Hyppää sisältöön

Kupittaa–Turku-ratahankkeen asukastilaisuus 13.6.2022

Tilaisuudessa kysymyksiin vastasivat hankkeen projektipäällikkö Erkki Mäkelä, kansalaisten asiakkuuden asiantuntija Riitta Tammi ja rataisännöitsijä Martti Uuttu Väylävirastosta sekä rakennuttajakonsultit Olli Rantanen, Kimmo Koskinen, Kari Nieminen, Ossi Peltokangas ja Kari Ojanperä ja ympäristökoordinaattori Henna Piipponen Rejlersiltä. Lisäksi kysymyksiin vastasivat liikennekoordinaattori Hannele Vartia ja projektipäällikkö Kimmo Väisänen Arkokselta, hankepäällikkö Mika Rajala, projektijohtaja Antero Mäkilä ja liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava Turun kaupungilta, pääsuunnittelija Sami Hovi VR:ltä ja suunnittelupäällikkö Lauri Jorasmaa Fölistä. 

Tilaisuuden esitys (pdf)

Tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja vastaukset
 • Junaliikenteen keskeyttäminen Kupittaalle tekee hankkeen työskentelystä turvallisempaa, nopeuttaa rakennustöiden tekemistä ja parantaa rakentamisen laatua, kun töitä voidaan tehdä päiväsaikaan. Lisäksi keskeyttämisestä saadaan säästöjä. Korvaava yhteys Kupittaan ja Turun rautatieasemien välillä järjestetään Fölin bussilinjoilla, joihin pääsee Fölin bussilipuilla. 

  Liikenteen keskeyttämisen lisäksi hanke näkyy elokuusta eteenpäin niin, että VR aloittaa bussiliikenteen satamaan asti junalipun ostaneille Joukahaisenkadulta Turun satamaan. Matkustajat pääsevät satamabussilla nykyiselle sataman rautatieasemalle, josta matkustajat pääsevät laivoihin. Samasta paikasta lähtevä bussi kuljettaa matkustajat Kupittaalle. Junaliikenne reitillä Turku satama–Turku–Tampere toimii normaalisti hankkeen aikanakin. 

  Järjestelyt on tehty asiantuntijoiden parhaan arvion mukaan. Liikennejärjestelyjen sujuvuutta seurataan jatkuvasti ja matkustajien palautteita kuunnellaan. Tarvittaessa järjestelyihin tehdään muutoksia mahdollisuuksien mukaan. Kannattaa varata hieman ylimääräistä aikaa, kun matkustaa Kupittaan rautatieasemalle tai sieltä Helsinkiin päin ensimmäistä kertaa liikennejärjestelyjen aikana. 

 • Rakentamisen olosuhteet Tampereella ja Turussa poikkeavat toisistaan. Säästöjen arvioitu määrä on edelleen noin viisi miljoonaa euroa. Liikennöinti Turun ja Helsingin välillä on keskeyttämisen ansiosta sujuvampaa ja toimintavarmempaa, kun matkalle ei tule hankkeen rakennustöistä mahdollisesti aiheutuvia haittoja. 

 • Rannikolla rakentamisen olosuhteet ovat haastavammat kuin sisämaassa: Turun seudulla länsirannikon pehmeä savi on noin viisinkertaisesti heikompaa kuin pehmeä savi Tampereen seudulla.

  Pohjaolosuhteiden lisäksi Tampereen ja Turun tapaukset eroavat toisistaan myös siinä, että Tampereella rakentaminen tapahtui pääasiassa raiteiden päälle, kun Turun tapauksessa rakennetaan pääsääntöisesti raiteiden alle. Raiteiden päälle rakentaminen on helpommin tehtävissä useassa lyhyemmässä työraossa. Lisäksi Turussa omat rajoitteensa tuo Aurajoki, jolloin perinteistä sivusta paikalleen siirrettävää siltaa ei ole mahdollista tehdä.

