Hyppää sisältöön

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet

Väyläviraston periaatteet henkilötietojen käsittelyyn ovat:

  • Käsittelemme henkilötietoja Väyläviraston lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi ja vain siinä laajuudessa ja sen aikaa, kuin on käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista.
  • Suunnittelemme henkilötietojen käsittelyn etukäteen ja dokumentoimme käsittelyyn liittyvät asiat toteuttaen osoitusvelvollisuuden.
  • Toteutamme käsittelyn aina lainmukaisen oikeusperusteen pohjalta, läpinäkyvästi ja määriteltyä tarkoitusta varten.
  • Informoimme rekisteröityjä asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti henkilötietojen käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista.
  • Huolehdimme henkilötietojen ajantasaisuudesta. Korjaamme tai poistamme virheelliset henkilötiedot viipymättä.

Nämä periaatteet täydentävät Väyläviraston digitaalisen turvallisuuden periaatteita ja ovat osa viraston johtamisjärjestelmää.