Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Vesa Virtanen

  • 0295 022 844

Destia Oy

Projektipäällikkö

Sami Snellman

  • 0400 715881

Vt 9 välillä Aura-Loimaa

Valtatie 9 on muuhun päätieverkkoon verrattuna keskimääräistä vaarallisempi. Suuri raskaan liikenteen määrä, tiheässä olevat liittymät ja turvallisten ohitusmahdollisuuksien puute aiheuttavat nopeustason vaihtelua ja onnettomuuksia aiheuttaen ongelmia mm. kotimaan ja vientikuljetusten toimitusvarmuudelle. 

Ohituskaistojen suunnittelu

Liikenteen sujuvoittamiseksi suunnitellaan ohituskaistoja Auran ja Loimaan välille. Ohituskaistoja suunnitellaan väleille Kuuskoski-Jalkala, Kumila-Mellilä ja Koskenranta-Rantalankulma.
 
Tiesuunnitelman laatiminen käynnistyi vuonna 2020. Kuuskoski – Jalkala osuuden suunnitteluun vaikuttaa tekeillä oleva Auran yleiskaava, jota on sovitettu tiesuunnitelmaan ja lisäksi on tutkittu vielä suunnittelua odottavan Auran eritasoliittymän ja em. tiesuunnitelman yhteensovittamista.

Tiesuunnitelmia esitellään yleisölle vuoden 2021 aikana videoyhteyhteydellä vallitsevan koronatilanteen takia ja tiesuunnitelmat valmistuvat vuoden 2021 aikana.