Hyppää sisältöön

Maantien 16685 (Ruokkeentie) parantaminen välillä Laajavuorentie - Saarijärventie, Jyväskylä, aluevaraussuunnitelma

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Aluevaraussuunnitelmassa on käsitelty yhdystien 16685 eli Ruokkeentien parantamista noin 1,9 kilometrin matkalla Laajavuorentien (yt 16686) ja Saarijärventien (yt 16689) välillä.

Aluevaraussuunnitelman tavoitteena on ollut Ruokkeentien tilavarausten määrittäminen liittymä sekä kävely- ja pyöräilyjärjestelyineen. Ratkaisujen tavoitteena on parantaa kävely- ja pyöräily-yhteyksiä sekä ajoneuvoliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Aluevaraussuunnitelma on tyypiltään esisuunnitelma, jolla ei ole oikeudellisia vaikutuksia. Aluevaraussuunnitelma toimii kaavoituksen tausta-aineistona ja siinä esitetyt aluevaraukset vahvistuvat asemakaavoituksen kautta. Ennen rakentamista tulee laadittavaksi tie- tai katusuunnitelmat. Hankkeen toteuttamisen aikataulusta ei ole tietoa.