Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Aluepäällikkö

Erkki Mäkelä

  • 029 534 3822

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Mikko Heiskanen

  • 029 534 3808

MP Infra Oy

Projektipäällikkö

Mika Pyykölä

Arkos Oy

Projektipäällikkö

Arttu Tuominen

  • 040 756 7401

Loimaan tasoristeysturvallisuuden parantaminen

Ratahanke Suunnitteilla Käynnissä Varsinais-Suomi

Loimaan tasoristeysturvallisuuden parantaminen

Tasoristeys Piltola Loimaalla

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2021 - 2024
Yhteistyökumppanit
MP Infra Oy ja Arkos Oy
Kustannukset
500 000€
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet

Väyläviraston tavoitteena on parantaa tasoristeysturvallisuutta Toijala-Turku rataosalla.

  • Hankkeen valmistelu 2021-2022
  • Rata- ja rakentamissuunnitelman laadinta 2021-2025
  • Rakentamistyöt 2025-2026

Hankkeen taustat

Tasoristeykset muodostavat tällä hetkellä selkeimmän turvallisuusriskin rautateillä. Turvallisuusriski ei ole yksinomaan tienkäyttäjien, vaan kyse on myös rataliikenteen ja sitä kautta junamatkustajien turvallisuudesta.

Hankkeen tavoitteet ja sisältö

Hankkeen tavoitteena on laatia turvallisuuden parantamistoimenpiteet tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi valittuihin tasoristeyskohteisiin Loimaalla. Suunnitelma-alue sijaitsee Toijala-Turku rataosalla 
Loimaalla sijoittuen Loimaan liikennepaikasta lounaaseen Poikkitien/Hannuntien ja Karhulankyläntien väliselle alueelle. Suunnitelma sisältää alueen tasoristeysten parantamis- tai poistotoimenpiteet niihin liittyvine tiejärjestelyineen tasoristeyksissä Poikkitie, Kytömaa, Alhonketo ja Piltola sekä niiden lähiympäristössä.

Hankkeen eteneminen

•    Hankkeen valmistelevat työt, rata- ja rakentamissuunnitelman laadinta 2021-2025
•    Rakentamistyöt 2025-2026

Hankkeen kustannukset

Suunnitteluvaiheen kustannukset ovat arviolta 0,5 M€. Rakentamisen kustannusarviot tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Ajankohtaista hankkeessa

Ratasuunnitelman laadinta on käynnissä.

Suunnittelun vuorovaikutus

Ratasuunnitelma oli yleisesti nähtävillä kesällä 2023. Suunnittelun nähtävillä olosta ja itse suunnittelusta voit lukea lisää tästä linkistä

Saatujen muistutusten perusteella ratasuunnitelmaan on tehty muutoksia Poikkitien tasoristeyksen alueen toimenpiteiden osalta, joita esitellään uudessa yleisötilaisuudessa. Tilaisuudessa keskitytään Poikkitien alueen suunnitelmamuutoksiin. Kytömaan, Alhonkedon ja Piltolan tasoristeyksiin liittyviin toimenpiteisiin ei ole tullut muutoksia.

Yleisötilaisuus Loimaan tasoristeysturvallisuuden parantamisen ratasuunnitelmasta järjestetään 11.6.2024. Kutsu vuorovaikutustilaisuuteen

Aika: 11.6.2024 klo 17.30-19.00

Paikka: Suomen Maatalousmuseo Sarka (kokoustila Riihi), Vanhankirkontie 383, 32200 Loimaa

Lisätiedot: Tilaisuus alkaa klo 17.30, saliin pääsee noin 15 min ennen  
tilaisuuden alkua

Vuorovaikutuksessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin sekä esittää niistä 
mielipiteensä. Tarkemmat tiedot löydät osoitteesta Loimaan tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Loimaa

Ajankohtaista hankkeessa

Ajankohtaista hankkeessa