Hankkeessa tapahtuu:

Tällä hetkellä jatketaan louhintoja Kehä I:n itäpuolella Ruukinrannantiestä etelään, valetaan paalulaattoja Sakkolantien läheisyydessä sekä aloitellaan Sakkolan alikulun purkutöitä (alikulku pysyy käytössä koko ajan).  

Jo aiemmin aloitettuja töitä jatketaan: Saukkolantien läheisyydessä paalutustöitä sekä HSY:n toimesta putkistotöitä sekä Raide-Jokerin sillan pilareiden valua. Kehä I:n vanhojen ajokaistojen purkutyöt jatkuvat

Aiemmin on mm. tehty puuston kaatoa, kiertoteiden rakentamista, kuivatuksen rakentamista sekä riista-aitaan liittyviä töitä.

Jatkossa lisäämme viikoittain uusia kuvia työmaalta hankkeen Flickr-kansioon.

reaktionapit
Sivu päivitetty 13.01.2020