Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Apulaisjohtaja

Emmi Tourunen

  • 029 534 3880

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jarno Viljakainen

  • 029 534 3812

Järppi - Kemi, Ouluntie, tasoristeysten poisto, tiesuunnitelma, Kemi

Tiehanke Suunnitteilla Lappi

 

  • Tiesuunnitelma käynnistyi 4/2021
  • Maastotutkimukset ja linjausvaihtoehdot 2021-2022
  • Hankkeen ensimmäinen yleisötilaisuus 6/2022
  • Hankkeen toinen yleisötilaisuus 3.11.2022
  • Suunnitelma nähtäville 11-12/2022

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2021-2023
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • lisätä tasoristeysturvallisuutta

Nykytila

Oulu–Kemi–Laurila -rataosuus on 112 km pitkä ja jakaantuu kahteen rataosuuteen Oulu–Kemi ja Kemi–Laurila. Rataosuus kuuluu Euroopan laajuiseen TEN-T-ydinverkkoon.

Tielinjauksen vaihtoehtokuva Kemin eteläpuolen tasoristeysten toimenpideselvityksen mukaisesti

Hankkeen sisältö

Hankkeessa laaditaan tiesuunnitelma, joka koskee kahden tasoristeyksen Järppi (rata-km 853+580) sekä Kemi, Ouluntie (rata-km 853+784) poistamista. Poistettavat tasoristeykset sijaitsevat Oulu-Laurila rataosalla Kemissä.

Käynnissä olevassa Oulu-Laurila -tarveselvityksessä on tarkasteltu ratkaisusvaihtoehtoja Oulu-Laurila-välillä. Suunnittelun lähtökohtana on vuoden 2008 Kemin eteläpuolen tasoristeysten toimenpideselvityksen mukainen ratkaisu vaihtoehto D. Suunnitteluratkaisut tarkentuvat tiesuunnitelman laadinnan yhteydessä.

 

Suunnittelun aikainen vuorovaikutus

Tiesuunnitelman aloituskuulutus julkaistiin 27.4.2021 ja se löytyy muiden kuulutusten ohella Väyläviraston kuulutukset-sivuilta.

Suunnittelun aikainen vuorovaikutustilaisuus pidettiin 21.6.2022. 

Toinen yleisötilaisuus pidetään 3.11.2022 klo 17-19. Paikka: Kemin kulttuurikeskus pieni auditorio, os. Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi.  Samassa tilaisuudessa esitellään kohteen yleiskaavan muutosta.   Toisen yleisötilaisuuden kutsu

Palautteet yleisötilaisuudessa esittelystä materiaalista pyydetään toimittamaan 15.11.2022 mennessä.  Yhteyshenkilö Keijo Körkkö, Plaana Oy, [email protected]

Toisen yleisötilaisuuden (3.11.2022) materiaali. 

01_Järppi_TS_Yleisötilaisuus2
02_2.1T_Yleiskartta_Järppi_Yleisötilaisuus2
03_3T-1_Suunnitelmakartta_Järppi_Yleisötilaisuus2
04_4T-1_Liikennetekninen poikkileikkaus_Järppi
05_5T-1-Pituusleikkaus_Ouluntie_Järppi_Yleisölilaisuus2
06_Havainnekuva1
07_Havainnekuva2
08_Havainnekuva3
09_Havainnekuva4
10_Tieliikennemelulaskennat_ 5.9.2022
11_Yhdistelmämelulaskennat_tie_ja_rata_20.9.2022

 

 

 

 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.