Hyppää sisältöön

Nuppulinna-Jokela lisäraiteet

Suunnitteilla

Nuppulinnan ja Jokelan välille suunnitellaan lisäraiteita nykyisen radan itäpuolelle

Nuppulinnan ja Jokelan välisten lisäraiteiden rakentamissuunnittelu on käynnissä.

Seuraavat työvaiheet

Vuoden 2024 aikana tehdään rakentamissuunnitelmat.

Tuusulan Nuppulinnan ja Jokelan välillä lisäraiteet tulevat sijoittumaan nykyisten raiteiden itäpuolelle. Lisäksi rakennetaan lisäraiteiden vaatimat sillat Nuppulinnan alikulkukäytävän ja Huikon siltakohteiden itäpuolelle. Palojoen ratasiltaa levennetään uutta itäistä raidetta varten. 

Ajankohtaista hankkeessa

Ajankohtaista hankkeessa