Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

projektipäällikkö

Hilkka Tsupari

  • 029 502 1353

Diopco Oy

valvontakonsultti

Antti Tilli

  • 044 298 8581

Läänin Kuljetus Oy

työpäällikkö

Markku Tepsa

  • 044 761 3335

Mt 2879 Riihimäki – Hikiä jkp-tien rakentaminen

Tiehanke Valmistunut Kanta-Häme

Hankkeen taustat

Maantiellä 2879 Riihimäen ja Hikiän väliltä on puuttunut kevyen liikenteen väylä. Tiellä olevat pientareet ovat kapeat ja näin ollen kevyen liikenteen ei ole ollut mahdollista liikkua päällystetyllä osuudella. Liikennemäärä Riihimäen puoleisessa päässä Korpelantien liittymään asti on noin 3200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Korpelantien liittymästä Hikiälle on noin 1700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenteestä 2-3 % on raskasta liikennettä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta Riihimäen ja Hikiän välillä. Turvallinen väylä parantaa työmatkapyöräilyä sekä mahdollistaa ihmisten liikuntaharrastusta. 

Hankkeella käytetään rakennusmateriaalina betonimursketta osuuksilla, joilla se ei joudu tekemisiin pohjaveden kanssa.

Hankkeen eteneminen ja aikataulu 

Hanke aloitetaan joulukuussa 2020 puiden kaadolla ja sen tulee olla valmis 31.10.2021.

Kustannukset

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1,42M€.

Hanke on ELY-keskuksen, Riihimäen kaupungin ja Hausjärven kunnan yhteishanke, jossa kustannukset jakautuvat ELY-keskus 0,52 M€, Riihimäki 0,39 M€ ja Hausjärvi 0,52 M€.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimii kohteen rakennuttajana. Valvontakonsulttina toimii Diopco Oy. Työn toteutuksesta vastaa Läänin Kuljetus Oy.