Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Apulaisjohtaja

Emmi Tourunen

  • 029 534 3880

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jarno Viljakainen

  • 029 534 3812

Järppi - Kemi, Ouluntie, tasoristeysten poisto, tiesuunnitelma, Kemi

Tiehanke Suunnitteilla Lappi

 

  • Tiesuunnitelma käynnistyi 4/2021
  • Maastotutkimukset ja linjausvaihtoehdot 2021-2022
  • Hankkeen ensimmäinen yleisötilaisuus 6/2022
  • Hankkeen toinen yleisötilaisuus 3.11.2022
  • Suunnitelma nähtäville 1-2/2023

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2021-2023
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • lisätä tasoristeysturvallisuutta

Nykytila

Oulu–Kemi–Laurila -rataosuus on 112 km pitkä ja jakaantuu kahteen rataosuuteen Oulu–Kemi ja Kemi–Laurila. Rataosuus kuuluu Euroopan laajuiseen TEN-T-ydinverkkoon.

Tielinjauksen vaihtoehtokuva Kemin eteläpuolen tasoristeysten toimenpideselvityksen mukaisesti

Hankkeen sisältö

Hankkeessa laaditaan tiesuunnitelma, joka koskee kahden tasoristeyksen Järppi (rata-km 853+580) sekä Kemi, Ouluntie (rata-km 853+784) poistamista. Poistettavat tasoristeykset sijaitsevat Oulu-Laurila rataosalla Kemissä.

Käynnissä olevassa Oulu-Laurila -tarveselvityksessä on tarkasteltu ratkaisusvaihtoehtoja Oulu-Laurila-välillä. Suunnittelun lähtökohtana on vuoden 2008 Kemin eteläpuolen tasoristeysten toimenpideselvityksen mukainen ratkaisu vaihtoehto D. Suunnitteluratkaisut tarkentuvat tiesuunnitelman laadinnan yhteydessä.

 

 

 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.