Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Erkki Mäkelä

  • 029 534 3822

Siuntion kunta

Vt. tekninen johtaja

Kenneth Flythström

  • 044 3861 099

Siuntion aseman parantaminen

Ratahanke Suunnitteilla Uusimaa

Rantaradalla sijaitsevan Siuntion aseman palvelutasoa ja turvallisuutta parannetaan esteettömyysvaatimusten mukaiseksi. Aseman laiturit nykyaikaistetaan, kulkuyhteydet laitureille parannetaan ja liityntäpysäköintialueet laajennetaan. Raiteiden ja lähiympäristön rakenteet parannetaan ja korjataan radan jatkuvan kunnossapitotarpeen poistamiseksi. Hanke on ratasuunnitelmavaiheessa.

Kuva Siuntion rautatieasemalta, laiturit ja kiskot

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Aikataulu
2022—2024
Yhteistyökumppanit
Arkos Oy, Rejlers Finland Oy, Destia Oy
Kustannukset
Ratasuunnittelun osalta noin 1 MEUR
Vastuutahot
Väylävirasto
Siuntion kunta
Tavoitteet
  • Asema-alueen turvallisuus paranee
  • Saavutettavuus paranee esteettömien kulkureittien rakentamisen myötä
  • Kunnossapitotarve vähenee
  • Ratasuunnitelman laadinta alkaa: syksy 2023
  • Yleisötilaisuus: kevät 2024
  • Ratasuunnitelma nähtäville: syksy 2024
  • Suunnitelma valmis: 2024 loppuun mennessä

Hankkeen tausta

Väylävirasto on käynnistänyt yhteistyössä Siuntion kunnan kanssa ratasuunnitelman teettämisen syksyllä 2023 Siuntion aseman parantamiseksi.  Hankkeen suunnittelukohteena on Rantaradalla sijaitseva Siuntion liikennepaikka. Siuntion asema on henkilöliikenteen asema, joka ei täytä nykypäivän vaatimuksia esimerkiksi esteettömyyden ja turvallisuuden suhteen. Hankkeessa parannetaan liikennepaikan palvelutasoa ja turvallisuutta. Lisäksi selvitetään yöpymisraiteen sijoittumista liikennepaikan läheisyyteen lähiliikenteen junia varten. Hanke toteutetaan Väyläviraston ja Siuntion kunnan yhteishankkeena.

Nykytila

Siuntion liikennepaikka on lähiliikenteen junien pääteasema. Kaukojunat kulkevat Siuntion aseman kautta, mutta eivät pysähdy siellä.

Siuntion asemalla on lyhyet, 112 ja 176 metrin pituiset laiturit. Pehmeiden pohjaolosuhteiden takia laiturit ovat suurelta osin painuneet, eivätkä täytä korkeiden laitureiden mittavaatimuksia. Laiturit ja radan geometria ovat huonokuntoisia ja vaativat jatkuvaa kunnossapitoa.

Liityntäpysäköintipaikkoja on matkustajamäärään ja pysäköintitarpeeseen nähden riittämättömästi. Nykyisessä radan alittavassa alikulkukäytävässä on havaittu korjaustarpeita ja lisäksi sen alikulkukorkeutta tulisi lisätä. Asema-alueen esteettömät kulkureitit eivät täytä nykyvaatimuksia.

Asemalla on kuulutuslaitteisto, näyttötauluja, valaistusta ja polkupyörätelineitä. Laitureilla on odotuskatoksia ja HSL:n lipunmyyntiautomaatti laiturilla 2.

Siuntion asema, vasemmalla puolella asemarakennus

Aseman aluetta parannetaan

Hankkeen päätavoitteena on asema-alueen parantaminen toimivaksi ja turvalliseksi niin, että nykypäivän esteettömyysvaatimukset täyttyvät.  Aseman laiturit suunnitellaan vaatimusten mukaisiksi sekä pituuden että korkeuden osalta.

Kulkuyhteydet laitureille parannetaan ja opastuksessa käytetään taktiileja eli kohokuvioita saavutettavuuden varmistamiseksi. Liityntäpysäköintialueet laajennetaan ja pysäköintipaikkoja lisätään.

Raiteiden ja lähiympäristön rakenteet parannetaan ja korjataan radan jatkuvan kunnossapitotarpeen poistamiseksi. Hankkeessa tehtävien tarkastelujen perusteella mahdollisesti suunnitellaan uusi sivuraide lähiliikennejunien yöpymistä varten.

Aikataulu

Ratasuunnitelman laatiminen on käynnistynyt syksyllä 2023 ja valmistuu 2024.

Yleisötilaisuus

Siuntion aseman ratasuunnitelmaa esitellään yleisötilaisuudessa tiistaina 4.6. kello 17.30 alkaen Sivistyskampus Siuntion sydämen auditoriotilassa, osoitteessa Puistopolku 2. 

Kaikki hankkeesta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita yleisötilaisuuteen, jossa osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä asiantuntijoille. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin sekä esittää niistä mielipiteensä. Tarkemmat tiedot löydät osoitteesta: https://vayliensuunnittelu.fi/s/ta43/suunnitteluTämä on ulkoinen linkki.

Kustannukset

Ratasuunnitteluvaiheen kustannusarvio on noin miljoona euroa. Koko hankkeen toteuttamisen kustannusarvio on esiselvityksen mukaan MAKU 105,04 (2015=100) tasossa 19 miljoonaa euroa. Rakentamisesta ei ole tehty päätöstä.

Ajankohtaista hankkeessa