Hyppää sisältöön

Hankintakategoriat

Hankintojen johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta hankintamme ovat erilaisia ja siksi hankinnat on ryhmitelty hankintakategorioihin. Hankintakategoriat jakautuvat edelleen tuotteiksi. Samaan hankintakategoriaan kuuluvia hankintoja yhdistää niiden samankaltaisuus tai yhteiset tai samalla tavalla toimivat toimittajamarkkinat. 

Hankintojen ryhmittely kuvataan Väyläviraston hankintakategoriakarttana, joka on esitetty kuvassa alla. Kategorioiden määrittelyt ja tarkemmat kuvaukset sekä kategoriakohtaiset linjaukset ja kehittämiskohteet löytyvät Hankinnan toimintalinjat 2020 -julkaisun luvusta 3.

Hankekategoriakartta kaaviokuvana, jossa on kolme ryhmää: 1. liikenneväylien ja järjestelmän hankinnat -ryhmä A, 2. liikenneväylien ja järjestelmän hankinnat -ryhmä B 3. Väylän oman toiminnan hankinnat.

Väyläviraston hankintakategoriakartta 

Ryhmittelyllä hankintakategorioihin haluamme myös varmistaa, että toimittajamarkkinoiden erilaisuuden aiheuttamat haasteet huomioidaan ja yhtenäisiä toimintatapoja käytetään kategorian hankinnoissa. 

Hankintakategoriat jakautuvat liikenneväylien ja -järjestelmän toimivuuteen ja kehittämiseen liittyviin hankintoihin (ryhmät A ja B) ja Väyläviraston sisäistä toimintaa tukeviin hankintoihin.  

Liikenneväylien ja -järjestelmän toimivuuteen ja kehittämiseen liittyvät hankintakategoriat on jaettu edelleen toimittajamarkkinoiden luonteen perusteella kahteen ryhmään.

Kaaviokuva liikenneväylien ja -järjestelmän hankinnat ryhmä A:ssa, ryhmät: suunnittelum investointien toteutus, hoito ja käyttö, korjaus, maantielauttaliikenne, meriliikenteen avustuspalvelut, liikenteenohjaus.

Liikenneväylien- ja järjestelmän hankinnat -ryhmä A

A-ryhmä muodostuu hankinnoista, joiden toimittajamarkkinoiden näkökulmasta Väylävirasto ja ELY-keskukset ovat joko erittäin merkittävä tilaaja tai jopa ainoa tilaaja Suomessa. Toimittajamarkkina muodostuu näissä A-ryhmän hankinnoissa pääasiassa infra-alan toimijoista. Lisäksi suurin osa ryhmän hankinnoista vaikuttaa suoraan väylien käyttäjiin. 

Kaaviokuva liikenneväylien ja -järjestelmän hankinnat ryhmä B, ryhmät: tekniset järjestelmät ja laitteet, radanpidon materiaalit, T&K, tiedot ja mittauspalvelut, tietojärjestelmät ja -palvelut, asiantuntijapalvelut.

Liikenneväylien- ja järjestelmän hankinnat -ryhmä B

B-ryhmä muodostuu hankinnoista, joiden toimittajamarkkinoiden näkökulmasta Väyläviraston ja ELY-keskusten rooli on vähäisempi, koska olemme yksi toimija monien muiden joukossa. Toimittajamarkkina on myös laajempi ja monialaisempi.