Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Kari Komi

  • 0295 024 691

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Yleissuunnitelma

Jarmo Mikkonen

  • 040 585 6666

Afry Finland Oy

Yleissuunnitelman aineiston täydennys

Petteri Hulkko

  • 040 764 2162

Valtatien 4 parantaminen välillä Vehniä-Äänekoski (Kuorejoki)

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Keski-Suomen ELY-keskus on laatinut yleissuunnitelman valtatielle 4 välille Vehniä – Kuorejoki. Suunniteltavan osuuden pituus on noin 16 kilometriä. Yleissuunnitelma on laadittu valtatien 4 parantamiseksi moottoritienä nykyisessä maastokäytävässä, pääosin nykyisellä paikallaan. Lisäksi suunnitelma sisältää rinnakkaisteiden järjestelyt ja tiejärjestelyjen liittyminen Hirvaskankaan ja Huutomäen eritasoliittymiin sekä Vehniän eritasoliittymään. Suunnittelukohde sijoittuu Laukaan, Uuraisten ja Äänekosken alueelle.

Suunnittelua on jatkettu v. 2017 valmistuneen ympäristövaikutusten arvioinnin vaihtoehdon N pohjalta. Valtatie suunnitellaan moottoritietasoisena, ajoradat erotetaan toisistaan välikaistalla tai keskikaiteella. Valtatien länsipuolelle suunnitellaan uusi rinnakkaistie välille Vehniä–Hirvaskangas. Lisäksi tarkastellaan nykyisten rinnakkaisteiden soveltuvuus ja suunnitellaan tarvittavat muutokset osuudella Hirvaskangas–Kuorejoki.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tärkeän päätieyhteyden liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden ja laatutason parantaminen. Tavoitenopeus on 100 km/h. Lisäksi paikallisesti tärkeitä tavoitteita ovat asumisviihtyvyyden parantaminen, liikenteen melu- ja päästöhaittojen vähentäminen sekä estevaikutuksen minimointi. Keskeinen tavoite on myös alueen luontoarvojen turvaaminen.

Valtatie 4 on valtakunnallisesti merkittävä päätie, ja osa yleiseurooppalaista TEN-T-ydinverkkoa. Suunnittelualueen kohdalla tien liikennemäärä on nykytilanteessa noin 12 400 – 13 100 ajon./vrk. Raskasta liikennettä tästä on 11–14 % eli 1900–2200 ajon./vrk. Vuoteen 2040 mennessä liikenteen ennustetaan lisääntyvän noin 30 % nykyisestä.

Suunnittelualueella on vv. 2017-2021 tapahtunut 32 liikenneonnettomuutta. Tyypillisimpiä onnettomuuksia ovat hirvionnettomuudet ja yksittäisonnettomuudet. Yksi onnettomuuksista on johtanut kuolemaan kohtaamistilanteessa.

Suunnittelutilanne

Yleissuunnitelman laadinta käynnistyi vuoden 2017 lopussa ja suunnitelmaluonnoksia esiteltiin yleisötilaisuudessa marraskuussa 2018. Yleissuunnitelma on valmistunut ja ollut nähtävillä 27.5. -28.6.2020 välisenä aikana. 

Yleissuunnitelma löytyy osoitteesta:

https://vayla.sharefile.eu/d-s778017ca781e434096a09361983b9c7c

Yleissuunnitelma lähtee hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2023 aikana. Yleissuunnitelman aineistoa täydennetään pohjakarttojen, maastomallin ja alustavien pohjatutkimusten osalta lokakuusta 2022 alkaen. Hyväksyttävän yleissuunnitelman pohjalta tehtävän tiesuunnitelman laadinta käynnistetään vuonna 2023.

Kohteen toteutuksesta ei ole rahoituspäätöstä.

 

Suunnitelman aikaiset luonnokset

Ympäristövaikutusten arviointi