Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Vesa Virtanen

  • 0295 022 844

Kt 52 Salon kohta 2. vaihe

Tiehanke Suunnitteilla Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt keväällä 2023 Kt 52 Salon kohdan 2. vaiheen (nk. itäinen ohikulkutie) tiesuunnitelman laatimisen. Tiesuunnitelma perustuu vuonna 2018 tehtyyn aluevaraussuunnitelmaan, joka on hyväksytty osana Salon itäinen ohikulkutie kt 52, II-vaihe -asemakaavaa vuonna 2021.

Kantatie 52 Salon kohdalla 2. vaiheessa toteutetaan Salon keskustan itäpuolelle uusi päätieyhteys. Hanke on jatkoa 2016 valmistuneelle 1. vaiheelle, jossa rakennettiin tien eteläinen osa. Tavoitteena on ohjata läpikulkeva liikenne pois Salon keskustasta parantaen keskustan turvallisuutta ja viihtyisyyttä, maankäytön kehittämisedellytyksiä sekä kantatien liikenteen sujuvuutta. Tiesuunnitelma valmistuu arvion mukaan syksyllä 2024. Tavoitteena on, että hanke on toteuttamisvalmiudessa arvion mukaan vuonna 2026.

Hankkeessa toteutetaan uusi yhteys välille Helsingintie (mt 110) - Somerontie. Uudelle osuudelle rakennetaan kaksi eritasoliittymää ja yksi kanavoitu tasoliittymä. Somerontien eritasoliittymän ja E18-tien välinen osuus parannetaan kaksiajorataiseksi keskikaiteella varustetuksi maantieksi. Nopeustaso kantatiellä on 80 km/h. Hanke sisältää 8 uutta siltaa, jalankulun ja pyöräilyn väyliä sekä asutuksen kohdalle tarvittava meluntorjunta.

Ajankohtaista

Tiesuunnittelukonsultti valitaan kesäkuussa 2023.

Hankealue

Kuva esittää hankealuetta karttapohjalla.