Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Petri Teerimäki

  • 0295 024 008

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Timo Laurinmäki

  • 040 751 3824

Maantien 6450 (Sumiaistentie) kevyen liikenteen väylä, Äänekoski, tiesuunnitelma

Tiehanke Valmistunut Keski-Suomi

 

Hankekuvaus

Äänekosken kaupunki on esittänyt kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen järjestelyjen parantamista maankäytön järjestelyjen johdosta. Hanke sisältää kevyen liikenteen väylän suunnittelun maantien 6450 (Sumiaistentie) varteen Suolahden taajamassa välille Äänekoskentie - Keiteleentie (noin 650 metrin matkalla) sekä Sumiaistentien/Äänekoskentien liittymän siirtämisen voimassa olevan asemakaavan mukaiseen paikkaan ja tarvittavat bussipysäkkijärjestelyt hankealueella.  Sumiaistentiellä ei ole tällä hetkellä kyseisellä osuudella kevyen liikenteen väylää. Suunnitelman tavoitteena on kevyen liikenteen olosuhteiden ja liikenneturvallisuuden parantaminen.

Suunnitelmatilanne

Tiesuunnitelman laadinta käynnistyi heinäkuussa 2019. Tiesuunnitelma on laadittu yhteistyössä Äänekosken kaupungin kanssa ja suunnittelukonsulttina on toiminut Ramboll Finland Oy. Tiesuunnitelmaluonnos valmistui syksyllä 2020, minkä jälkeen se oli yleisesti nähtävillä Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (LjMTL) mukaisesti. Nähtävillä oloajan kuluessa (8.12.2020 – 8.1.2021) tiesuunnitelmasta ei jätetty yhtään muistutusta. Keski-Suomen ELY-keskus on saanut suunnitelmasta lausunnot Äänekosken kaupungilta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta ja Keski-Suomen ELY-keskuksen Ympäristö-vastuualueelta. Suunnittelualueen asemakaavoitus on myös päivitetty laaditun tiesuunnitelman mukaiseksi. 

Tiesuunnitelma toimitettiin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille lakisääteiseen hyväksymisprosessiin marraskuussa 2021. Traficom antoi hyväksymispäätöksensä 28.3.2022. Hyväksymispäätös on kuulutettu ja ollut nähtävillä 30.3.-6.5.2022 välisen ajan ELY-keskuksen kuulutussivulla. Lisäksi kuulutuksesta on ilmoitettu Pikkukaupunkilaisessa ja Sisä-Suomen lehdessä sekä Äänekosken kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla.

Rakennussuunnitelma on myös valmis, joten suunnitelmien osalta hanke on toteutettavissa.

Toteutus

Keski-Suomen ELY-keskus ja Äänekosken kaupunki ovat laatineet toteuttamissopimuksen hankkeen toteutuksesta ja siihen liittyvistä hallinnollisista muutoksista. Hanke toteutettiin vuoden 2022 aikana yhdessä Äänekosken kaupungin kanssa.