Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Pasi Kivioja

 • 029 534 3602

Vt 19 Seinäjoki-Lapua

Tiehanke Valmistunut Etelä-Pohjanmaa

Valtatie 19 on vilkkaasti liikennöity valtaväylä Etelä-Pohjanmaalla ja osa Suomen päätieverkkoa. Onnettomuusalttiin tien liikennemäärät ovat yhä kasvussa. Hankkeessa rakennettiin Seinäjoen ja Lapuan väliselle tieosuudelle kaksi ohituskaistaparia ja yksi uusi eritasoliittymä. Lisäksi parannettiin yhtä eritasoliittymää ja kahta tasoliittymää parannettiin porrastamalla. Muutokset parantavat liikenneturvallisuutta ja sujuvoittavat liikennettä. Urakka valmistui lokakuussa 2023.

Vt 19 -hankkeen ensimmäistä vaihetta kuvaava piirroskuva.
 • Urakan kilpailutus 4/2021
 • Kehitysvaihe 8/2021
 • Rakentaminen 02/2022–10/2023
 • Hanke valmistui 10/2023

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2021-2023
Kustannukset
31 000 000 €
Vastuutahot
Väylävirasto, Seinäjoen kaupunki, Lapuan kaupunki
Tavoitteet
 • lisätä tieosuuden liikennöintikapasiteettia 
 • parantaa liikenneturvallisuutta
 • vähentää ruuhkia
 • vähentää maa- ja metsätalousliikennettä valtatiellä 
 • tukea elinkeinoelämää ja alueen maankäytön suunnitelmia
 • edistää maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita. 

Hankkeen lähtötilanne

Etelä-Pohjanmaan valtaväylä, valtatie 19, palvelee pitkän matkan liikennettä sekä Seinäjoen ja Lapuan kaupunkiseutujen elinkeinoelämää ja maankäyttöä. Maankäytön suunnitelmat lisäävät tien liikennemääriä tulevaisuudessa yhä edelleen. Valtatien parannus edistää myös Kauhavan ja Ylihärmän alueen teollisuuden tieyhteyksiä etelään. Valtatie levennetään tulevina vuosina vaiheittain nelikaistaiseksi.  

Seinäjoen ja Lapuan välisellä tieosuudella tapahtuu verrattain paljon onnettomuuksia. Vuosien 2015–2019 välillä tapahtui lähes 80 liikenneonnettomuutta. Liikenne on ruuhkautunut usein vilkkaan työmatkaliikenteen, raskaan liikenteen ja maatalousliikenteen takia.

Tieosuudella ei ole ollut riittävästi mahdollisuuksia turvallisiin ohituksiin. Liikenneonnettomuudet ovat kasautuneet erityisesti tasoliittymiin. Kasvaneen liikenteen ja heikentyneen turvallisuuden takia nopeusrajoitus laskettiin useita vuosia sitten 80 kilometriin tunnissa.

Hankkeen sisältö

Hanke käynnistyi kahdella eri tieosuudella: Atrian eritasoliittymän ja Hipintien välisellä osuudella sekä Muurimäen ja Patruunatehtaantien välillä. Näille osuuksille rakennettiin uudet ohituskaistat. 

Atrian eritasoliittymää parannettiin ja Muurimäen kohdalle rakennettiin uusi eritasoliittymä. Hipintien ja Patruunatehtaantien tasoliittymiä parannettiin porrastamalla. Lisäksi hankealueella tehtiin toimia melun torjumiseksi sekä parannettiin liikenneturvallisuutta kaiteiden ja riista-aitojen avulla. 

Vt 19 -hankkeen kaksi hankealuetta kartalla.

Hankkeen viestintä ja vuorovaikutus

Tutustu myös suunnitteluvaiheen verkkosivuun, jolle päivitetään tämän tiehankkeen jatkosuunnitelmia tuleville vuosille.

Kuvia hankkeelta

Kuvat ovat median vapaasti käytettävissä hankkeesta viestittäessä. Kuvaajatiedoksi riittää Väylävirasto.