Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Asiantuntija, turvallisuus

Kaisa-Elina Porras

Tasoristeysonnettomuudet

Väylävirasto seuraa osana rautatieliikenteen turvallisuusseurantaa tasoristeysonnettomuuksien määrää ja kehitystä rataverkolla. Tietoja onnettomuuksista saadaan rautatieliikenteen häiriöilmoituksista ja Väyläviraston eri järjestelmistä, rautatieoperaattoreilta sekä Liikenteen turvallisuus- ja viestintävirasto Traficomilta.

Tasoristeys, jossa on sekä puolipuomilaitos että kevyen liikenteen puomit.

Tasoristeysonnettomuuskartta

Tasoristeysonnettomuudet vuosilta 2000-2023 löytyvät karttatasona alla olevasta karttaupotuksesta sekä Suomen Väylät ja tasoristeys.fi -palveluista.

Tasoristeysonnettomuudet vuosina 2000 - 2023

Vuosi Valtion rataverkko Yksityisraiteet* Yhteensä
2000 40 12 52
2001 44 16 60
2002 27 15 42
2003 41 11 52
2004 36 16 52
2005 45 19 64
2006 42 18 60
2007 37 11 48
2008 39 19 58
2009 31 3 34
2010 29 4 33
2011 15 10 25
2012 37 14 51
2013 27 8 35
2014 28 4 32
2015 32 3 35
2016 26 4 30
2017 20 5 25    
2018 23 4 27 
2019 16 10 26
2020 16 10 26
2021 25 - 25 
2022 13 - 13
2023 13 - 13

* Väyläviraston tietoon tulleet yksityisraiteilla tapahtuneet tasoristeysonnettomuudet

Tasoristeysonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet
vuosina 2000 - 2023

Vuosi Kuolleet Vakavasti loukkaantuneet Lievästi loukkaantuneet
2000 10 5 31
2001 12 6 19
2002 4 3 6
2003 6 6 17
2004 7 2 13
2005 8 5 13
2006 4 6 16
2007 10 2 18
2008 8 2 17
2009 10 3 16
2010 8 3 7
2011 2 3 10
2012 6 6 5
2013 2 1 10
2014 2 2 15
2015 6 6 13
2016 7 2 3
2017 9 6 2
2018 4 2 1
2019 2 4 5
2020 3 2
2021 8 6 12     
2022 1 3 5
2023 3 3 10