 • Pyrimme tavoittamaan turistit niissä pisteissä, joista he Turkuun saapuvat. Etukäteen junalippunsa ostavat saavat tiedon liikennejärjestelyistä myös VR:n lippupalvelusta. Turun ja Kupittaan rautatieasemilla tulee olemaan laituritiedotteita ja kuulutuksia liikennejärjestelyistä ja jatkoyhteyksistä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 • Busseja lähtee Kupittaalta Turun päärautatieasemalle ja Turun päärautatieasemalta Kupittaalle noin kymmenen minuutin välein. Ruuhkatunnin aikana välillä kulkee 15 bussia, sillä Varissuon linjojen 32 ja 42 sekä Lemminkäisenkatua pitkin kulkevien linjojen 32A, 61 ja 221 lisäksi kaupunkiliikenteeseen on lisätty pari vuoroa. Koronan vuoksi matkustajien määrä busseissa on vähentynyt merkittävästi. Fölin näkemys on, että busseissa on riittävästi tilaa myös liikenteen keskeyttämisen aikana. 

 • Fölin järjestämän normaalin vuoroliikenteen lisäksi VR järjestää erillisen bussikuljetuksen niille matkustajille, jotka ovat ostaneet junalipun Turun satamaan asti. Nämä satamabussit kulkevat satamaan ilman vaihtoa. Fölin busseilla pääsee satamaan Linnankatua pitkin yhdellä vaihdolla keskustassa. 

  Kupittaalta kulkee Turun päärautatieasemalle runsaasti busseja, joissa matkustajan ei tarvitse vaihtaa bussia. Linjat 32 ja 42 kulkevat keskustan läpi päärautatieasemalle. Matka-aika Kupittaalta Turun päärautatieasemalle on alle 20 minuuttia. 

 • Lippujen hintoihin ei ole suunniteltu muutoksia.

 • VR ehdotti Fölille mallia, jossa junalippua näyttämällä voisi matkustaa tietyillä Fölin bussilinjoilla, mutta mallin sujuva toteuttaminen käytännössä ei olisi ollut mahdollista. Föli tarjosi lippujaan myyntiin VR:n lipunmyyntikanaviin oman rajapintansa kautta, mutta mallin tekninen toteutus ei olisi ollut mahdollista ajoissa elokuussa alkavaan liikenteen keskeyttämiseen mennessä. 

  Päädyimme tekemään yhteistyötä viestinnällisesti: VR:n lipunmyyntikanavissa asiakasta ohjataan junalipun oston yhteydessä vr.fi/kupittaa -sivustolle, Tämä on ulkoinen linkkijossa kerrotaan Fölin busseista 32 ja 42 sekä mahdollisuudesta ostaa bussilippu helposti kyytiin noustessa esimerkiksi lähimaksulla.

 • Nykyiset tunnin mittaiset pysäköintipaikat muuttuvat saatto- ja noutopaikoiksi, joilta noustaan jalankulun ja pyöräilyn väylälle. Kyseinen jalankulun ja pyöräilyn väylä on kapeahko, joten erityisesti ruuhka-aikana väylällä kulkevilta jalankulkijoilta ja pyöräilijöiltä tarvitaan varovaisuutta ja kärsivällisyyttä. 

 • Liityntäpysäköinti Teollisuuskadun varrella kuuluu Turun kaupungin kolmanteen maksuvyöhykkeeseen, jolloin pysäköinti maksaa 60 senttiä tunnilta.

 • Turun päärautatieasemalla on tällä hetkellä noin 70 liityntäpysäköintipaikkaa, joten pysäköintipaikkojen määrä lähes kaksinkertaistuu. 

 • Ensisijaisesti pyöräilijät ohjataan jättämään kulkuneuvonsa Kätilöpolun polkupyöräpaikoille, joita on 176 kappaletta. Lisäksi Kupittaan asemalle on tulossa katettu pyöräpysäköinti, josta voi vuokrata polkupyöräpaikkoja. 

 • Polkupyöräpaikkojen kunnossapito on Turun kaupungin vastuulla. 

