Hyppää sisältöön

Raja-Joosepin rajanylityspaikan uudistaminen

Inarissa sijaitsevan Raja-Joosepin rajanylityspaikan hankkeessa rakennettiin rajanylityspaikalle uusi liikennealue ja uusi asemarakennus, jonne Tulli- ja rajatarkastusasema siirtyivät. Hanke kuuluu Kolarctic CBC rajat ylittävän yhteistyön ohjelmaan. Hanke valmistui kesäkuussa 2023.

Raja-Joosepin uusittu asemarakennus lähikuvassa

Hankkeen taustat

Raja-Joosepin rajavartioasema sijaitsee Inarin kunnassa 50 kilometrin päässä Ivalon kylästä. Vartioaseman vastuulla on Raja-Joosepin kansainvälinen rajanylityspaikka, joka sijaitsee 7 kilometrin päässä rajavartioasemasta. Valvontavastuulla olevaa valtakunnan rajaa on Raja-Joosepin toiminta-alueella 57 kilometriä. Rajaosuus jakautuu maa- ja vesirajaan. Maarajaa on valvottavana 56,5 kilometriä ja vesirajaa 0,5 kilometriä. 

Aseman toiminta alkoi syksyllä 1945 vanhassa vartiorakennuksessa. Rajaliikenne rajanylityspaikan kautta alkoi 1960-luvulla. Virallisen rajanylityspaikan statuksen Raja-Jooseppi sai 25.1.1967 ja kansainvälisen rajanylityspaikan statuksen 4.9.1989. Vuonna 2019 rajanylityksiä Raja-Joosepin rajanylityspaikalla rekisteröitiin 80 800.

Hankkeen kustannukset ja rahoitus

Kolarctic CBC on rajat ylittävän yhteistyön ohjelma, jolla pyritään lisäämään alueen vetovoimaisuutta. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan unioni, Suomi, Ruotsi ja Norja.

EU:n ja Suomen rahoittaman Raja-Joosepin rajanylityspaikan kehittämistä koskeva ENI CBC (European Neighbourhood Instrument, Cross Border Cooperation) tukirahoitussopimus Kolarctic CBC -ohjelman hallintoviranomaisen ja Väyläviraston välillä allekirjoitettiin 1.3.2019. Kehittämishankkeen budjetti oli 11,45 M€, johon tukea saatiin noin 10,31 M€.

 

Hankkeen tavoitteet

Raja-Joosepin rajanylityspaikan rajatarkastustoimintaa parannettiin rakentamalla uusi rajatarkastusasema nykyisen aseman länsipuolelle. Tarkastushenkilökunnan työskentelyolot ja työturvallisuus kohenivat uudistuksen myötä. Rajatarkastusten tarkkuus ja varmuus tehostuivat uusien tarkastusjärjestelmien ja läpivalaisulaitteen ansiosta. Rajanylityspaikan riittävä kapasiteetti tuleville vuosille varmistettiin tehdyillä toimenpiteillä. 

Hankkeen toteuttamiseen osallistuivat Väylävirasto, Rajavartiolaitos, Tulli, Senaatti-kiinteistöt ja Fintraffic Tie Oy. 

Hankkeen eteneminen

Raja-Joosepin rajanylityspaikan kehittämistä koskeva tukirahoitussopimus Kolarctic CBC -ohjelman hallintoviranomaisen ja Väyläviraston allekirjoitettiin maaliskuussa 2019. Alueelle rakennettiin uusi kaksikerroksinen asemarakennus ja sen molemmin puolin kaistatarkastuskatokset.


Tieliikennejärjestelyjen osalta alueelle rakennettiin uudet ajokaistat ja tarkastusalue. Lisäksi alueelle toteutettiin liikenteenohjausjärjestelyt ja muun muassa aluevalaistukset. Rajanylityspaikan alue myös aidattiin. Raja-Joosepin rajanylityspaikan uudistamishanke valmistui kesäkuussa 2023.

Kolarctic Cross Border Cooperation 2014-2020 on Euroopan Unionin ohjelma, jolla rahoitetaan yhteistyötä EU:n ulkorajojen yli.