Hyppää sisältöön

Kupittaa–Turku-ratahankkeen asukastilaisuus 14.3.2022

Tilaisuudessa kysymyksiin vastasivat hankkeen projektipäällikkö Erkki Mäkelä, kansalaisten asiakkuuden asiantuntija Riitta Tammi ja rataisännöitsijä Martti Uuttu Väylävirastosta sekä rakennuttajakonsultit Olli Rantanen, Kimmo Koskinen, Kari Nieminen, Ossi Peltokangas ja Kari Ojanperä ja ympäristökoordinaattori Henna Piipponen Rejlersiltä. Lisäksi kysymyksiin vastasivat liikennekoordinaattori Hannele Vartia ja projektipäällikkö Kimmo Väisänen Arkokselta, hankepäällikkö Mika Rajala, projektijohtaja Antero Mäkilä ja liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava Turun kaupungilta, pääsuunnittelija Sami Hovi VR:ltä ja suunnittelupäällikkö Lauri Jorasmaa Fölistä. 

Tilaisuuden esitys (pdf)

Tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja vastaukset
 • Alueella tehdään isoja maanrakennustöitä. Koska töitä tehdään rata-alueella, rajoittaa junaliikenne sitä, milloin voimme töitä tehdä. Näin ollen joudumme tekemään töitä myös ilta- ja yöaikaan. Pyrimme minimoimaan ympäristölle aiheutuvat haitat, mutta valitettavasti emme voi luvata, etteivät työt aiheuta melua. 

 • Linjat 14 ja 15 ajetaan tiistaista 15.3. alkaen poikkeuksellisesti Raunistulan puistotien ja Tampereentien kautta. Poikkeusreitti kestää arviolta heinäkuun 2022 loppuun asti.

  Reitti keskustaan on: Virusmäentie - Raunistulan puistotie - Tampereentie - Aninkaistensilta jne. Saramäen suuntaan päinvastoin. 

  Reitti kartalla: https://www.foli.fi/fi/message/159149

 • Raunistulantielle tulee aika paljon rekkaliikennettä, johtuen siitä, että urakassa tehdään suuria massanvaihtotöitä. Massojen poiskuljetus ohjataan Raunistulantien kautta. Pyrimme kuitenkin siihen, että tätä liikennettä ei ajettaisi yöaikaan. Meillä on lähistöllä levitysalueet, joille saamme levitettyä massat väliaikaisesti ja näin poiskuljetukset voidaan tehdä päiväsaikaan. 

 • Tampere–Turku junat liikennöivät normaalisti satamaan tämän hankkeen aikana, paitsi ennalta sovittujen liikennekatkojen aikana, jolloin yhteydet järjestetään linja-autoilla. 


  Rataliikennekatkon 7.5.–12.5. aikana tullaan junat Turun ja Tampereen välillä korvaamaan linja-autoilla. Korvaavat yhteydet koskevat myös suuntaa Tampere–Turku.  


  Tampere-Seinäjoki-ratahankkeesta johtuen on myös autojunavuoroja peruttu touko-kesäkuussa viikonloppuisin. Tarkemmat tiedot koskien korvaavia liikenneyhteyksiä tai peruttuja autojunavuoroja tulevat löytymään VR:n sivuilta, osoitteesta https://www.vr.fi/ajankohtaista sekä aikatauluhausta.  

 • Kyllä. Nykyinen rautatiesilta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi kahden raiteen silta. Lisäksi rakennetaan erillinen silta jalankulkijoille ja pyöräilijöille, joka tulee sijaitsemaan noin 60 metriä Konsan suuntaan nykyisestä sillasta.

 • Tilapäinen autonlastauslaituri ja Logomon puoleinen tilapäinen matkustajalaituri tulevat käyttöön 22. toukokuuta 2022. Pääasiassa nämä järjestelyt koskevat Toijalan / Tampereen suuntaa. Aseman puolella olevia laitureita käytetään pääasiassa Helsingin suunnan liikenteeseen. 

  Ratatyöt alkavat Turun rautatieaseman puolella 22. toukokuuta Logomon puolen tilapäisjärjestelyiden tultua käyttöön. Työt rautatieaseman puolella alkavat valmistelevilla töillä ja nykyisten raiteiden puruilla, jolloin laiturit 2 ja 3 poistuvat käytöstä. Työalue laajenee 15.elokuuta alkaen käsittämään myös laitureiden 4, 5 ja 6 purkuja. Autonlastaus palautetaan ja uudet laiturit 1 ja 2 otetaan käyttöön rautatieaseman puolella kesäkuussa 2023.  

  Helsinki–Turku junaliikenne pysäytetään Kupittaan asemalle 15. elokuuta 2022. Liikennekatko kestää kaksi vuotta. Kupittaa–Turun satama liikenne järjestetään linja-autoilla liikennekatkon aikana. 

