Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Harri Sakki

  • 029 5343 211

Ylivieska-Iisalmi-radan sähköistys

Ratahanke Valmistunut Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo

Hankkeessa sähköistetään rataosat Iisalmi–Ylivieska ja Siilinjärvi– Ruokosuo sekä rakennetaan Iisalmeen sähköistetty kolmioraide. Sähköistettävää raidetta on yhteensä 166 km.

Ylivieska-Iisalmi

Hankkeen taustat

Ylivieska-Iisalmi -rata (154,5 km) on yksiraiteinen sähköistämätön rata. Vuonna 2018 radan tavaraliikenne oli  1,5-1,9 milj. tonnia. Rataosan kuljetukset muodostuivat pasutteen ja lannoiteteollisuuden kuljetuksista, Terafamen ja Pyhäsalmen kaivosten kuljetuksista sekä raakapuun kuljetuksista. Tavaraliikenteen lisäksi rataosalla liikennöi kaksi ostoliikenteeseen perustuvaa henkilöjunaparia/vrk.

Siilinjärvi–Ruokosuo-rataosa (5,5 km) on yksiraiteinen ja sähköistämätön. Rataosalla on vain tavaraliikennettä, joka palvelee Yaran tuotantolaitoksen kuljetuksia. Vuonna 2018 kuljetuksia oli 0,4 milj. tonnia.

Ylivieska–Iisalmi-rataosan ja Iisalmi–Kontiomäki rataosien välillä ei ole kolmioraidetta, minkä vuoksi mm. Terrafamen junat on käännettävä Iisalmen ratapihalla.

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on parantaa rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta, teollisuuden kilpailukykyä ja vähentää kuljetusten aiheuttamia haitallisia päästöjä.

Hanke sisältää rataosien Iisalmi–Ylivieska ja Siilinjärvi– Ruokosuo sähköistämisen sekä Iisalmen sähköistetyn kolmioraiteen rakentamisen. Sähköistettävää raidetta on yhteensä 166 km. Hankkeeseen sisältyy myös kahden ristikkosillan avartaminen sekä raiteen alentaminen kymmenen ylikulkusillan kohdalla.

Hanke on jatkoa jo päätetylle Pietarsaari–Pännäinen sähköistykselle, jonka myötä sähkövetoinen operointi turvattaisiin koko kuljetusreitille.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen maastotyöt käynnistyvät Siilinjärvi-Ruokosuon osalta keväällä  2020 ja Ylivieska-Iisalmen osalta keväällä 2021. Sähköistystöiden lisäksi raidetta alennetaan kahdeksan ylikulkusillan ja kahden ratasillan kohdalla,  raiteen alennukset toteutetaan kesällä 2021. Iisalmen kolmioraiteen rakennustyöt käynnistyvät keväällä 2021.

Hanke ei raiteen alennuksia lukuun ottamatta aiheuta pitkiä liikennekatkoja junaliikenteelle, vaan liikennöinti voidaan hoitaa rakentamisen aikana liikennettä ja ratatöitä yhteen sovittaen. Hanke valmistuu joulukuussa 2023.

Kustannukset

Hankkeen kustannusarvio on 66 miljoonaa euroa.