Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Apulaisjohtaja

Emmi Tourunen

  • 029 534 3880

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jarno Viljakainen

  • 029 534 3812

Järppi - Kemi, Ouluntie, tasoristeysten poisto, tiesuunnitelma, Kemi

Tiehanke Suunnitteilla Lappi

 

  • Tiesuunnitelman käynnistäminen 6/2021
  • Maastotutkimukset 6-8/2021
  • Suunnittelukonsultin valinta 11/2021
  • Suunnitelma nähtäville
  • Tiesuunnitelma valmis 12/2022

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2021-2022
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • lisätä tasoristeysturvallisuutta

Nykytila

Oulu–Kemi–Laurila -rataosuus on 112 km pitkä ja jakaantuu kahteen rataosuuteen Oulu–Kemi ja Kemi–Laurila. Rataosuus kuuluu Euroopan laajuiseen TEN-T-ydinverkkoon.

Hankkeen sisältö

Hankkeessa laaditaan tiesuunnitelma, joka koskee kahden tasoristeyksen Järppi (rata-km 853+580) sekä Kemi, Ouluntie (rata-km 853+784) poistamista. Poistettavat tasoristeykset sijaitsevat Oulu-Laurila rataosalla Kemissä.

Käynnissä olevassa Oulu-Laurila -tarveselvityksessä on tarkasteltu ratkaisusvaihtoehtoja Oulu-Laurila-välillä. Suunnittelun lähtökohtana on Kemin kaupungin yleiskaavan mukainen ratkaisu. Suunnitteluratkaisut tarkentuvat tiesuunnitelman laadinnan yhteydessä.

Voit tutustua Kemin kaupungin kartta-aineistoon tästä.

 

Suunnittelun aikainen vuorovaikutus

Tiesuunnitelman aloituskuulutus julkaistiin 27.4.2021 ja se löytyy muiden kuulutusten ohella Väyläviraston kuulutukset-sivuilta.

Suunnitteluprosessi sisältää vuorovaikutustilaisuuden/tilaisuuksia, joiden ajankohdista tiedotetaan myöhemmin.

 

 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.