 • Yhteys pyritään pääsääntöisesti pitämään jalankulkijoiden ja pyöräijöiden kuljettavissa, mutta väliaikaisesti reitti voidaan joutua sulkemaan rakennustöistä johtuen. 

 • Turun kaupungilla on tavoitteena, että silta saataisiin valmiiksi vuoden 2024 loppuun mennessä. Sillan rakentamiseen on saatu valtion investointiavustusta ja sen saamisen ehtona on sillan valmistuminen määräajassa. 

  Jalankulun ja pyöräilyn yhteys Aurajoen yli säilyy myös rakennusaikana, sillä joen yli rakennetaan väliaikainen työsilta.

  Ylipäätään pyrimme säilyttämään nykyiset yhteydet mahdollisimman hyvin rakennusaikana. Valitettavasti kokonaan ilman kiertoreittejä tai väliaikaisia reittien sulkemisia ei tässäkään hankkeessa selvitä jo rakentamis- ja liikenneturvallisuudenkaan vuoksi. 

 • Tällä hetkellä rakennusajasta ei ole vielä arviota, koska kadun rakentamisen määrärahan ajoittaminen investointiohjelmassa on vielä auki.

 • Kartoitusalueen kiinteistöille tehdään kartoitukset, joissa muun muassa kuvataan julkisivujen vauriot ennen töiden aloittamista.  Työmenetelmät ja kalusto on valittu siten, että tärinä- ja meluhaitta pyritään minimoimaan ja että ahtaassa rata- ja kaupunkiympäristössä mahdutaan työskentelemään. Radanvarren kiinteistöihin asennetaan anturit, joilla seurataan tärinän tasoja reaaliaikaisesti. Voimme reagoida nopeastikin, mikäli mittaustulokset siihen antavat aihetta. Kiinteistökatselmusalueen lähistöllä ei tehdä isoja paalutuksia. Sähköradan pylväsperustusten tärinä ulottuu noin 50 metrin päähän lyöntipisteestä. Mahdollisen tärinän todennäköisempi lähde on työmaaliikenne.

 • Merkittävin tekijä sekä aikataulun että budjetin hallintaan on se, että Helsinki–Turku- junaliikenne pysäytetään Kupittaan asemalle kahden vuoden ajaksi. Näin voimme hyödyntää rakennusajan täysimääräisesti, eikä meidän tarvitse työskennellä junaliikenteen aikataulujen lomassa. Työt myös vaiheistetaan tarkasti, tunnin tarkkuudella, jotta varmistetaan työvaiheiden sujuvuus ja tarkoituksenmukaisuus. 

  Koska rakennamme kaupunkiympäristössä, vaikuttaa rakentamisen etenemiseen myös muut kaupungin maankäyttöön liittyvät projektit ja rakennushankkeet. Esimerkiksi Elämyskeskusprojektin aikataulut ja eteneminen vaikuttavat tämän hankkeen aikatauluihin.
  Tällä hetkellä on nähtävissä se, että viimeistelytöitä on mahdollisesti jäämässä myös vuodelle 2025. 

  Budjetti hankkeelle on myönnetty muutama vuosi sitten. Maailma oli tuolloin hyvin erinäköinen. Korona ja Ukrainan tilanne näkyvät myös rakennusalalla muun muassa kohonneina rakennusmateriaalien ja –osien hintoina. On siis mahdollista, että ne näkyvät myös tämän hankkeen kustannustasossa. 

  Luonnollisesti tähtäämme parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen budjetin ja rakennetun ympäristön asettamissa raameissa. 

 • VR käy parhaillaan keskustelua aiheesta Logomon kanssa, hankkeen tietoon ei tähän yleisötilaisuuteen mennessä ole tullut, onko keskusteluissa päästy lopputulemaan. 

 • Mahdollisesti. 

 • Vastausta tarkennetaan.

 • Väliaikainen jalankulkua ja pyöräilyä palveleva työsilta tulee nykyisen ratasillan viereen. Uusi jalankulun ja pyöräilyn silta rakennetaan nykyisestä sillasta noin 60 metriä Konsan suuntaan asemakaavan mukaisesti Konsankujan ja Beaanipolun väliin.

 • Alueella siirretään erittäin merkittäviä määriä maata eli liikennettä tulee olemaan suhteellisen paljon. Päiväsaikaan tunnissa alueelta lähtee noin 10–15 kuormaa maata. 

 • Niille Helsingistä tuleville junille, jotka olisivat menossa aamuin ja illoin Turun satamaan, järjestetään linja-autoyhteys. Muutoin korvaavat yhteydet Kupittaalta Turun keskustaan ja rautatieasemalle toimivat Fölin normaaleilla linja-autovuoroilla. 

