Hyppää sisältöön

Liikennöinti Saimaan kanavassa

Liikennöinnistä Saimaan kanavalla ja Saimaalla antaa tietoja Väyläviraston väyläyksikkö. Kanavaa ja kanavaliikennettä koskevista määräyksistä, ohjeista ja tiedotuksista ilmoitetaan myös julkaisussa Tiedonantoja merenkulkijoille.

Liikennekausi

Luonnonmukainen avovesikausi Etelä-Saimaalla ja Saimaan kanavalla on keskimäärin 211 vrk. Koska useat kanavalla ja Saimaalla liikennöivistä laivoista on katsastettu talviliikenteeseen, on viime aikoina saavutettu 9,5–10 kuukauden liikennekausi, joka alkaa huhtikuun alusta ja päättyy tammikuun lopulla. Liikennekauden aikana Saimaan kanava ja muutkin syväväyläkanavat pidetään avoinna kaikkina vuorokauden aikoina.

Laivakoko

Kanavassa saavat ilman erikoislupaa liikennöidä alukset, joiden mitat ovat enintään seuraavat:

Pituus: 82,50 m
Leveys: 12,60 m
Syväys: 4,35 m
Maston korkeus veden pinnasta: 24,50 m
Hinattavan aluksen syväys saa kuitenkin olla 4,50 m

Saimaan kanavassa on luotsipakko kaikilla yli 35 metriä pitkillä aluksilla. 

Ylisuurille aluksille erikoislupa

Edellämainitut mitat jonkin verran ylittävälle alukselle voidaan hakemuksesta myöntää lupakirja kanavassa kulkemiseen, jos alus muuten rakenteensa ja ominaisuuksiensa puolesta sopii kanavaliikenteeseen. Lisäksi voidaan poikkeuksellista kuormaa kuljettavalle ylisuurelle alukselle tai laitteelle antaa yhtä kuljetuskertaa koskeva erikoislupa. Luvat myöntää Väyläviraston väyläyksikkö.

Hinattavalla ja uittoliikenteellä erikoismääräyksiä

Liikennesäännöissä on tarkempia säännöksiä mm. avokanavaosuuksilla kulkevan hinausjonon ja puutavaralautan sallituista mitoista.

Kulkunopeus ja läpikulkuaika

Suurin sallittu nopeus kanavauomassa on 9 km/h laivoille, joiden syväys ylittää 3,9 m. Tätä pienemmällä syväydellä kulkevilla laivoilla nopeus on porrastettu 9 –18 km/h aluksen syväyden ja väylän mitoituksen mukaan. Kanavan sulkuosuuden (Mälkiä–Brusnitchnoe) kauttakulkuaika on 5–8 tuntia riippuen liikenteen vilkkaudesta ja aluksen koosta.

Liikennesäännöt

Saimaan kanavan ja muiden kanavien liikenteessä on noudatettava yleisen merilainsäädännön ja sisävesillä kulkemisesta annettujen määräysten lisäksi erityisiä liikennesääntöjä, joita ovat:

Väylien merkintä

Saimaan kanavan tuloväylän, kanavan ja Saimaan väylien merkintäjärjestelmät ovat riittävät turvaamaan laivojen kulun ympäri vuorokauden.

Tuloväylät

Tuloväylät on merkitty loistoilla, valopoijuilla ja viitoilla kansainvälisen A-järjestelmän mukaisin lateraalimerkein. Tuloväylien merkintää hoitavat Venäjän viranomaiset.

Saimaan kanava

Saimaan kanavan merkintälaitteina on käytetty merkkivalaisimia, jotka kanavan länsireunalla ovat oranssin ja itäreunalla vihreän värisiä sekä viittoja, linjatauluja, loistoja ja tutkaheijastimia kansainvälisen järjestelmän mukaisesti.

Saimaan väylät

Saimaan väylien viitoitus on kansainvälisen A-järjestelmän mukainen yhdistetty kardinaali- ja lateraalijärjestelmä.

VHF-liikennekanavat Saimaan liikenteessä

Saimaan vesistöalueella on vesiliikennettä varten VHF-meriradiopuhelinverkko. VTS-radioliikenne, kutsu: SaimaaVTS, VHF-kanava 9. Kaikkien yli 20m pitkien alusten ja matkustaja-alusten on kuunneltava VHF-kanavaa 9 Saimaan kanavan ja syväväyläverkon alueella. Saimaan kanavalla on kuunneltava VHF-kanavia 9 ja 11 ja Saimaalla 9 ja 16.

Saimaan kanavan kaukokäyttö, Taipaleen sulku (Varkaus) ja Konnuksen sulku (Leppävirta), kutsu: "Sulun nimi", VHF-kanava 11.

Saimaan kartastot

Saimaan vesistöalueesta ja kanavasta julkaistuissa merikartoissa on tarpeellisten karttojen lisäksi muutakin merenkulun turvallisuutta lisäävää informaatiota. Saimaan sisävesikarttojen mittakaava on 1:40 000 ja kanavan karttojen mittakaava välillä Viipuri-Saimaa 1:10 000. Kanavan kartat ovat suomen- ja englanninkieliset.

Muodollisuudet

Kulku sallittu kaikkien maiden kauppa-aluksille.
Varsinainen kauppamerenkulku noudattaa normaaleja kansainvälisiä merenkulun säännöksiä, eikä aluksilta tai niiden miehistöiltä vaadita tavallisuudesta poikkeavia asiapapereita.

Tarkastukset

Venäjän rajaviranomaisten Saimaan kanavalla suorittamat maahantulo- ja maastapoistumistarkastukset tapahtuvat Pällin sululla. Suomalaisten viranomaisten vastaava tulotarkastus suoritetaan Nuijamaan tullilaiturissa.