Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Petri Teerimäki

  • 0295 024 008

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Timo Laurinmäki

  • 040 751 3824

Maantien 6450 (Sumiaistentie) kevyen liikenteen väylä, Äänekoski, tiesuunnitelma

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

 

Hankekuvaus

Äänekosken kaupunki on esittänyt kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen järjestelyjen parantamista maankäytön järjestelyjen johdosta. Hanke sisältää kevyen liikenteen väylän suunnittelun maantien 6450 (Sumiaistentie) varteen Suolahden taajamassa välille Äänekoskentie - Keiteleentie (noin 650 metrin matkalla) sekä Sumiaistentien/Äänekoskentien liittymän siirtämisen voimassa olevan asemakaavan mukaiseen paikkaan ja tarvittavat bussipysäkkijärjestelyt hankealueella.  Sumiaistentiellä ei ole tällä hetkellä kyseisellä osuudella kevyen liikenteen väylää. Suunnitelman tavoitteena on kevyen liikenteen olosuhteiden ja liikenneturvallisuuden parantaminen.

Suunnitelmatilanne

Tiesuunnitelman laadinta käynnistyi heinäkuussa 2019. Tiesuunnitelma on laadittu yhteistyössä Äänekosken kaupungin kanssa ja suunnittelukonsulttina on toiminut Ramboll Finland Oy. Tiesuunnitelmaluonnos valmistui syksyllä 2020, minkä jälkeen se oli yleisesti nähtävillä Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (LjMTL) mukaisesti. Nähtävillä oloajan kuluessa (8.12.2020 – 8.1.2021) tiesuunnitelmasta ei jätetty yhtään muistutusta. Keski-Suomen ELY-keskus on pyytänyt suunnitelmasta lausunnot Äänekosken kaupungilta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta ja Keski-Suomen ELY-keskuksen Ympäristö-vastuualueelta. Suunnittelualueen asemakaavoitus on myös päivitetty valmistuvan tiesuunnitelman mukaiseksi. 

Tiesuunnitelma on toimitettu Väylävirastolle esitarkastukseen, jonka jälkeen tiesuunnitelma voi edetä lakisääteiseen hyväksymisprosessiin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille. Traficom käsittelee hyväksymisesityksen, tarkastaa tiesuunnitelman sekä siihen liittyvän hallinnollisen prosessin, ja antaa hyväksymispäätöksen. Hyväksytty tiesuunnitelma ja hyväksymispäätös asetetaan nähtäville ja siitä kuulutetaan sivulla https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset sekä sanomalehdessä.

Tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen arvioitu aikataulu on kevät-kesä 2021. Suunnittelu jatkuu rakennussuunnitelman laadinnalla, se valmistuu kevään 2021 aikana.

Toteutus

Tiesuunnitelman hyväksymisprosessin jälkeen Keski-Suomen ELY-keskus ja Äänekosken kaupunki neuvottelevat toteuttamissopimuksen laatimisesta ja siihen mahdollisesti liittyvistä hallinnollisista muutoksista.

Suunnitelman toteuttamiselle ei ole osoitettu rahoitusta, joten toteutumisaikataulu ei ole tiedossa.