 • Alustavan arvion mukaan rautatiesillan purkaminen aloitetaan loppuvuodesta 2022. Sillan läheisyydessä on arvopuustoa, joka tullaan säilyttämään rakentamisen aikana. Kaksoisraiteen rakentamiseen tarvitaan tilaa, minkä vuoksi pienempiä puita joudutaan kaatamaan. Kaikki säilytettävissä oleva puusto säilytetään, eikä mitään kaadeta turhaan. Huomioimme hankkeessa luontoarvot puuston suojelun lisäksi esimerkiksi siirtämällä vuollejokisimpukat siirron tieltä turvaan ja huomioimalla valaistuksessa joella ruokailevat lepakot. 

 • Vuollejokisimpukat siirrettiin kesän alussa siltatyömaa-alueelta joen yläjuoksulle. Vuollejokisimpukoita löytyi kaiken kaikkiaan vajaat 300 kappaletta. 

 • Aurajoen teräksestä tehty ratasilta tullaan purkamaan osissa, jotka hitsataan irti ja nostetaan pois. Purkaminen kestää muutaman päivän. Purkua varten tarvittavan työsillan rakentaminen puolestaan vie useamman viikon. Uuden ratasillan rakentamiselle on varattu aikaa vuoden 2024 loppuun asti, mutta melua, pölyä ja tärinää ei ole näin pitkään luvassa. 

 • Liikenteen keskeyttäminen Kupittaalle mahdollistaa sen, että rakennustöitä voidaan tehdä virka-aikaan ja yönaikainen melu, tärinä ja pöly vähenevät merkittävästi. Suurin osa siltatöistä tehdään päivällä. 

 • Kiinteistökartoituksia tehdään sekä ratasillan alueella että Vatselan alueella. Tärinämittauksia tehdään tärinäkonsulttien suosittelemiin pisteisiin, ja niiden avulla seurataan, etteivät paalutukset vaikuta kiinteistöihin. Kartoituksia aletaan tehdä kesällä hyvissä ajoin ennen rakennustöitä. 

 • Siltojen paalutukset tullaan tekemään joessa lautan päällä. 

 • Uudelle ratasillalle ei tule jalankulun ja pyöräilyn väylää, vaan jalankulkua ja pyöräilyä varten rakennetaan oma silta. Siltapilarien vanhat graniitit otetaan talteen, ja niitä hyödynnetään uusien rantaväylien varteen rakennettavissa luonnonkivimuureissa. Mahdollisesti yli jäävät graniitit hyödynnetään tulevissa rakennushankkeissa. Silta tulee olemaan noin kaksi kertaa leveämpi kuin nykyinen silta eli noin 14–16 metriä. 

 • Joelle tehdään erikseen tukiseinät, joilla stabiliteettia parannetaan. Rakentamisessa on tärkeää huolehtia siitä, että rantapenkereet pysyvät työn aikana ja sen jälkeen paikoillaan. 

 • On. Kaikki rantareitit pyritään pitämään käytössä. Reiteillä pitää liikkua varovaisesti ja noudattaa annettuja ohjeita työmaan ja liikennejärjestelyjen tähden. 

 • Pyrimme kauniiseen lopputulokseen. Urakoitsija suunnittelee sillan tuotevaatimustemme mukaan. 

 • Sillan perusvaatimusten täyttämisen lisäksi huomioidaan suunnittelussa väylien soveltuvuus jokimaisemaan. Sillan rakentamisessa huomioidaan esimerkiksi materiaalien sävyjä, valaistusta ja yleisilmettä. Siltaa käsitellään Turun kaupungin kaupunkikuvatyöryhmässä. Jalankulun ja pyöräilyn väylän pinta tulee olemaan osittain asfalttia, mutta joen suuntaisista väylistä tulee sorapinnoitteisia.

 • Rantaväylät ja -reitit tulevat olemaan Turun kaupungin ylläpitämiä. 

 • Romuja kuljetaan pois sekä Lonttisten että Nummenrannan alueella. Tarkempi tieto selviää rakentamisen edetessä. 

 • Meluaidasta tulee noin 1,5 metriä korkea. 

 • Työvaiheistusta ei ole vielä tehty, ja siksi mahdollisia kiertoreittejä ei ole vielä tiedossa. Liikennettä joudutaan mahdollisesti kierrättämään Aurajoen ratasillan kautta ja rantareittejä pitkin. Liikennejärjestelyistä tiedotetaan hyvissä ajoin etukäteen. 

