Hyppää sisältöön

Turun ratapihat - ratasuunnitelma

Hankkeen sisältö

Turun ratapihoista on laadittu ratalain mukainen ratasuunnitelma. Turun ratapihaa kehitetään tulevaisuuden tarpeita varten ja sen tueksi on tehty raiteistoselvitys. Ratapihalla on suunniteltu parannettavan laitureita ja raiteistoa, ja samalla suunnitellaan vaarallisten aineiden raiteisto uudestaan. Ratapihojen kehittämisellä varaudutaan myös Helsingin ja Turun välisen nopean junayhteyden mukanaan tuomiin maankäytön muutoksiin.

Aikataulu ja hankkeen toteutus

Aikataulu

Turun ratapiha ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen ratasuunnitelma on lainvoimainen.

Ratasuunnitelman hyväksymispäätös on kuulutettu 9.8.-15.9.2021.
Ratasuunnitelmaselostus ja yleiskartta löytyvät sivun alaosasta. 

Ratasuunnitelma on ollut nähtäville Väyläviraston sivuilla 12.5.-11.6.2021. 

Ratasuunnitelman yleisötilaisuus on pidetty 13.2.2020.

Hankkeen toteutus

Hanketta toteutetaan vaiheittain ja rakennustyöt ovat käynnissä.  Tutustu rakennusvaiheen sivuihin täällä: Kupittaa–Turku-ratahanke

Kupittaa-Turku kaksoisraiteen ja Turun ratapihojen video on katsottavissa alta: 

 

Ratasuunnitelmaselostus ja yleiskartta