Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Pasi Kivioja

 • 029 534 3602

Vt 19 Seinäjoki-Lapua

Tiehanke Käynnissä Etelä-Pohjanmaa

Valtatie 19 on vilkkaasti liikennöity valtaväylä Etelä-Pohjanmaalla ja osa Suomen päätieverkkoa. Onnettomuusalttiin tien liikennemäärät ovat yhä kasvussa. Hankkeessa rakennetaan Seinäjoen ja Lapuan väliselle tieosuudelle kaksi ohituskaistaparia ja yksi uusi eritasoliittymä. Lisäksi parannetaan yhtä eritasoliittymää ja kahta tasoliittymää parannetaan porrastamalla. Muutokset parantavat liikenneturvallisuutta ja sujuvoittavat liikennettä. Urakka valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä. 

Vt 19 -hankkeen ensimmäistä vaihetta kuvaava piirroskuva.
 • Urakan kilpailutus 4/2021
 • Kehitysvaihe 8/2021
 • Rakentaminen 02/2022–12/2023
 • Hanke valmistuu 12/2023

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2021-2023
Kustannukset
31 000 000 €
Vastuutahot
Väylävirasto, Seinäjoen kaupunki, Lapuan kaupunki
Tavoitteet
 • lisätä tieosuuden liikennöintikapasiteettia 
 • parantaa liikenneturvallisuutta
 • vähentää ruuhkia
 • vähentää maa- ja metsätalousliikennettä valtatiellä 
 • tukea elinkeinoelämää ja alueen maankäytön suunnitelmia
 • edistää maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita. 

Nykytila

Etelä-Pohjanmaan valtaväylä, valtatie 19, palvelee pitkän matkan liikennettä sekä Seinäjoen ja Lapuan kaupunkiseutujen elinkeinoelämää ja maankäyttöä. Maankäytön suunnitelmat lisäävät tien liikennemääriä tulevaisuudessa yhä edelleen. Valtatien parannus edistää myös Kauhavan ja Ylihärmän alueen teollisuuden tieyhteyksiä etelään.  

Seinäjoen ja Lapuan välisellä tieosuudella tapahtuu verrattain paljon onnettomuuksia. Vuosien 2015–2019 välillä tapahtui lähes 80 liikenneonnettomuutta. Liikenne ruuhkautuu usein vilkkaan työmatkaliikenteen, raskaan liikenteen ja maatalousliikenteen takia.

Nykytilanteessa tieosuudella ei myöskään ole juuri mahdollisuuksia turvallisiin ohituksiin. Liikenneonnettomuudet kasautuvat erityisesti tasoliittymiin. Kasvaneen liikenteen ja heikentyneen turvallisuuden takia nopeusrajoitus on laskettu useita vuosia sitten 80 kilometriin tunnissa. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota tilapäisten liikennejärjestelyjen sujuvuuteen ja turvallisuuteen.

Hankkeen sisältö

Valtatie levennetään tulevina vuosina vaiheittain nelikaistaiseksi. Hanke käynnistyy kahdelle eri tieosuudella: Atrian eritasoliittymän ja Hipintien välisellä osuudella sekä Muurimäen ja Patruunatehtaantien välillä. Näille osuuksille rakennetaan uudet ohituskaistat. 

Atrian eritasoliittymää parannetaan ja Muurimäen kohdalle rakennetaan uusi eritasoliittymä. Hipintien ja Patruunatehtaantien tasoliittymiä parannetaan porrastamalla. Lisäksi hankealueella tehdään toimia melun torjumiseksi sekä parannetaan liikenneturvallisuutta kaitein ja riista-aitojen avulla. 

Hankkeen kehitysvaiheessa viilattiin useita suunnitteluratkaisuja.

 • Atrian eritasoliittymän länsipuolen ramppia hyödynnetään rinnakkaisteissä.
 • Muurimäen eritasoliittymän siltaa levennetään alkuperäisistä suunnitelmista.
 • Hipintien risteyksen rinnakkaistie on linjattu uudestaan niin, että se palvelee alkuperäistä paremmin myös hankkeen toista vaihetta ja valtatien vaiheittaista leventämistä nelikaistaiseksi.
 • Optiona ollut Tepontien risteysalueen parantaminen siirtyy tulevaisuuteen. 

Vt 19 -hankkeen kaksi hankealuetta kartalla.

 

Hankkeen viestintä ja vuorovaikutus

Tutustu myös suunnitteluvaiheen verkkosivuun, jolle päivitetään tämän tiehankkeen jatkosuunnitelmia tuleville vuosille.

Kuvia hankkeelta

 Kuvat ovat median vapaasti käytettävissä hankkeesta viestittäessä. Kuvaajatiedoksi riittää Väylävirasto.