Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Jukka Päkkilä

  • 029 534 3755

Vt 22 Oulu - Kajaani - Vartius

Tiehanke Valmistunut Pohjois-Pohjanmaa Kainuu

Valtatie 22 Oulu - Kajaani on osa poikittaista kansainvälistä tieyhteyttä aina Ruotsista Haaparannan ja Vartiuksen raja-aseman kautta Venäjälle. Hankkeen tavoitteena on parantaa vilkkaasti liikennöidyn tieosuuden sujuvuutta ja turvallisuutta etenkin Oulun päässä.

Vt 22 Oulu - Kajaani - Vartius

Hankkeessa parannettiin valtatien 22 liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta koko merkittävällä yhteysvälillä Oulu–Kajaani.

”Hankkeessa vähennettiin meluhaittoja rakentamalla 4,7 km meluvallia ja 1,7 km melukaidetta. Kaikkiaan melusuojauksesta hyötyy lähes 1 100 asukasta.”

Hankkeen tausta

Valtatie 22 Oulu–Kajaani–Vartius

Hankkeessa tehtiin parannustoimenpiteitä useassa kohteessa Oulussa, Muhoksella, Utajärvellä ja Kajaanissa. Tavoitteena oli lisätä liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, parantaa kevyen liikenteen yhteyksiä sekä vähentää asutusalueille kantautuvaa liikennemelua.

Sujuvuutta liikenteeseen Oulussa

Hankkeen Oulun pään rakennusurakka sisälsi valtatien 22 parantamisen Oulun sisääntulo-osuudella välillä Joutsentie–Konttisentie. Tavoitteena on lisätä liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Urakassa Joutsentien ja Haarankankaan välinen valtatien 22 osuus levennettiin nelikaistaiseksi keskikaiteelliseksi tieksi ja Haarankankaan ja Sääskensuontien välinen osuus parannettiin kaksikaistaiseksi keskikaiteelliseksi tieksi. Lisäksi Poikkimaantien ja Oulunlahdentien tasoliittymiin lisättiin kääntymiskaistoja. Haarankankaan eritasoliittymään rakennettiin uudet rampit Oulun suuntaan.

Väistötiloja Kajaaniin

Kajaanissa hankkeen työt valmistuivat jo vuonna 2016. Urakassa parannettiin valtateiden 5 ja 6 liittymän eli Sotkamontien eritasoliittymän kaistajärjestelyitä. Lisäksi valtatielle 5 rakennettiin kaksi väistötilaa Häikiönmäentien ja Pöyhölänniementien kohdille.

Kevyen liikenteen järjestelyt painopisteessä Muhoksella ja Utajärvellä

Muhoksella ja Utajärvellä toteutetuissa kohteissa painottuivat erityisesti kevyen liikenteen turvallisuus ja sujuvuus.

Muhoksella rakennettiin kevyen liikenteen väyliä ja kaksi kevyen liikenteen alikulkukäytävää – väleille Soso–Rovastinoja ja Kärnäntie–Rönköntie. Eikä unohtaa sovi valtatien 22 ja Kylmälänkyläntien/Leppiniementien risteyksen uusia liikennevaloja. Liikenteen sujuvuutta parantavat valtatiellä 22 Muhokselle rakennetut väistötilat ja yksityistieliittymäjärjestelyt.

Utajärvelle puolestaan saatiin uusi kevyen liikenteen väylä välille Alakyläntie – Siirantie sekä tehtiin turvallisuutta parantavia liittymäjärjestelyitä.

Hankkeessa rakennettiin myös telematiikkaa, kuten kelikameroita, tiesääasema, liikenteen automaattisia mittauspisteitä sekä liikenteen häiriöhallinnan tiedotustauluja koko yhteysvälille. Näilläkin toimenpiteillä turvataan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Hankkeen eteneminen ja kustannukset

Rakentaminen käynnistyi loppuvuodesta 2015, mutta pääosin urakan työt toteutettiin vuosina 2016 ja 2017. Vuoteen 2017 painottuvaan toiseen rakennusurakkaan sisältyi parannuskohteita Muhoksella ja Utäjärvellä. Kokonaisuudessaan urakka valmistui lokakuussa vuonna 2017.

Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 16,2 miljoonaa euroa, josta Liikenneviraston (nykyinen Väylävirasto) osuus oli 15,0 miljoonaa euroa. Oulu, Muhos ja Utajärvi osallistuivat hankkeen kustannuksiin yhteensä 1,2 miljoonan euron summalla.