Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Esisuunnitteluvastaava

Marjo Paavola

  • 0295 038 348

Oulun kaupunki

Projektipäällikkö

Mikko Ukkola

  • 040 5570 891

Vt 20 parantaminen välillä Korvenkylä-Kiiminki, Oulu

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Tieosuudella on tapahtunut viimeisen viiden vuoden aikana lähes 80 liikenneonnettomuutta, joista 20 on johtanut henkilövahinkoihin.

Valtatie 20 Korvenkylän ja Kiimingin välillä on nykyisin ruuhkainen ja liikenneonnettomuuksille altis tieosuus. Erityisesti aamuisin ja iltapäivisin valtatien liikenteen välityskyky ja sujuvuus heikkenevät huomattavasti. Tien keskimääräinen liikennemäärä vuorokaudessa Jäälin kohdalla vuonna 2018 on noin 11 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on yhteistyössä Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa selvittänyt mahdollisuutta parantaa valtatietä 20 Korvenkylän ja Kiimingin välillä nykyiselle paikalleen.

Työn tavoitteena oli selvittää, voidaanko valtatie 20 parantaa nykyiselle paikalleen rakentamalla tie nelikaistaiseksi, keskikaiteelliseksi tieksi Korvenkylän ja Kiimingin välillä. Ratkaisussa tieosuuden liittymät suunniteltiin pääosin liikennevalo-ohjattuina liittyminä. Vastaavan tyyppinen tieosuus on rakennettu Kainuuntielle (valtatielle 22) Maikkulan kohdalle.

Työssä selvitettiin nelikaistaisen tien tilantarpeen lisäksi valtatien liikennevalo-ohjattujen liittymien paikat, yksityistiejärjestelyt, melusuojaukset ja kevyen liikenteen yhteydet. Nelikaistaistamisen tavoitteena on parantaa tieosuuden liikenteen välityskykyä, sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta.

Karttakuva välillä Korvenkylä-Kiiminki.
Suunnittelualue

Selvitystyö tehtiin kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin, löytyykö valtatien varrella riittävästi tilaa 2+2-kaistaisen tien rakentamiseksi. Toisessa vaiheessa laadittiin tieyhteyden kehittämisselvitys, mikäli on nähtävissä, että 2+2-kaistainen tie olisi mahdollinen toteuttaa.

YVA- ja yleissuunnitelmien laatiminen käynnistyy vuonna 2023.

Hankkeen kustannukset ovat 56 milj. euroa.