Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskus

projektipäällikkö

Tapani Miettinen

  • 029 502 1312

Vt 3, Arolammin eritasoliittymä, Riihimäki

Tiehanke Valmistunut Kanta-Häme

Valtatie 3:lle, Hyvinkään pohjoisen ja Riihimäen eteläisen eritasoliittymän väliin rakennettu Arolammin eritasoliittymä muodostaa uuden yhteyden valtatie 3:lle Herajoen teollisuusalueelta ja Retkiojan suunnalta.

Sisältöosio

Vt 3, Arolammin eritasoliittymä, Riihimäki

Valtatie 3:lle, Hyvinkään pohjoisen ja Riihimäen eteläisen eritasoliittymän väliin rakennettu Arolammin eritasoliittymä muodostaa uuden yhteyden valtatie 3:lle Herajoen teollisuusalueelta ja Retkiojan suunnalta.

Hankkeessa valtatie 3:lle rakennettiin uusi eritasoliittymä. Valtatien ylittävän Meijerintien ja ramppien liittymiin rakennetiin pisaraliittymät. Rinnakkaistienä toimivaa Hämeenlinnantietä (maantie 130) siirrettiin idemmäksi eritasoliittymän kohdalla. Lisäksi hankkeessa toteutettiin uutta kevyen liikenteen väylästöä sekä alikulkusilta.

Hankkeen tavoitteet

Uusi eritasoliittymä muodostaa sujuvan yhteyden valtatie 3:lle ja parantaa merkittävästi nykyisen teollisuusalueen liikennettä. Kun teollisuusalueen raskas liikenne ohjautuu yhä enemmän valtatielle, raskaan liikenteen kuormitus katuverkolla vähenee ja liikenneturvallisuus paranee. Aiempaa sujuvammat yhteydet luovat mahdollisuuksia myös uusien teollisuus- ja asuinalueiden käyttöönottoon.

Hankkeen kustannukset ja eteneminen

Kesällä 2015 alkanut hanke on valmistunut ja liittymä otettu liikenteelle marraskuussa 2016. Urakoitsijana toimi Kreate Oy. Urakka toteutettiin ST-urakkamuotoisena, jossa urakoitsija vastasi suunnittelusta ja rakentamisesta.

Arolammin eritasoliittymä toteutettiin Liikenneviraston (nykyinen Väylävirasto), Riihimäen kaupungin ja Valio Oy:n yhteisrahoitteisena hankkeena. Sen kokonaiskustannukset ovat noin 7,4 miljoonaa euroa. Hankkeen rakennuttamisesta vastasi Uudenmaan ELY-keskus.