Urakkamuoto

Urakkamuoto

Uusien toimintamallien kehittäminen on Väylälle tärkeää

Väylälle on tärkeää, että olemassa olevia urakkamuotoja kehitetään ja että uusille hankkeille haetaan yhdessä toimijoiden kanssa parasta mahdollista mallia. Osallistamalla toimijat jo hankkeen alkuvaiheessa, Väylä pyrki varmistamaan, että investointiprojekti on kustannustehokas ja läpivienti nopeaa ja laadukasta. Myös liikennejärjestelyt otetaan mukaan suunnitelmiin heti alussa.

Vt 4 Kirri-Tikkakoski -hankkeen urakkamuodoksi on valittu STk-malli (Suunnittele-toteuta-malli kehitysvaiheella). STk-urakkamuodon selkeä etu on, että kehitysvaiheessa voidaan jakaa riskejä tilaajan ja palveluntuottajan kesken. Malli myös mahdollistaa sen, että urakoitsija ja tilaaja voivat yhteistyössä kehittää innovatiivisia ratkaisuja ja esimerkiksi löytää kustannussäästöjä hankkeelle. STk-mallin k-kohta, eli kehitysvaihe, kestää noin 3-6 kuukautta, ja sen päätteeksi urakoitsija luovuttaa tilaajalle alustavan rakennussuunnitelman.

Vt Kirri-Tikkakoski -hankkeen HILMA-hankintailmoitus, eli tieurakan rakentamisen kilpailutus, julkaistiin toukokuussa 2018. Kehitysvaihe käynnistettiin syksyllä 2018 ja toteutusvaihe, eli rakentaminen, käynnistyi toukokuussa 2019.

reaktionapit
Sivu päivitetty 20.12.2019