 • Autojuna-asema on Logomon puolella, mutta juna lähtee Turun päärautatieasemalta. Junaa voi odottaa Turun päärautatieaseman odotustiloissa. Turun ja Kupittaan rautatieasemien aukioloaikoja voidaan tarvittaessa muuttaa junien aikataulujen mukaan.

 • Raiteiden keskellä sijaitsevia Logomon sillan tukitorneja ei tulla siirtämään. Samoin Humalistonsilta ja muut kiinteät esteet huomioidaan raiteiston suunnittelussa. 

 • Selvitimme asiaa kansalaisauditoinnissa, jossa kaksi liikkumisesteistä ja yksi näkövammainen henkilö testasivat liikennejärjestelyjä. Testaajat kiittelivät esimerkiksi laiturialueen leveyttä ja asfalttipinnoitetta. Kävelyreitti laiturialueelta invapysäköintipaikoille ja taksitolpalle ei ollut esteetön, mistä on kerrottu alueen toimijoille. Elo–syyskuussa teemme kansalaisauditoinnin Kupittaan aseman liikennejärjestelyistä. 

 • Heikkilän alueella muutetaan sekä vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettuja VAK-raiteita että radanpidon raiteita, mahdollisesti myös varikon raiteita. Elämyskeskuksen alueen toimintoja on tarkoitus siirtää Heikkilään osana hankkeen työjärjestystä, mikä mahdollistaa uudenlaista maankäyttöä Turun henkilöratapihalla. Mahdollinen Turun satamaraide voi vaikuttaa myös töihin Heikkilän alueella. Teemme liikennöintiselvitystä, jossa kartoitetaan, riittääkö nykyinen raide vai pitääkö alueella louhia lisää. 

 • Toimii.

 • Kupittaan rautatieasemalle rakennetaan uusi asetinlaite, sillä asemaa täytyy ohjata hankkeen aikana Turun päärautatieasemasta riippumattomalla tavalla.

 • Hankealueella liikkuvia ihmisiä, jokipenkereitä ja nykyisiä rakennuksia pitää varoa, kun tehdään töitä. Asukkaita pitää opastaa riittävästi liikennejärjestelyistä ja töiden etenemisestä. 

 • Haasteena on purkaa vanhat kiskot ja betonipölkyt ja siirtää tilalle uudet kiskot ja pölkyt. Todennäköisesti vanhat kiskot ja pölkyt kuljetetaan rataa pitkin pois kierrätykseen Keski-Suomeen Äänekoski–Haapajärvi-välille. Tämä työ parantaa hankkeen turvallisuutta. Asemalta kreosoottipuupölkyt poistetaan ja viedään hyväksyttyyn polttolaitokseen.

 • Raunistulan sillan jalankulun ja pyöräilyn väylä on tällä hetkellä hyvin kapea. Uuden sillan ansiosta pyöräily ja kävely Aurajoen yli helpottuvat huomattavasti. VAK-raiteiden siirrolla pystytään tulevaisuudessa toteuttamaan kaupunkisuunnittelun kannalta merkittäviä hankkeita keskustan läheisyydessä. Hanke avaa mahdollisuuksia varikkoalueen kehittämiseen kaupunkimaisemmaksi ympäristöksi. 

  Ratapiha-alueen uudet järjestelyt mahdollistavat Turun Matkakeskus -hankkeen sekä edistävät omalta osaltaan Helsinki–Turku nopean junayhteyden ja Turun satamaraiteen toteuttamista. Raunistulan silta edistää Aurajoen virkistysreittien käytettävyyttä, kun rantojen suosio kasvaa jatkuvasti kaupungin väestömäärän kasvaessa. Turun rautatieaseman uudet laiturit mahdollistavat lähiliikenteen kehittämisen Saloon, Loimaalle ja Uuteenkaupunkiin.

 • Hankkeen uutiskirjeet ja tiedotteet voi tilata omaan sähköpostiin lomakkeella, joka löytyy hankkeen verkkosivuilta. Somessa kerromme hankkeesta Facebook-kanavallamme. Hankkeen kanavien lisäksi Turun kaupunki koostaa tietoa omille sivuilleen.

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä.