Vesiliikenteen kielto- ja rajoitusalueet

Vesiliikenteen kielto- ja rajoitusalueet (esimerkiksi nopeusrajoitukset) ovat selattavissa alla olevalla kartalla. Alueen ominaisuustiedot saat esille laittamalla kohdistimen kyseessä olevan alueen päälle.

Kartassa on esitetty Traficomin asettamat väyliä koskevat kielto- ja rajoitusalueet. Lisäksi kartassa on ELY-keskusten asettamat muita vesialueita koskevat kielto- ja rajoitusalueet (ympäristöhallinnon tietokannoista saatujen tietojen mukaisina). Karttapohjana on merikartta.

 

Avaa vesiliikenteen kielto- ja rajoitusalueiden kartta erilliseen välilehteen.