Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jarkko Peurala

  • 0295 036 280

Mänttä-Vilppulan kaupunki

Infrapalvelupäällikkö

Arto Myllylä

  • 050 033 3538

Finnmap Infra Oy

Projektipäällikkö

Jan-Erik Berg

  • 040 724 1372

Kantatie 58 parantaminen välillä Vuorentie–Mustalahti–Juhola, Mänttä-Vilppula, tiesuunnitelma

Tiehanke Suunnitteilla Pirkanmaa

Pirkanmaan ELY-keskus laatii yhdessä Mänttä-Vilppulan kanssa tiesuunnitelmaa kantatie 58 parantamisesta.

Risteysalue keskustassa.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Mänttä-Vilppulan kaupunki laativat tiesuunnitelmaa, joka muodostuu kolmesta yksittäisestä parantamistoimenpiteestä.

Tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta muuttamalla kantateiden 58 ja 56 sekä maantien 347 nelihaaraliittymä kiertoliittymäksi. Toisena tavoitteena on suunnitella  kantatie 58:lle Hämeentien ja Juholantien välille jalankulku- ja pyöräilyväylä. Näiden lisäksi nykyinen Vuorentien silta on määrä purkaa ja järjestää liikenteelle korvaavat yhteydet.

Yleisötilaisuuden sijasta suunnitelmaluonnoksia esiteltiin verkossa

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa hankkeeseen liittyvää yleisö- ja tiedotustilaisuutta ei järjestetty.  Sen sijaan alueen asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet saattoivat tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja niiden esittelymateriaaleihin tällä verkkosivuilla 11.3.2021 alkaen.

Suunnitelman on määrä valmistua kesäkuussa 2021.

Tiesuunnitelmaluonnokset