Hankkeen liikennejärjestelyt

Kehä I Laajalahti-hankkeen ajankohtaiset liikennejärjestelyt päivitetään tälle sivulle. Päivitetty 13.4.2021.

 

Keskiviikkona 14.4. illalla siirretään Kehä I länteen (Tapiolan suunta) ajoneuvoliikenne kulkemaan lopulliselle linjaukselleen Laajalahdensolmun eritasoliittymän eteläpuolella, kun liikenne voidaan nyt siirtää kulkemaan Sakkolan läntisen alikulkusillan päältä.

 

HSL:n pysäkin Kurkijoentie E1215 paikka muuttuu noin 100 metriä nykyistä aikaisemmaksi. Muutos astuu voimaan tiistai-iltana 16.3. Karttaan on merkittynä pysäkin sijainti sekä kulkureittien muutokset.

Kehä I:n kohdalla Turunväylän (valtatie 1) ylittävä Tarvon risteyssilta uusitaan. Purettava silta poistuu Kehä I:n lännen suuntaan kulkevan liikenteen käytöstä maanantai-iltana 20. heinäkuuta. Liikenne ohjataan Leppävaaran suunnasta tulevalle ramppisillalle koko siltaurakan ajaksi, arviolta vuodeksi. Rakennustyöt eivät vaikuta Kehä I:n idän suunnan liikenteeseen.

Kartta: Tarvon risteyssillan uusiminen, kiertotie Turunväylän eritasoliittymän kohdalta.

 

 

 

 

Pysäkki E2054 Laajaranta suljetaan pysyvästi 6.7.2020. HSL:n tiedote Laajarannan pysäkin poistumisesta.

Linjan 555 käyttämä pysäkki idän suuntaan Kehä I:n varressa Sakkolan alikulun läheisyydessä (pysäkki E1218 Laajaranta) poistui käytöstä pysyvästi 4.2.2020. Korvaava pysäkki on ajosuunnassa seuraava pysäkki eli E1216 Turvesuontie.

Ajoneuvojen kiertotiet näkyvät oheisesta kartasta. Molempiin suuntiin kulkevat Kehä I:n välittömässä läheisyydessä sijaitsevat kiertotiet ovat kaksikaistaisia. Ajoneuvoliikenteen yhteydet Kehä I:lle Kurkijoentieltä sekä Ruukinrannantieltä on suljettu pysyvästi. Hankkeen valmistuttua Kurkijoentien risteyssiltaa pitkin pääsee Laajalahdesta Ruukinrantaan.

HSL:n linjat 113, 113N, 212 sekä 213N siirtyvät käyttämään Turvesuontien yhteyttä Kehä I:lle. Raivaaja-aukion ja Laajalahden koulun pysäkit jäävät ajamatta ja Kirvuntiellä Laajalahden keskuksella otetaan käyttöön uusi korvaava linja-autopysäkki näille linjoille.

Laajarannassa Sakkolantien läheisyyteen on tehty uusi kiertoreitti, jotta kävelijöiden ja pyöräilijöiden yhteys Ruukinrannan ja Villa Elfvikin suuntaan säilyy työmaan aikanakin Kehä I:n itäpuolella. Jalankulun ja pyöräilyn väylien karttaan on merkitty myös kaikki muut voimassaolevat kävelyn ja pyöräilyn liikennejärjestelyt.