Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jukka Hakala

  • 0295 036 224

Finnmap Infra Oy

Projektipäällikkö

Teemu Tuhkanen

  • 044 573 9066

Finnmap Infra Oy

Suunnittelija

Sari Saros

  • 043 8565 847

Valtatie 11 parantaminen välillä Murhasaari-Mustikkakangas, Nokia

Tiehanke Suunnitteilla Pirkanmaa

Raskas säiliöauto kiipeää jyrkkää Murhasaaren ahdetta ylöspäin. Perässä henkilöautoja, aurinko paistaa.

Tiesuunnitelma

Hankekuvaus

Valtatie 11:lle, Murhasaaren ja Mustikkakankaan välille suunnitellaan keskikaiteellinen ohituskaista ja eritasoliittymä. Niiden lisäksi suunnitelmaan sisältyy yksityistiejärjestelyitä ja Linnavuoren eritasoliittymän liittymiskaistan parantamista. Ohituskaistaosuudelta tiealuetta levennetään, liittymiä suljetaan ja rakennetaan riista-aitaa.

Pirkanmaan ELY-keskus on joulukuussa 2020 käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen, jonka  suunnitteluratkaisuilla parannetaan valtatieliikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta.  Suunnitelmaa laativana suunnittelukonsulttina toimii Finnmap Infra Oy.

Vuoropuhelu

Alueen asukkaita, maanomistajia ja muita asiasta kiinnostuneita pyydetään tutustumaan tältä sivulta löytyviin suunnitelmaluonnoksiin ja yleisötilaisuuden esityksiin.

Alustavia suunnitelmaluonnoksia esittelevä  yleisötilaisuus järjestettiin etätilaisuutena 14.9.2021. Yleisötilaisuudesta ilmoitettiin 3.9.2021 Pirkanmaan ELY-keskuksen kuulutukset ja ilmoitukset -verkkosivuilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Palautetta tiesuunnitelman yleisötilaisuuden aikaisista luonnoksista toivottiin annettavan 30.9.2021 mennessä ensisijaisesti karttapalautejärjestelmän tai sähköpostin välityksellä.

Etätilaisuuden osallistumislinkkinä toiminut Teams-linkki sulkeutui 14.9.2021 järjestetyn tapahtuman jälkeen.

Jatkotoimenpiteet

Vuoropuhelusta saadun palautteen perusteella tiesuunnitelmaan tehtiin tarvittavat muutokset.

Tiesuunnitelmaluonnos valmistui talvella 2021–2022, jonka jälkeen se asetettiin nähtäville 30 päivän ajaksi. Suunnitelmasta saattoi vielä tuolloin jättää muistutuksia.

Tiesuunnitelman nähtävillä olosta kuulutettiin 19.5.2023 ELY-keskuksen Kuulutukset-sivulla (aluevalinta Pirkanmaa) ja ilmoitettiin samana päivänä Aamulehdessä. Asianosaisille tieto toimitettiin kirjeitse.

Toteutus

Suunnitelman toteuttamiselle ei ole osoitettu rahoitusta, joten rakentamisaikataulu ei ole tiedossa.


14.9.2021 järjestetyssä ylesötilaisuudessa esitellyt materiaalit

Palaute ja vuoropuhelu 14.9.2021 järjestetystä tilaisuudesta

Liikennetekniset poikkileikkaukset

Pituusleikkaukset