Hyppää sisältöön

Jyväskylä - Haapajärvi, Hietaman tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Äänekoski

Ratahanke

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen valtion rataverkolla

Tasoristeys Hietama

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Kohteesta tehdään ratasuunnitelma. Suunnittelukohde sijaitsee rataosalla 2001 (Äänekoski)-(Haapajärvi) ja liittyy Upatonpohjantiellä sijaitsevaan tasoristeykseen, Äänekosken kaupungin alueella. Ratasuunnitelman tavoitteena on tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeykset voidaan parantaa tai poistaa ja kulku järjestää joko korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/2014) kriteerit.

Hankkeesta ei ole tehty yleissuunnitelmaa, koska hankkeen vaikutukset ovat vähäiset, lisäksi rautatiealueen sijainti on riittävässä määrin ratkaistu asemakaavoissa ja oikeusvaikutteisissa yleiskaavoissa.

Ratasuunnitelma laaditaan tarveselvityksen ja vaihtoehtotarkastelun perusteella valituista vaihtoehdosta.

Hankkeen aikataulu

Ratasuunnitelman laatiminen on käynnistetty lokakuussa 2022.

Aloituskuulutus suunnittelun aloituksesta on julkaistu Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset 19.10.2022.

Suunnittelun vuorovaikutus

Yleisötilaisuus Jyväskylä - Haapajärvi, Hietaman tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Äänekoski järjestettiin:
Aika: 12.12.2022 klo 17:00-18:30
Paikka: Teams-tapahtuma verkossa.

Tilaisuudessa on voinut tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Tilaisuus oli avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Vuorovaikutustilaisuuden palautteet tuli antaa 25.12.2022 mennessä.

Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (ratalaki 22 §).

Väylävirasto on 22.3.2023 julkaissut kuulutuksen suunnitelman nähtäville asettamisesta.

Suunnitelma pidetään nähtävillä 22.3.2023 - 21.4.2023 osoitteessa https://www.vayliensuunnittelu.fi/suunnitelma/1.2.246.578.5.1.2365410916.222714257/nahtavillaolo

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Terhi Haapaniemi, puhelin 029 534 3809, [email protected].