Hyppää sisältöön

Ainolan asema

Ratahanke Käynnissä

Ainolan asemaa uusitaan merkittävästi tulevina vuosina

Käynnissä olevat työt

Ainolan aseman rakentaminen on aloitettu 2023. Ainolaan rakennetaan uusi juna-asema ja aseman alikulkukäytävä, jonka päälle uudet asemalaiturit tulevat osittain sijoittumaan. Uusi seisake tulee sijoittumaan Ainolaan rakennettavan aluekeskuksen yhteyteen. Ainolan uusi asema otetaan käyttöön 15.12.2024.

Seuraavat työvaiheet

Ainolan aseman alikulkukäytävän rakentaminen jatkuu talvikaudella 2023–2024 asemalaitureiden katosrakenteiden kokoamisella ja hulevesi- ja kuivatusjärjestelmien sekä muun tekniikan rakentamisella. Ensimmäisessä vaiheessa asemalaitureille rakennetaan katokset. 

Asema-alueen rakentamisessa huomioidaan esteettömyysvaatimukset. Esimerkiksi asemalaitureiden korkeus takaa esteettömän pääsyn junan kyytiin. Aseman ali kulkevasta uudesta alikulkukäytävästä rakennetaan hissit ja portaat asemalaitureille. Ainolan aluekeskukseen rakennettava Sinfonia-aukio liittyy itäiseen laituriin samassa tasossa, jolloin kulkuyhteys on esteetön. Laitureiden välillä pääsee liikkumaan esteettömästi hissillä. Läntisen laiturin ja Lepolanväylän välille tulee luiska ja portaat. Esteettömän kulkemisen asema-alueella takaavat myös kulkuyhteydet invapaikoille ja saattopysäköintialueelle.

Opasteet Ainolan asema-alueella tulevat olemaan kattavat. Näyttötaulujen ja ohjeopasteiden lisäksi asemalle tulee muun muassa pistekirjoitusopasteita ja äänimajakoita. Aseman valaistus- ja materiaalivalinnat tukevat esteetöntä ympäristöä esimerkiksi auttaen hahmottamaan paremmin tasoeroja.

Uusi seisake tulee sijoittumaan Ainolaan rakennettavan aluekeskuksen yhteyteen. Ainolan aseman alikulkukäytävän rakentaminen puolestaan yhteensovitetaan Sinfonia-aukiolta alikulkukäytävään ja alikulkukäytävästä Lepolanväylälle johtavien kävelyn ja pyöräilyn väylien rakentamisen kanssa. Alikulkukäytävä toteutetaan molempien lisäraiteiden valmistuttua.

Tehdyt työt

Vuoden 2023 aikana Ainolan seisakkeen itäinen laituri purettiin ja laiturin kohdalle rakennettiin lisäraiteen vaatimat pohjanvahvistukset ja ratapenger. Syystalvella 2023 rakennettiin myös Ainolan alikulkukäytävän pohjanvahvistuksia.

Helsinki–Riihimäki-ratahanke on ollut käynnissä Järvenpäässä vuodesta 2017 lähtien. Ainolan ja Purolan välille rakennettiin 2017–2020 aikana 5,5 kilometriä pitkä läntinen lisäraide, joka otettiin käyttöön 1.10.2018. Läntisen lisäraiteen valmistuttua Järvenpäässä tehtiin maisemointi- ja viimeistelytöitä radan varrella ja radan molemmin puolin rakennettiin melusuojausta. Meluseinät valmistuivat alkusyksystä 2020.  

Ajankohtaista hankkeessa

Ajankohtaista hankkeessa