 • Liikennevalot toimivat liikennetunnistimien ohjaamina ja vihreiden pituudet säätyvät hetkellisten liikennemäärien mukaisesti. Koska kyseessä ei ole niin sanottu pullonkaularisteys, ei lisääntyvä liikenne tule muodostamaan risteyksessä ongelmaa. Tällä hetkellä risteyksessä esiintyy lyhytaikaista vähäistä jonoutumista esimerkiksi silloin kuin liikuntakeskuksessa päättyy tilaisuus ja alueelta poistuu samanaikaisesti paljon ihmisiä.

 • Sillasta tulee kuusi metriä leveä ja se on tyypiltään teräksinen liittopalkkisilta tai betonipalkkisilta. Se lähtee ja palaa maan tasalta eli sillalle pääsee ajamaan suoraan pyörällä. 

 • Vanhan ratasillan purkutyöt alkavat heti, kun junaliikenne Helsingistä Turkuun on elokuussa pysäytetty Kupittaan asemalle. Kun purkutyöt on tehty, aloitetaan uuden sillan rakennustyöt. 

 • Reitti voi olla ajoittain poikki rakennustöistä johtuen. Korvaavista reiteistä tiedotetaan etukäteen. 

 • Vastausta tarkennetaan.

 • Mitään päätöksiä sillan jatkamisesta ei ole toistaiseksi tehty. Mutta jo sillan suunnitteluvaiheessa on esitetty optiona, että siltaa voidaan jatkaa Ratapihankadun yli niin, että tästä nk. Valion kiinteistöstä on sillalle hissi- ja porrasyhteys. Nämä eivät ole yksipuolisia päätöksiä, vaan niihin liittyvät myös kiinteistön omistajan näkemykset kiinteistön kehittämisestä. Asemakaava mahdollistaa sillan jatkamisen Ratapihankadun yli. Kupittaa–Turku-ratahankkeeseen sillan laajennus ei kuitenkaan kuulu.

 • Tämän kevään ja kesän töissä ei ole odotettavissa, että raskas liikenne lisääntyisi Lonttistentiellä. Pieni varaus sille kuitenkin on olemassa, että myöhemmissä vaiheissa työmaaliikennettä kulkisi myös Lonttistentien kautta. 

 • Massanläjitykset tehdään läheisellä aukealla, ei sillan ja tien välisellä osuudella. 

 • Raunistulantien varressa on varastoalueita, isoimmat työkohteet ovat Virusmäentien ja Konsan tasoristeyksen välillä.  Tuolla välillä nykyinen raide siirtyy sekä vaaka- että pystysuunnassa; raide siirretään sivusuunnassa hieman pohjoiseen ja samalla raiteen nykyistä korkeusasemaa alennetaan.  Alueella tehdään maanrakennustöitä sekä radan pohja- ja pintatöitä.

 • Toijalan suunnan radan rakennustöissä poistetaan maamassaa noin 30 000 m2 ja tuodaan uutta massaa tilalle noin 20 000 m2. Autokuormissa mitattuna alueelta siirretään tai sinne tuodaan noin 6000 kuorman verran massaa. 

 • Merkittävistä liikennejärjestelyistä ja muista aiheista lähetetään lehdistötiedote. Nämä tiedot löytyvät myös hankkeen verkkosivuilta, joka on hankkeen päätiedotuskanava. 

  Mikäli liikennejärjestelyt vaikuttavat esimerkiksi siihen, miten kiinteistöille pääsee kulkemaan, tiedotetaan kyseisten kiinteistöjen asukkaita asiasta postilaatikkoon jaettavalla tiedotteella. 

  Facebookissa pääsee lisäksi kurkistamaan rakennushankkeen kulissien taakse. 
  Hankkeen lehdistötiedote- ja uutiskirjejakelulistalle voi liittyä tältä sivulta löytyvän lomakkeen kautta: https://vayla.fi/kupittaa-turku-ratahanke/tilaa-hankkeen-tiedotteet

 • Satamaan kulkevan henkilöliikenneraiteen siirtymisestä kulkemaan uutta pohjoisesta satamaan saapuvaa reittiä pitkin on tehty selvityksiä. Toistaiseksi siitä ei ole kuitenkaan tehty päätöksiä. Linjaus asiasta pyritään tekemään tämän vuoden aikana. Matkustajaraide ei sisälly Kupittaa–Turku-ratahankkeeseen. Ratasuunnitelmassa on kuitenkin varauduttu mahdollistamaan uuden raiteen toteuttaminen, mikäli tämän suuntaisia päätöksiä tehdään. 

 • Työaika alkaa aamulla klo 7.00. Vastaanottopiste on auki klo 17.00 asti eli sillä välillä alueelta kuljetetaan pois massoja. Rataliikenteen katkon aikana 12.–17.toukokuuta vastaanottopiste on poikkeuksellisesti auki klo 7.00–24.00, jotta katko saadaan hyödynnettyä rakennustöissä täysimääräisesti. Tällöin on odotettavissa rekkaliikennettä myös myöhään illalla. Massojen läjitystöitä voidaan tehdä muulloinkin myös ilta-aikaan.