Maantien 6450 (Sumiaistentie) kevyen liikenteen väylä, Äänekoski, tiesuunnitelma

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

 

Hankekuvaus

Äänekosken kaupunki on esittänyt kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen järjestelyjen parantamista maankäytön järjestelyjen johdosta. Hanke sisältää kevyen liikenteen väylän suunnittelun maantien 6450 (Sumiaistentie) varteen Suolahden taajamassa välille Äänekoskentie - Keiteleentie (noin 650 metrin matkalla) sekä Sumiaistentien/Äänekoskentien liittymän siirtämisen voimassa olevan asemakaavan mukaiseen paikkaan ja tarvittavat bussipysäkkijärjestelyt hankealueella.  Sumiaistentiellä ei ole tällä hetkellä kyseisellä osuudella kevyen liikenteen väylää. Suunnitelman tavoitteena on kevyen liikenteen olosuhteiden ja liikenneturvallisuuden parantaminen.

Suunnitelmatilanne

Tiesuunnitelman laadinta käynnistyi heinäkuussa 2019. Tiesuunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Äänekosken kaupungin kanssa, ja sitä laatii konsulttina Ramboll Finland Oy. Tiesuunnitelmaluonnoksia esiteltiin yleisölle, asianosaisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille lokakuussa 2019. Tiesuunnitelmaluonnos on valmistunut syksyllä 2020, minkä jälkeen se on asetettu yleisesti nähtäville Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (LjMTL) mukaisesti. Nähtävillä olosta kuulutetaan sivulla https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset sekä sanomalehdessä. Nähtävillä oloajan kuluessa (8.12.2020 – 8.1.2021) tiesuunnitelmasta voi jättää muistutuksia. Keski-Suomen ELY-keskus pyytää suunnitelmasta lausunnot Äänekosken kaupungilta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta ja Keski-Suomen ELY-keskuksen Ympäristö-vastuualueelta.

Suunnittelualueen asemakaavoitus on päivitettävä valmistuvan tiesuunnitelman mukaiseksi ennen lakisääteistä tiesuunnitelman hallinnollista käsittelyä ja hyväksymistä. Tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen suunnittelu jatkuu rakennussuunnitelman laadinnalla, se ajoittuu alkuvuoteen 2021.Toteutus

Tiesuunnitelman hyväksymisprosessin jälkeen Keski-Suomen ELY-keskus ja Äänekosken kaupunki neuvottelevat toteuttamissopimuksen laatimisesta ja siihen mahdollisesti liittyvistä hallinnollisista muutoksista.

Suunnitelman toteuttamiselle ei ole osoitettu rahoitusta, joten toteutumisaikataulu ei ole tiedossa.

 

 

 

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Petri Teerimäki

  • 0295 024 008

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Timo Laurinmäki

  • 040 751 3824