Hyppää sisältöön

Turun ratapihat - ratasuunnitelma

Turun ratapihoista laaditaan ratalain mukainen ratasuunnitelma. Turun ratapihaa kehitetään tulevaisuuden tarpeita varten ja sen tueksi on tehty raiteistoselvitys. Ratapihalla on suunniteltu parannettavan laitureita ja raiteistoa, ja samalla suunnitellaan vaarallisten aineiden raiteisto uudestaan. Ratapihojen kehittämisellä varaudutaan myös Helsingin ja Turun välisen nopean junayhteyden mukanaan tuomiin maankäytön muutoksiin.

 

Ajankohtaista

Kuulutus ratasuunnitelman hyväksymispäätöksestä

Turun ratapiha ja Kupittaa-Turku kaksoisraide ratasuunnitelman hyväksymispäätös on kuulutettu Väyläviraston kuulutussivuilla. Hyväksymispäätöksen ja sen liiteaineistojen nähtävilläoloaika on 9.8.-15.9.2021.
Hyväksymispäätös sekä päätökseen liittyvät muut aineistot löytyvät sivun alaosassa olevien linkkien kautta (aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Ratasuunnitelman yleisötilaisuus on pidetty 13.2.2020.

Ratasuunnitelma on ollut nähtäville Väyläviraston sivuilla 12.5.-11.6.2021. Suunnitelman nähtävilläolon kuulutus löytyy Väyläviraston kuulutussivuilta

 

Hankkeen toteutus

Tutustu toteutusvaiheen sivuihin täällä: Kupittaa–Turku-ratahanke

Kupittaa-Turku kaksoisraiteen ja Turun ratapihojen video on katsottavissa alta: