Hyppää sisältöön

Järppi - Kemi, Ouluntie, tasoristeysten poisto, tiesuunnitelma, Kemi

Tiehanke Suunnitteilla Lappi

Järpin osayleiskaavan muutosehdotus on nähtävillä 17.2.2023-20.3.2023 Kemin kaupungin sivuilla. Tiesuunnitelma on nähtävillä 8.3-11.4.2023 Valtion liikenneväylien suunnittelun sivuilla: https://www.vayliensuunnittelu.fi/

  • Tiesuunnitelma käynnistyi 4/2021
  • Maastotutkimukset ja linjausvaihtoehdot 2021-2022
  • Hankkeen ensimmäinen yleisötilaisuus 6/2022
  • Hankkeen toinen yleisötilaisuus 3.11.2022
  • Suunnitelma nähtäville 3-4/2023
  • Hyväksyminen 2024

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2021-2023
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • lisätä tasoristeysturvallisuutta

Nykytila

Oulu–Kemi–Laurila -rataosuus on 112 km pitkä ja jakaantuu kahteen rataosuuteen Oulu–Kemi ja Kemi–Laurila. Rataosuus kuuluu Euroopan laajuiseen TEN-T-ydinverkkoon.

Hankkeen sisältö

Hankkeessa laaditaan tiesuunnitelma, joka koskee kahden tasoristeyksen Järppi (rata-km 853+580) sekä Kemi, Ouluntie (rata-km 853+784) poistamista. Poistettavat tasoristeykset sijaitsevat Oulu-Laurila rataosalla Kemissä. Osayleiskaavan laadinta on käynnissä samanaikaisesti tiesuunnitelman laadinnan kanssa. 

 

 

Suunnittelun aikainen vuorovaikutus

Tiesuunnitelman aloituskuulutus julkaistiin 27.4.2021 ja se löytyy muiden kuulutusten ohella Väyläviraston kuulutukset-sivuilta. Suunnittelun aikainen vuorovaikutustilaisuus pidettiin 21.6.2022.  Toinen yleisötilaisuus pidettiin 3.11.2022 klo 17-19.

Tiesuunnitelma oli nähtävillä 8.3-11.4.2023 Valtion liikenneväylien suunnittelun sivuilla: https://www.vayliensuunnittelu.fi/suunnitelma/1.2.246.578.5.1.2550502312.343410555/nahtavillaolo

Nähtävillä olon jälkeen saapuneet muistutukset sekä lausunnot käsitellään ja niiden perusteella voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia suunnitelmaan. Suunnitelman arvioitu hyväksyminen on kevään 2024 aikana. 

 

 

 

 

 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.