Hankkeen liikennejärjestelyt

Kehä I Laajalahti-hankkeen ajankohtaiset liikennejärjestelyt päivitetään tälle sivulle. Päivitetty 12.1.2021.

Kaukolämpötöiden vuoksi tulee muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin huomisesta keskiviikosta 13.1. alkaen Lumivaarantiellä ja Räisäläntien pohjoispään tienoilla.

 

 

 

 

 

 

 

KESKIVIIKKONA 25.11.2020 kulku pysäkille E1217, Turvesuontie länteen, Kehä I:n varressa muuttuu tänään. Reitti on tähän mennessä kulkenut alikulkukäytävän kautta, mutta sen purkutyöt alkavat ensi viikolla. Jatkossa yhteys pysäkille kulkee Laajalahdensolmun risteyssillan vierestä alas Kehä I varteen. Hankkeen valmistuttua pysäkki sijaitsee Turvesuontieltä Tapiolaan päin lähtevän rampin varrella.

KESKIVIIKKONA 11.11. Kehä I:n ajoneuvoliikenne siirtyy Laajalahdensolmun eritasoliittymässä jo pääosin lopulliselle tielinjaukselle. Samalla työnaikainen liikenneympyrä poistuu käytöstä. Pysäkki E1216, Turvesuontie itään, siirtyy idän suunnan ramppiin Laajalahdensolmun risteyssillan toiselle puolelle lopulliselle paikalleen.Pysäkki E1217, Turvesuontie länteen, siirtyy tilapäisesti Kehä I:n varteen. Kaikki muutokset näkyvät oheisesta kartasta sekä ilmakuvasta, johon olemme piirtäneet tulevat reitit suoraan kuvaan. Muutokset tulevat voimaan keskiviikkoillan/yön aikana.

 

Kehä I:n kohdalla Turunväylän (valtatie 1) ylittävä Tarvon risteyssilta uusitaan. Purettava silta poistuu Kehä I:n lännen suuntaan kulkevan liikenteen käytöstä maanantai-iltana 20. heinäkuuta. Liikenne ohjataan Leppävaaran suunnasta tulevalle ramppisillalle koko siltaurakan ajaksi, arviolta vuodeksi. Rakennustyöt eivät vaikuta Kehä I:n idän suunnan liikenteeseen.

Kartta: Tarvon risteyssillan uusiminen, kiertotie Turunväylän eritasoliittymän kohdalta.

 

 

 

 

Pysäkki E2054 Laajaranta suljetaan pysyvästi 6.7.2020. HSL:n tiedote Laajarannan pysäkin poistumisesta.

Linjan 555 käyttämä pysäkki idän suuntaan Kehä I:n varressa Sakkolan alikulun läheisyydessä (pysäkki E1218 Laajaranta) poistui käytöstä pysyvästi 4.2.2020. Korvaava pysäkki on ajosuunnassa seuraava pysäkki eli E1216 Turvesuontie.

Ajoneuvojen kiertotiet näkyvät oheisesta kartasta. Molempiin suuntiin kulkevat Kehä I:n välittömässä läheisyydessä sijaitsevat kiertotiet ovat kaksikaistaisia. Ajoneuvoliikenteen yhteydet Kehä I:lle Kurkijoentieltä sekä Ruukinrannantieltä on suljettu pysyvästi. Hankkeen valmistuttua Kurkijoentien risteyssiltaa pitkin pääsee Laajalahdesta Ruukinrantaan.

HSL:n linjat 113, 113N, 212 sekä 213N siirtyvät käyttämään Turvesuontien yhteyttä Kehä I:lle. Raivaaja-aukion ja Laajalahden koulun pysäkit jäävät ajamatta ja Kirvuntiellä Laajalahden keskuksella otetaan käyttöön uusi korvaava linja-autopysäkki näille linjoille.

Laajarannassa Sakkolantien läheisyyteen on tehty uusi kiertoreitti, jotta kävelijöiden ja pyöräilijöiden yhteys Ruukinrannan ja Villa Elfvikin suuntaan säilyy työmaan aikanakin Kehä I:n itäpuolella. Jalankulun ja pyöräilyn väylien karttaan on merkitty myös kaikki muut voimassaolevat kävelyn ja pyöräilyn liikennejärjestelyt.