Hyppää sisältöön

Usein kysyttyä Seinäjoen Pajuluoma

Usein kysyttyä
 • Puhdistamista on suunniteltu pitkään. Veturitallien ja ratapihan alueen maaperää on osin puhdistettu mm. vuosina 2002-2003, VR-Yhtymän ja Ratahallintokeskuksen toimesta. Mittavimpiin puhdistustoimenpiteisiin ryhtyminen on kuitenkin viivästynyt, koska alueen kiinteistönomistajien välinen vastuujako pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamisesta ei ole ollut täysin selvä. Työnjako on selvillä ja puhdistustoimenpiteet voidaan aloittaa, kun tarvittavat tutkimukset ja suunnitelmat valmistuvat.

 • Alueella on jo tehty useita puhdistustoimenpiteitä. Koko alueen kattavaa maaperän kunnostamista ei kuitenkaan ole ollut mahdollista tehdä ratapihan, veturitallien ja muiden junaliikenteeseen liittyvien rakenteiden ollessa käytössä.

 • Puhdistamista on suunniteltu pitkään ja maaperää on osin puhdistettu vuosina 2002-2003, VR-Yhtymän ja Ratahallintokeskuksen toimesta. Senaatin Asema-alueet Oy vastaa rata- ja veturitallien alueelta lähtöisin olevan pilaantuneisuuden puhdistamisesta. Pilaantuneet maa-alueet pudistetaan viranomaisten asettamien määräysten mukaisesti.

 • Maaperän pilaantuneisuudesta aiheutuvat velvoitteet tulee hoitaa. Senaatin Asema-alueet Oy kehittää omistamiansa asema-alueita myytäväksi. Alueita kehittäessä kohteista tehdään tarkat selvitystyöt myös
  pilaantuneiden maa-alueiden osalta. Seinäjoen osalta puhdistaminen olisi tullut joka tapauksessa ajankohtaiseksi asema-alueen kehittämisen yhteydessä.

 • Pystymme vastaamaan maan pilaantuneisuuteen liittyviin kysymyksiin, kun parhaillaan käynnissä olevat tarkemmat maaperätutkimukset ja selvitykset valmistuvat.

 • Pystymme vastaamaan puhdistukseen liittyviin kysymyksiin, kun parhaillaan käynnissä olevat tarkemmat maaperätutkimukset ja selvitykset valmistuvat. Tutkimusten pohjalta tehdään päätökset käytettävästä puhdistusmenetelmästä. Puhdistaminen suunnitellaan ja toteutetaan niin, että siitä aiheutuvat tilapäiset haitat pystytään hallitsemaan.

 • Aiemmin teetettyjen tutkimusten mukaan pilaantumaa on todettu ratapihan alueelta alavirtaan noin yhden kilometrin mittaiselle matkalle Pajuluoman pohjaan. Tarkemmat tiedot pilaantuneista alueista saamme, kun käynnissä olevat tutkimustyöt valmistuvat.

 • Tarkkaa pudistustöiden aloitusajankohtaa ei vielä voida vielä määrittää. Se riippuu tehtävistä selvityksistä ja puhdistuksen edellyttämien lupaprosessien kestosta. Aikataulua tarkennetaan suunnittelun edetessä.

 • Pilaantunut maa-alue on kehitettävän sivussa eikä sen vuoksi haittaa asema-alueen kehittämistä.

 • Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamisesta koituvat kustannukset tarkentuvat, kun pilaantunut maaalue ja käytettävä puhdistusmenetelmä tarkentuu.