Infograafi Kehä I Laajalahti -hankkeesta: Sujuvampi ja ruuhkattomampi liikenne luontoarvot huomioiden. Nostot: Valmistuu vuoden 2021 aikana. Kustannusarvio 30 miljoonaa. Mitä hankkeessa tehdään: Kurkijoentien risteyssilta rakennetaan, Meluesteitä rakennetaan 1,4 km, Hanke mahdollistaa Raide-Jokerin reitin, Kävelyn ja pyöräilyn väyliä parannetaan, uusi Laajalahdensolmun eritasoliittymä sujuvoittaa liikennettä ja liito-oravien olosuhteet turvataan, kun olemassa olevaa puustoa suojataan ja uusia hyppypuita rakennetaan Kehä I:n varrelle. Hankkeen työvaiheet karkeassa valmistumisjärjestyksessä: Sakkolan alikulkukäytävä, Ruukinrannan alikulkukäytävä, Kurkijoentien risteyssilta, Raide-Jokerin Räisälänsilta, Laajalahdensolmun alikulkukäytävä ja Laajalahdensolmun risteyssilta.

Hankkeessa tapahtuu:

Tällä hetkellä jatketaan louhintoja Kehä I:n itäpuolella Ruukinrannantiestä etelään sekä valetaan paalulaattoja Sakkolantien läheisyydessä. Myös Raide-Jokerin louhepenkan, Laajalahdensolmun risteyssillan perustuksien sekä uusien meluaitojen rakennus Otaniemen päähän työmaata on aloitettu. Myös Sakkolan alikulun purkutyöt saataneen valmiiksi kuluvan viikon aikana, minkä jälkeen voidaan aloittaa louhinnat sen ympäristössä.

Jo aiemmin aloitettuja töitä jatketaan: Saukkolantien läheisyydessä paalutustöitä sekä HSY:n toimesta putkistotöitä sekä Raide-Jokerin sillan pilareiden valua. Kehä I:n vanhojen ajokaistojen purkutyöt jatkuvat.

Aiemmin on mm. tehty puuston kaatoa, kiertoteiden rakentamista, kuivatuksen rakentamista sekä riista-aitaan liittyviä töitä.

Jatkossa lisäämme viikoittain uusia kuvia työmaalta hankkeen Flickr-kansioon.

reaktionapit
Sivu päivitetty 31.01.2020