Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus

Projektipäällikkö

Linda Niskanen

 • 0295 026 124

Väylävirasto

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Harri Liikanen

 • 0295 343 007

Vt 9 parantaminen välillä Lotteinen - Jännevirta, Siilinjärvi

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Savo

Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen rakentamalla eritasoliittymä maantien 562 (Lentokentäntie) liittymän kohdalle sekä nykyisen Jännevirran ohituskaistaosuuden jatkaminen.

 • Suunnittelu 2020–2023
 • Rakentaminen 2024–2025
 • Valmistuminen 2026
 • Takuuaika 2026–2028

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Aikataulu
2020–2028
Kustannukset
50 M€ (MAKU 140, 2015=100)
Vastuutahot
Väylävirasto, Siilinjärven kunta, Puolustusvoimat
Tavoitteet
 • Liikenteen sujuvoittaminen ja matka-aikojen lyhentäminen
 • Liikenneturvallisuuden parantaminen
 • Maankäytön kehittämisen mahdollistaminen alueella
   

Hankkeen tausta

Valtatie 9 on Turusta Tampereen, Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun kautta itärajalle kulkeva valtakunnallisesti merkittävä poikittainen yhteys. Vt 9 parantaminen välillä Lotteinen-Jännevirta -hankkeen tavoitteena on valtatien 9 liikennejärjestelyjen parantaminen.  

Tavoitteet ja toteutus

Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja -sujuvuuden parantaminen valtatie yhdeksällä Lotteinen-Jännevirta välillä sekä maankäytön kehittämisen mahdollistaminen alueella.

Valtatietä parannetaan noin neljän kilometrin matkalla 2+2-kaistaiseksi. Lisäksi valtatien 9 ja maantie 562 tasoliittymä muutetaan eritasoliittymäksi. Valtatielle rakennetaan eritasoliittymän ja jännevirran sillan välille myös lentokoneiden varalaskupaikka. 

Lisäksi hankkeessa parannetaan jalankulku- ja pyöräilyväyliä sekä tehdään yksityistiejärjestelyitä. Hanke tukee maankäytön kehittämistä suunnittelualueella.

Aikataulu ja kustannukset

Vuonna 2020 tehtiin hankkeen toimenpideselvitys. Tiesuunnitelma valmistui kesäkuussa 2022 ja rakentamissuunnitelman on tarkoitus valmistua syksyllä 2023. Varsinaiset rakentamistyöt aloitetaan arvion mukaan alkuvuodesta 2024. Tavoitteena on, että hanke valmistuu vuonna 2026. 

Hankkeen kustannusennuste on 50 M€ (MAKU 140, 2015=100)

Hankkeen tiesuunnitteluvaihe

Suunnittelualueen liittymien toimivuusongelmat ovat Nousutien ja Lentokentäntien liittymissä., jossa vasemmalle kääntyminen ja liittyminen päätielle iltapäiväruuhkassa on ajoittain haasteellista. Tulevaisuudessa toimivuusongelmat tulevat todennäköisesti lisääntymään, sillä maakäytön kasvun painopiste on valtatien eteläpuoleisille alueille. 

Hankkeen tiesuunnittelu on aloitettu lokakuussa 2020 ja tiesuunnitelma valmistui kesäkuussa 2022. Tiesuunnitelman hyväksymispäätös tehtiin helmikuussa 2023.

Liitteet: