Hyppää sisältöön

Selaa avointa dataa

Yhteystiedot

Väylävirasto

avoimen datan asiantuntija

Minna Huovinen

  • +358 29 534 3215

Tiedustelut paikkatietoaineistoista ja häiriöilmoitukset

[email protected]

Tiedustelut aineistonvälityksistä (AVA-palvelu)

[email protected]

INSPIRE-aineistot

Väylävirasto hallinnoi ja ylläpitää monia EU:n INSPIRE-direktiivin soveltamisalaan kuuluvia paikkatietoaineistoja. Näistä paikkatietoaineistoista on säädetty kansallisessa laissa paikkatietoinfrastruktuurista (2 § ja 3 §) ja INSPIRE-direktiivissä.

INSPIRE-aineistojen metatietoja ylläpidetään Paikkatietohakemistossa. Toimeenpanon seuranta on automatisoitu ja perustuu Suomen osalta Paikkatietohakemistosta saataviin tietoihin.

INSPIRE-direktiivin Kansallisen aineistoluettelon liitteissä määritellyistä 34 aineistoteemasta Väyläviraston vastuulla ovat seuraavat:

  • Vesiväylät (väylät ja turvalaitteet)
  • Rataverkko
  • Tierekisteri
  • Digiroad
  • Kanavien sulut
  • Yleisiä vesiväyliä koskevat kiellot ja rajoitukset sekä kaikki muut vesiliikenteen rajoitusalueet


Nämä tiedot ovat saatavilla Suomen Väylät -karttapalvelusta sekä rajapintojen kautta.

Myös Traficomin vastuulla oleva ilmaliikenteen verkko on tarjolla Väyläviraston julkaisemassa Liikenneverkot-tietotuotteessa.

Lisätietoa INSPIRE-asioista Maanmittauslaitoksen sivuilta. Aineistot mainitaan vielä tarkemmin Asetuksessa Paikkatietoinfrastruktuurista.

Lisää Väyläviraston INSPIRE-tietotuotteista tästä linkistä.