Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Terhi Haapaniemi

  • 029 534 3809

Raja-Joosepin rajanylityspaikan kunnostustyöt

Inarissa sijaitsevan Raja-Joosepin rajanylityspaikan hankkeessa rakennetaan rajanylityspaikalle uusi liikennealue ja uusi asemarakennus, jonne Tulli- ja rajatarkastusasema siirtyvät. Hanke kuuluu Kolarctic CBC rajat ylittävän yhteistyön ohjelmaan. Hanke valmistuu vuonna 2022.

Hankkeen taustat

Raja-Joosepin rajavartioasema sijaitsee Inarin kunnassa 50 kilometrin päässä Ivalon kylästä. Vartioaseman vastuulla on Raja-Joosepin kansainvälinen rajanylityspaikka, joka sijaitsee 7 kilometrin päässä rajavartioasemasta. Valvontavastuulla olevaa valtakunnan rajaa on Raja-Joosepin toiminta-alueella 57 kilometriä. Rajaosuus jakautuu maa- ja vesirajaan. Maarajaa on valvottavana 56,5 kilometriä ja vesirajaa 0,5 kilometriä. 

Aseman toiminta alkoi syksyllä 1945 vanhassa vartiorakennuksessa. Työmaaliikenne rajanylityspaikan kautta alkoi 1960-luvulla. Virallisen rajanylityspaikan statuksen Raja-Jooseppi sai 25.1.1967 ja kansainvälisen rajanylityspaikan statuksen 4.9.1989. Vuonna 2019 rajanylityksiä Raja-Joosepin rajanylityspaikalla rekisteröitiin 80 800.

Hankkeen kustannukset ja rahoitus

Kolarctic CBC on rajat ylittävän yhteistyön ohjelma, jolla pyritään lisäämään alueen vetovoimaisuutta. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan unioni, Suomi, Venäjä, Ruotsi ja Norja.

EU:n ja Suomen rahoittaman Raja-Joosepin rajanylityspaikan kehittämistä koskeva ENI CBC (European Neighbourhood Instrument, Cross Border Cooperation) tukirahoitussopimus Kolarctic CBC -ohjelman hallintoviranomaisen ja Väyläviraston välillä allekirjoitettiin 1.3.2019. Kehittämishankkeen budjetti on 11,45 M€, johon tukea saadaan 10,31 M€. Väylän omarahoitusosuus budjetoidaan perusväylänpidosta.

Hanke toteutetaan kolmen vuoden kuluessa rahoitussopimuksen allekirjoituksesta. 

Hankkeen tavoitteet

Raja-Joosepin rajanylityspaikalla kehitetään rajatarkastustoimintaa rakentamalla uusi rajatarkastusasema nykyisen aseman länsipuolelle. Tarkastushenkilökunnan työskentelyolot ja työturvallisuus kohenevat. Rajatarkastusten tarkkuus ja varmuus tehostuvat uusien tarkastusjärjestelmien ja läpivalaisulaitteen ansiosta. Rajanylityspaikan riittävä kapasiteetti tuleville vuosille varmistetaan näillä toimenpiteillä. 

Hankkeeseen osallistuvat Väylävirasto, Lapin ELY-keskus, Tulli, STUK, Senaatti-kiinteistöt, Rajavartiolaitos, Pietarin direktoraatti ja ITM Oy.

Hankkeen eteneminen

Raja-Joosepin rajanylityspaikan kehittämistä koskeva tukirahoitussopimus Kolarctic CBC -ohjelman hallintoviranomaisen ja Väyläviraston on allekirjoitettu ja kunnostustoimien suunnittelutyöt on käynnistetty. Rakennustyö alkaa arviolta keväällä 2020.

Kolarctic Cross Border Cooperation 2014-2020 on Euroopan Unionin ohjelma, jolla rahoitetaan yhteistyötä EU:n ulkorajojen yli.

Kolarctic CBC -ohjelman logo.