainvälisen että kansallisen ja maakunnallisen liikenteen välittäjänä, mutta valtatie 9 on tärkeä myös tien varrella olevien kuntien elinvoimaisuuden sekä alueen yritysten toiminnan ja kilpailukyvyn näkökulmasta. Tiellä kulkee sekä pitkämatkaista valtakunnallista liikennettä että lyhytmatkaista seudullista ja paikallista liikennettä. Suurimmillaan valtatien 9 liikennemäärät ovat Jyväskylän kohdalla, missä keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on yli 30 000 ajoneuvoa.