Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Harri Liikanen

 • 029 534 3007

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy

Rakennuttajakonsultti

Juha-Matti Pohjolainen

 • 050 463 3372

Vt 9 parantaminen välillä Lotteinen–Jännevirta, Siilinjärvi

Tiehanke Käynnissä Pohjois-Savo

Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen rakentamalla eritasoliittymä maantien 562 (Lentokentäntie) liittymän kohdalle sekä nykyisen Jännevirran ohituskaistaosuuden jatkaminen.

Ilmakuva rakennustyömaasta, jossa on näkyvissä työkoneita ja ajoneuvoja lumisen ja mutaisen maaston keskellä.
 • Suunnittelu 2020–2023
 • Rakentaminen 2024–2025
 • Valmistuminen 2026
 • Takuuaika 2026–2028

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Aikataulu
2020–2028
Kustannukset
40 M€ (MAKU 140, 2015=100)
Vastuutahot
Väylävirasto, Siilinjärven kunta, Puolustusvoimat
Tavoitteet
 • Liikenteen sujuvoittaminen ja matka-aikojen lyhentäminen
 • Liikenneturvallisuuden parantaminen
 • Maankäytön kehittämisen mahdollistaminen alueella
   

VT 9 parantaminen välillä Lotteinen–Jännevirta -hankkeen kartta, johon on merkitty hankkeen työkohteet.

Hankkeen tausta

Valtatie 9 on Turusta Tampereen, Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun kautta itärajalle kulkeva valtakunnallisesti merkittävä poikittainen yhteys. Lotteisen ja Jännevirran välisen tieosuuden parantamishankkeen tavoitteena on sujuvoittaa liikennejärjestelyitä.

 

Tavoitteet ja toteutus

Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja -sujuvuuden parantaminen valtatie 9:llä Lotteisen ja Jännevirran välillä sekä maankäytön kehittämisen mahdollistaminen alueella.

Valtatietä parannetaan noin neljän kilometrin matkalla kaksikaistaiseksi molempiin suuntiin. Lisäksi valtatien 9 ja maantien 562 tasoliittymä muutetaan eritasoliittymäksi. Valtatielle rakennetaan eritasoliittymän ja Jännevirran sillan välille myös lentokoneiden varalaskupaikka.

Lisäksi hankkeessa parannetaan jalankulku- ja pyöräilyväyliä sekä tehdään yksityistiejärjestelyitä. Hanke tukee maankäytön kehittämistä suunnittelualueella.

Aikataulu ja kustannukset

Hankkeen toimenpideselvitys tehtiin vuonna 2020. Tiesuunnitelma valmistui kesäkuussa 2022 ja rakentamissuunnitelma marraskuussa 2023. Varsinaiset rakentamistyöt aloitettiin maaliskuussa 2024. Tavoitteena on, että hanke valmistuu vuonna 2026. 

Hankkeen kustannusennuste on 40 M€ (MAKU 140, 2015=100)

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä.