Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Timo Bäcklund

  • 0295 022 782

Vt 9 välillä Aura-Loimaa

Ohituskaistojen suunnittelu

Valtatie 9 on muuhun päätieverkkoon verrattuna keskimääräistä vaarallisempi. Suuri raskaan liikenteen määrä, tiheässä olevat liittymät ja turvallisten ohitusmahdollisuuksien puute aiheuttavat nopeustason vaihtelua ja onnettomuuksia aiheuttaen ongelmia mm. kotimaan ja vientikuljetusten toimitusvarmuudelle. 

Liikenteen sujuvoittamiseksi tullaan suunnittelemaan ohituskaistoja Auran ja Loimaan välille. Ohituskaistoja suunnitellaan väleille Kuuskoski-Jalkala, Kumila-Mellilä ja Koskenranta-Rantalankulma.

Hankkeen tiesuunnitelman laatiminen käynnistetään vuonna 2019.